Dodawanie plików DICOMDIR

Dodawanie plików DICOMDIR


Pliki DICOM w programie Ortodoncja traktowane są podobnie jak zdjęcia – tak więc dodawanie ich odbywa się analogicznie do zwykłych zdjęć.


Aby otworzyć folder DICOMDIR, należy wskazać folder, w którym się on znajduje (przeważnie napęd płyt CD w przypadku zdjęć z pracowni RTG). W tym celu należy wybrać , a następnie .

Następnie w kolejnym oknie pokaże się lista pacjentów, którzy są zawarci w folderze DICOMDIR – należy wyszukać żądanego pacjenta z listy, a następnie potwierdzić przyciskiem .

Screenshot_17

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH