Eksport pacjenta

Eksport pacjenta


Aby wyeksportować pacjenta, należy z menu Kartoteka wybrać opcję Exportuj pacjenta do pliku. 

W otwartym oknie możemy ustalić, jakie dokładnie elementy z dokumentacji mają zostać wyeksportowane.

Jeżeli chcemy, aby plik został zabezpieczony hasłem, możemy zaznaczyć opcję Zabezpiecz hasłem i wprowadzić co najmniej 8-znakowe hasło.

Po zatwierdzeniu przyciskiem należy wybrać, w którym miejscu na dysku chcemy zapisać plik.

W przypadku, gdy odznaczona zostanie opcja eksportu zdjęć/modeli pacjenta, program Ortodoncja automatycznie dołączy tylko te, które były użyte w analizie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH