Import pacjenta

Import pacjenta


Każdy wyeksportowany przez program Ortodoncja plik z danymi pacjenta może być ponownie zaimportowany do programu Ortodoncja np. na innym komputerze.

W tym celu należy w zakładce kartoteka odnaleźć .

W efekcie otworzy nam się nowe okno, w którym należy wybrać lokalizację zapisanego pliku, który chcemy wgrać do programu Ortodoncja.

Po wybraniu właściwego pliku należy kliknąć .

Po prawidłowym zaimportowaniu pliku z danymi pacjenta pojawi się komunikat.

Od teraz zaimportowany pacjent będzie widoczny w kartotece.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH