Łączenie z serwerem

Łączenie z serwerem


Aby połączyć komputer z serwerem, na którym znajduje się baza danych, należy zamknąć kreatora przyciskiem , a następnie w oknie wyboru bazy nacisnąć na przycisk .

W nowym oknie należy wpisać nazwę hosta – nazwę serwera, na którym fizycznie znajduje się baza danych. Następnie należy przetestować połączenie przyciskiem . Gdy się powiedzie, potwierdzić dodanie połączenia przyciskiem .

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH