Wprowadzanie i zmiana położenia punktów

Wprowadzanie punktów


Główne okno analizy podzielone jest na cztery części:

  • Zdjęcie cefalometryczne (po prawej)
  • Lista punktów (po środku)
  • Grafika ilustrująca przybliżone położenie aktualnie wprowadzanego punktu (po lewej, góra)
  • Przybornik narzędziowy (po lewej, dół)


Wprowadzanie punktów

Wprowadzanie punktów zaczyna się po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na zdjęcie, bądź też po naciśnięciu przycisku . Rozpocząć  można także wybierając pierwszą pozycję z listy punktów koniecznych do wprowadzenia w wybranej analizie. Każda z powyższych czynności uruchomia sekwencje wprowadzania punktów w kolejności, w której są one na liście .

Nazwa bieżąco wprowadzanego punktu wyświetlana jest obok wskaźnika kursora, a także pod grafiką w lewej części programu.

Screenshot_7

Wprowadzone punkty są zaznaczone na liście poprzez zaznaczenie wskaźnika po prawej stronie.

Przed wprowadzeniem punktu zostanie odtworzony komunikat dźwiękowy z jego nazwą.

Nawigacja (przesuwanie) zdjęcia możliwe jest przy pomocy myszy – obraz można przesuwać trzymając przyciśnięty prawy przycisk myszy.

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich punktów należy kliknąć przycisk  – proces tworzenia nowej analizy zostanie zakończony.


Przybornik narzędziowy

Przybornik narzędziowy znajduje się po prawej stronie okna analizy i za jego pomocą można sterować widokiem zdjęcia RTG oraz przemieszczać się pomiędzy punktami.

Funkcja Opis
Wyświetla zdjęcie w oryginalnym rozmiarze
Skaluje zdjęcie tak, aby wyświetlało się na ekranie w całości
Powiększa zdjęcie w podglądzie
Pomniejsza zdjęcie w podglądzie
Manipuluje jasnością obrazu w podglądzie
Rozpoczyna sekwencję wprowadzania punktów
Przechodzi do następnego punktu na liście
Przechodzi do poprzedniego punktu na liście
Włącza/wyłącza komunikaty dźwiękowe zawierające nazwę bieżąco wprowadzanego punktu
Zapisuje do galerii zdjęcie RTG z naniesionymi punktami
Wyświetla punkty charakterystyczne analizy nałożone na zdjęcie
Wyświetla etykiety z nazwami wprowadzonych punktów
Nakłada na zdjęcie siatkę pomocniczą
Ponownie otwiera okno skalowania zdjęcia

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH