Ortodoncja 9

O programie

Ponad 18 lat pracy nad Ortodoncją pozwoliło na wypracowanie równowagi pomiędzy prostotą obsługi i szerokim spektrum funkcji dostępnych dla użytkowników programu.

Nowa wersja 9 stara się sprostać wymaganiom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zwiększając poziom bezpieczeństwa dostępu do dokumentacji medycznej.

Ortodoncja 9 usprawnia wykonanie analiz cefalometrycznych i ułatwia prowadzenie dokumentacji. Program pozwala na bardzo duże powiększenie zdjęć cefalometrycznych podczas wprowadzania punktów, co skutkuje znacznie większą dokładnością analiz niż w przypadku analizy cefalogramu na kliszy.

Dodano superimpozycję i obrysy profili na zdjęciach fotograficznych oraz RTG oraz wiele innych funkcji wymienionych poniżej.

Funkcje programu

 • spis wszystkich pacjentów dostępnych w bazie danych
  • okno z mini podglądem podstawowych danych o pacjencie:
   • zdjęcie główne
   • imię i nazwisko
   • adres
   • telefon
 • opcja dodawania nowych pacjentów
  • wyszukiwanie haseł w:
   • treściach wizyt
   • treściach planowanych wizyt
   • aparatach
   • diagnozach
   • planach leczenia
   • problemach pacjenta
   • identyfikatorach pacjenta
  • sortowanie pacjentów po:
   • należnościach ( zapłaconych i niezapłaconych)
   • higienie
   • ilości zdjęć
   • ilości modeli 3D
   • ilości plików DICOM
   • wieku (dzisiaj)
   • wieku (w dniu rozpoczęcia leczenia)
   • wieku (w dniu zakończenia leczenia)
  • filtrowanie bazy dany
   • wg parametrów
    • rodzaj analizy cefalometrycznej
    • rodzaju parametru
    • zakresu od … do…
    • dokładnych wartości
     • wartość
     • odchylenie
    • wg lekarzy
    • wg badania/wywiadu
    • wg daty ostatniej wizyty
    • wg postępu leczenia
   • IMPORT/ EXPORT PACJENTÓW
    • Export dokładnie wybranych elementów:
     • Analizy
     • Zdjęcia
     • Pliki STL
     • Pliki DICOM
     • Wizyty
    • Elementy do eksportu mogą być zabezpieczone hasłem
   • eksport według standartów dokumentacji elektronicznej
   • finanse
 • tło każdej karty pacjenta jest uwarunkowane wynikiem analizy cefalometrycznej – diagram koło kolorów
 • możliwość rozwinięcia paska z podglądem wszystkich zaplanowanych wizyt na dzisiaj, skrót klawiaturowy do podglądu wizyt
 • główne okno podzielone na 6 części:
  • informacje ogólne o pacjencie:
   • data rozpoczęcia leczenia
   • prognozowana data zakończenia
   • procentowy postęp leczenia
   • ilość miesięcy do końca leczenia
   • dane pacjenta (płeć, data urodzenia, pesel, adres, telefon, email, opiekun prawny)
   • wykres koło kolorów
   • diagram zębowy (powiększalny z możliwością edycji, wprowadzania)
  • Badanie/wywiady
   • Skrótowe informacje zebrane z badania i wywiadu
   • Wyszczególnione wszystkie zmiany, nieprawidłowości itp.
  • Problem zgłaszany przez pacjenta
   • Możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów
  • Diagnoza
   • Skrócone wyniki analizy cefalometrycznej
   • klasyfikacja chorby
  • Aparaty
   • Możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów
  • Plan leczenia
   • Możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów
 • Miniatury zdjęć fotograficznych, rentgenowskich i plików STL
 • Dodawanie zdjęć lub modeli
 • Obróbka i pozycjonowanie modeli 3D
  • Wybór modelu szczęki i żuchwy
  • Opcje dostępne w obróbce:
   • Pozycjonowanie modeli
   • Przycinanie modeli
   • Usuwanie małych fragmentów
   • Łatanie małych otworów
   • Zmniejsz rozmiar o 50%
   • Zmniejsz rozmiar do 7MB
   • Podstawa szczeki
   • Podstawa żuchwy
  • Porównanie
  • Superimpozycja
  • Podgląd zdjęć
  • Obróbka zdjęć
   • Obrót w poziomie i pionie
   • Obrót o 90 stopni w prawo i lewo
   • Kadrowanie
   • Dodawanie kształtów
   • Dodawanie narysów
   • Odwracanie kolorów
  • Podgląd modeli
   • Przekrój poprzeczny
   • Pomiary
 • Historia wszystkich wizyt
 • Historia konkretnej wizyty
 • Adnotacje z przebiegiem wizyty, możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów, określanie stanu higieny, osobne okna wpisywanie należności z możliwością podglądu w recepcji
 • Konieczność akceptacji każdej wizyty przez lekarza – podpis
 • Możliwości:
  • Dodania nowej wizyty
  • Zaznaczenie wizyt:
   • Obecny/nieobecny
   • Rozpoczęcie leczenia
   • Zakończenie leczenia
 • Wyniki analizy przedstawione w formie tabeli
 • analiza Segnera Hasunda;
 • analiza Steinera wg. Kaminka;
 • analiza Wilka
 • analiza McNamary;
 • analiza Bjorka;
 • analiza Rickettsa;
 • analiza Jeffersona;
 • analiza Tweeda;
 • analiza wg Dominiak;
 • analiza ekstrakcyjna;
 • analiza zbiorcza
  • Extraction
  • Prognozy
  • Kompromisy Steinera
  • Harmonybox
 • Możliwość ustawienia wyświetlania wyników w formie skróconej i drukowania
 • Historia analiz
 • Analiza modeli 3d
 • Historia analiz
 • Wyniki przedstawione w formie tabeli z możliwością wydruku
 • Wyniki przeprowadzonego badania stomatologicznego – ogólny stan jamy ustnej
 • Wyróżnienie wszystkich nieprawidłowości i odstępstw od normy (widoczne w zakładce informacje ogólne)
 • Wyniki wywiadu ogólnolekarskiego – ogólny stan zdrowia pacjenta
 • Wyróżnienie wszystkich nieprawidłowości i odstępstw od normy (widoczne w zakładce informacje ogólne)
 • Możliwość planowania wizyt na każdy dzień z uwzględnieniem:
  • Konkretnego lekarza
  • Konkretnego stanowiska pracy
 • Podział wizyt ze względu na:
  • Ogólna wizyta
  • Kontrola
  • Konsultacja
  • Montaż
  • Demontaż
  • Inne
 • wyszukiwanie wizyt pacjenta
 • wyszukiwanie nieobecnych pacjentów ( planner )
 • Dodatkowo notatki odnośnie pacjenta
 • Automatycznie generowane skierowania, dokumenty medyczne uzupełnione o dane pacjenta.
 • Wszystkie dokumenty mogą być dopracowywane, personalizowane według własnych potrzeb w edytorze szablonów
 • Dostępne dokumenty:
  • Zgoda pacjenta na leczenie
  • Wywiady
  • Skierowanie do:
   • Stomatologa
   • Laryngologa
   • Periodontologa
   • Chirurga szczękowo-twarzowego
   • Chirurga stomatologicznego itp.
  • Procedury do wizyt
 • MODUŁ TECHNIKA/ ZLECENIA DLA TECHNIKA
  • Przesyłanie zleceń/plików bezpośrednio pomiędzy gabinetem/lekarzem a pracownią protetyczną.
  • Moduł technika jest połączony z konkretnym technikiem dentystycznym
  • Możliwość wysyłania zleceń
  • Możliwość automatycznego pobierania przesłanych plików
  • Pliki (modele 3d, zdjęcia, pdf-y) są wgrywane do odpowiednich kart pacjentów
 • KSIĘGI I DOKUMENTY
  • Generuje:
   • Dzienną księgę wizyt
   • Faktury i rachunki
   • Karty wywiadu
  • Możliwość podglądu wszystkich dokumentów i wpłat
 • EDYTOR SZABLONÓW
  • możliwość modyfikacji i personalizacji każdego opisu dostępnego w programie
  • możliwość wydruków w formacie pdf
 • PRZYGOTOWANIE APLIKACJI POD WINDOWS
 • SERWIS TECHNICZNY
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • szyfrowanie bazy danych, eksportu pacjentów
  • dostęp za pomocą hasła

Główne widoki programu

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH