Instrukcja

Moduł ogólnostomatologiczny

Moduł ogólnostomatologiczny

Moduł ogólnostomatologiczny stanowi odrębny dodatek, który można uruchomić w programie Ortodoncja.

Jego celem jest usprawnienie pracy w gabinecie stomatologicznym oraz umożliwienie prowadzenia dokumentacji ogólnostomatologicznej.

Instalacja

Aby zainstalować program Ortodoncja 9 należy pobrać plik instalacyjny

Gdy plik instalacyjny zostanie pobrany, należy go uruchomić.

Zanim rozpocznie się instalacja system Windows może poinformować, że niemożliwe jest uruchomienie nierozpoznaniej aplikacji. W celu ominięcia ochrony należy kliknąć , a następnie .

Na tym etapie instalacji system Windows może poprosić użytkownika o uprawnienie programu instalacyjnego do wprowadzenie zmian na komputerze. Instalacja programu wymaga przyznania programowi tych uprawnień (należy kliknąć przycisk ).

W okienku, które ukaże się po uruchomieniu pliku należy wybrać język w jakim ma przebiegać instalacja:

W kolejnym oknie należy kliknąć , a następnie zapoznać się z treścią Umowy Licencyjnej. Po przeczytaniu treści umowy należy zaakceptować jej warunki (przycisk „Akceptuje warunki umowy”) i następnie ponownie kliknąć

Przed przejściem do instalacji powinno wyświetlić się okno informacyjne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – prosimy o zapoznanie się z jego treścią, akceptację , a następnie wybranie 

Następnym krokiem w instalacji programu jest wybór komponentów do instalacji. Jeżeli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem pozostaw wybór domyślny (Instalacja standardowa) i kliknij :

Po wybraniu komponentów programu pojawi się okno, które  umożliwia wybranie dodatkowych opcji takich jak umieszczenie ikony na pulpicie, czy dodanie programu do standardowych reguł zapory Windows. Niedoświadczonym użytkownikom zaleca się pozostawienie w/w opcji bez zmian i kliknięcie 

W kolejnym oknie rozpocznie się kopiowanie plików i wyświetlenie okna z informacją nt. statusu instalacji:

W trakcie instalacji zostanie zainstalowany System Bazy Danych Firebird – program ten jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania programu Ortodoncja. Spowoduje to wyświetlenie odpowiednich okien ze statusem ich instalacji.

Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno z prośbą o zrestartowanie komputera. Przed uruchomieniem ponownie komputera należy upewnić się, że wszystkie pozostałe programy są zamknięte, wszystkie zmiany zapisane, a następnie kliknąć – komputer zostanie zrestartowany.

Po prawidłowej instalacji programu na pulpicie komputera powinny pojawić się trzy nowe ikony tj.:

Nieuruchomienie ponowne komputera może sprawić, ze program Ortodoncja nie będzie działał prawidłowo!

Podczas instalacji może pokazać się komunikat, że serwer bazy danych Firebird jest już zainstalowany na tym komputerze – okno można zignorować.

Rejestracja programu

Aby móc skorzystać z wykupionego programu z licencją internetową, jak również darmowej wersji Ortodoncja na okres 3 miesięcy, należy go zarejestrować. W tym celu należy podać dane takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy (nieobowiązkowo)
 • Numer telefonu (nieobowiązkowo)

Dane te są używane do ew. komunikacji z użytkownikiem.

Aby uruchomić program konieczne jest odnalezienie na pulpicie komputera ikony programu ORTODONCJA 9.

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne o pierwszym użyciu programu, w którym należy wybrać opcję .

Po wybraniu opcji ,,Tak” pojawi się okno rejestracji w którym konieczne będzie podanie swoich danych:

Gdy proces zakończy się powodzeniem, pojawi się komunikat, a następnie okno ze szczegółami licencji:

Podczas rejestracji programu może pojawić się komunikat, że program został już zarejestrowany, konieczne jest wtedy skontaktowanie się z producentem programu w celu sprawdzenia licencji. W e-mailu prosimy o podanie szczegółów licencji tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na komputerze był już wcześniej zainstalowany program.

Dane kontaktowe:

Email: biuro@ortobajt.pl

Podczas rejestracji może również pojawić się okno ,,Wystąpiły problemy z licencją aplikacji” jeżeli komunikat pojawił się podczas pierwszej instalacji programu na komputerze prosimy o zarejestrowanie programu i postępowanie dalej zgodnie z instrukcją obsługi.

W przypadku pojawienia się komunikatu podczas uruchomienia programu prosimy o wybranie  opcji , a następnie skontaktowanie się z producentem programu w celu przekazania informacji tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

Do rejestracji wymagane jest połączenie z internetem!

Gdy jednak proces aktywacji się nie powiedzie, należy upewnić się czy:

 1. Wprowadzono wszystkie wymagane dane
 2. Adres e-mail jest prawidłowy
 3. Połączenie z internetem jest aktywne i działa
 4. Jest to pierwsza rejestracja programu Ortodoncja 9 na tym komputerze

Pierwsze uruchomienie

Po prawidłowym zarejestrowaniu programu wyświetli się okno z zapytaniem, jak użytkownik chce skonfigurować i używać program Ortodoncja.

Tworzenie nowej bazy

Aby program Ortodoncja 9 mógł działać, wszyscy pacjenci zapisywani są do specjalnej bazy danych. Ze względu bezpieczeństwa musi ona zostać wstępnie skonfigurowana, tj. zostanie utworzony nowy użytkownik-lekarz z indywidualnym hasłem, oraz będzie możliwość skonfigurowania automatycznego wykonywania kopii zapasowych.

Pierwszym krokiem będzie utworzenie nowego użytkownika. W tym celu należy podać imię, nazwisko, indywidualną nazwę użytkownika (login) oraz hasło (wraz z potwierdzeniem). Pozostałe pola są nieobowiązkowe.

W kolejnym etapie konieczne jest skonfigurowanie lokalizacji zapisu bazy danych. Kroku tego nie można pominąć.

W

Sugerujemy, aby określić lokalizację bazy danych na dysku (C:) w osobnym nowym folderze. Po wybraniu lokalizacji należy wybrać przycisk

Kolejnym etapem kreatora nowej bazy danych jest określenie częstotliwości wykonywania kopii zapasowej oraz miejsce jej zapisywania.

Częstotliwość przypomnień o wykonywaniu kopii zapasowych wybiera się z listy rozwijanej:

Aby wybrać miejsce, gdzie aplikacja ma zapisywać automatyczne kopie zapasowe, należy nacisnąć na przycisk ,a następnie wskazać folder docelowy.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych placówki medycznej, w której używany będzie program. Krok ten nie jest obowiązkowy i można go pominąć, dobrze jest jednak wpisać chociaż nazwę placówki.

Po przejściu przez wszystkie kroki kreatora można nacisnąć na przycisk – po chwili baza zostanie utworzona oraz wyświetli się okno logowania, gdzie należy wpisać dane uprzednio utworzonego lekarza.

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Mieć min. 8 znaków
 • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
 • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

Lekarz utworzony w procesie tworzenia nowej bazy danych jest również jej administratorem (ma największe uprawnienia).

Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa nie jest odpowiednia można ją zmienić.

Firma Ortobajt zaleca tworzenie kopi zapasowych na specjalnie zakupionym do tego celu dysku zewnętrznym USB.

Logowanie

Począwszy od wersji 8, aplikacja Ortodoncja wymaga nazwy użytkownika i hasła do dostępu do bazy.

Przy uruchomieniu aplikacji (oraz próbie dostępu do panelu administratora) wyświetli się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła:

Login można wybrać rozwijając listę przy pomocy strzałki w dół.

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk .

Przy próbie dostępu do panelu administratora bazy, ze względów bezpieczeństwa okno logowania pokaże się bez względu na to, czy opcja Zapamiętaj logowanie była zaznaczona, czy też nie!

Aplikacja Ortodoncja zapamiętuje nazwę ostatnio zalogowanego użytkownika, aby nie musieć wpisywać jego nazwy za każdym razem.

Należy mieć to na uwadze przy przełączaniu się między bazami, gdzie występują różni użytkownicy.

Aby pominąć logowanie następnym razem, można zaznaczyć opcję Zapamiętaj logowanie, jednak jest to mocno niezalecane.

Po zaznaczaniu tej opcji, aby przywrócić zapytania o login i hasło, należy się wylogować (w głównym oknie programu przycisk Wyloguj w prawym, górnym rogu).

Kartoteka

Kartoteka to lista wszystkich pacjentów, którzy znajdują się w bazie danych.

Aby otworzyć kartę danego pacjenta z jego danymi, analizami i zdjęciami, należy:

 • kliknąć dwukrotnie na jego pozycję na liście
 • kliknąć dwukrotnie na jego zdjęcie w panelu po prawej stronie
 • będąc w polu wyszukiwania nacisnąć [Enter]

Okno podzielone jest na cztery części:

 1. Lewa strona z listą pacjentów oraz polem tekstowym do wyszukiwania
 2. Prawa strona z podstawowymi informacjami o aktualnie zaznaczonym pacjencie
 3. Narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania pacjentów wg. zadanych kryteriów.
 4. Narzędzie do dodawania pacjenta.

W lewej części okna wyświetlana jest lista wszystkich pacjentów znajdujących się w bazie. Różny kolor tła dla poszczególnych pacjentów oznacza co innego:

Dodawanie pacjenta

By dodać pacjenta, należy kliknąć na przycisk , pokaże się wtedy okno, w którym można wprowadzić imię i nazwisko pacjenta, oraz jego numer PESEL i telefon kontaktowy:

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu na przycisk , karta pacjenta zostaje dodana do bazy, a program automatycznie przechodzi do dokumentacji tego pacjenta.

Jeżeli numer PESEL pacjenta jest poprawny, aplikacja automatycznie uzupełni na jego podstawie pola dot. płci i daty urodzenia

Wyszukiwanie pacjentów

Aby wyszukać danego pacjenta, należy w polu Szukaj zacząć wpisywać jego nazwisko – aplikacja w miarę wpisywania będzie wyszukiwać listę pacjentów i zaznaczy najbardziej pasujący wynik.

Gdy żądany pacjent zostanie znaleziony (jego szczegóły pokażą się po prawej stronie okna), można otworzyć jego kartę klikając na klawisz [Enter].

Gdy w bazie znajduje się kilku pacjentów o tym samym nazwisku, można przełączać się między nimi przy pomocy strzałek w górę i w dół.

Sortowanie pacjentów

Aplikacja Ortodoncja umożliwia sortowanie oraz wyświetlanie listy pacjentów na podstawie określonych kryteriów, m.in. na podstawie wyników analiz, badań i innych.

Chcąc rozpocząć sortowanie konieczne jest kliknięcie na przycisk

W efekcie lista wszystkich pacjentów zostanie ustawiona w kolejności wg. wybranego kryterium sortowania.

Wyszukiwanie haseł

W programie Ortodoncja oprócz wyszukiwania pacjentów, sortowania, filtrowania obecna jest też opcja wyszukiwania konkretnych haseł w całym programie Ortodoncja.

W celu wyszukania frazy należy przycisnąć , a następnie w kolejnym oknie wpisać poszukiwane hasło i wybrać .  Wyniki widoczne będą w oknie kartoteka.

W efekcie lista wszystkich pacjentów zostanie ustawiona w kolejności wg. wybranego kryterium sortowania.

Filtrowanie bazy danych

Aby uzyskać dostęp do modułu filtrów, należy nacisnąć na przycisk .

Prawa część okna zostanie wtedy zmieniona na listę dostępnych opcji dot. filtrowania i sortowania.

Program filtruje i sortuje wg. różnych parametrów oraz pomiarów w analizach cefalometrycznych/modeli.

Po naciśnięciu na przycisk  parametr wyświetli się okno, w którym należy określić szczegóły filtra:

 • Analizę, z której ma być pobrany parametr
 • Parametr/pomiar
 • Wartość (w zakresie od..do lub dokładną z określonym odchyleniem)

Po wybraniu parametrów należy zatwierdzić przyciskiem . Można również dodać kilka parametrów na raz.

Aby rozpocząć filtrowanie należy potwierdzić przyciskiem .

Informacje ogólne

Strona główna programu wyświetla się po wybraniu konkretnego pacjenta. Jest to okno karty pacjenta, które zawiera skrót wszystkich najpotrzebniejszych informacji.

W lewej części okna znajduje się podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt pacjentów na dzień dzisiejszy. W zależności od wersji programu, jest możliwość podglądu wizyt na wszystkich zarejestrowanych fotelach w gabinecie.

Wizyta, która ma się odbyć jest podświetlona.

Wizyta, która już się odbyła jest szara. Aby dana wizyta zrobiła się szara należy w zakładce wizyty wypełnić przebieg wizyty, a następnie zaakceptować wizytę.

Okno z podglądem zaplanowanych wizyt, może zostać zminimalizowane. Spowoduje to, że główne okno karty pacjenta zostanie rozszerzone.

W lewej części okna znajdują się dane osobowe i zdjęcie główne pacjenta.

W środkowej części okna znajduje się kolumna z trzema wierszami – wywiady, problem stomatologiczny zgłaszany przez pacjenta oraz plan leczenia.

Natomiast w prawej kolumnie – znajdują się dwa okna. Górne stanowi grafikę z diagramem zębowym, dolne stanowi zdjęcie panoramiczne.

Dodatkowo, w górnej części okna znajdują się przyciski do przełączania się między uprzednio otwartymi pacjentami, otworzenia kartoteki, szybkiego druku skierowań oraz przełączania pomiędzy poszczególnymi zakładkami w karcie pacjenta.

WAŻNE!

Każdy pasek tytułowy z karty pacjenta stanowi osobny przycisk.

By ułatwić wprowadzanie tekstu, po kliknięciu na każdy z nagłówków , rozwijane jest menu, z którego można wybrać najbardziej popularne treści. Po kliknięciu w wybraną opcje tekst zostaje automatycznie wstawiony do odpowiedniego okienka.

Karta pacjenta

Karta pacjenta w module ogólnostomatologicznym jest bardzo zbliżona wyglądem do karty pacjenta z modułu ortodontycznego.

Składa się z:

 • danych osobowych
 • wywiadu
 • problemu stomatologicznego zgłaszanego przez pacjenta
 • planu leczenia
 • diagramu zębowego
 • zdjęcia

Uwaga!

Diagram zębowy widoczny jest w karcie pacjenta, tylko i wyłącznie, gdy zostały wprowadzone w nim jakieś zmiany ( zakładka ,,Diagram zębowy”).

UWAGA!

W celu ustawienia zdjęcia panoramicznego widocznego w karcie pacjenta, należy wejść w zakładkę ,,Zdjęcia”, wybrać interesujące nas zdjęcie, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane zdjęcie. Z listy należy wybrać ,, Wybierz panoramę”.

Zdjęcia

Zakładka Zdjęcia służy ona do dodawania, edytowania i przeglądania zdjęć, modeli 3D STL oraz plików DICOM będących częścią dokumentacji medycznej pacjenta oraz do porównania lub superimpozycji zdjęć.

W zakładce tej wyświetlone są miniatury zdjęć, plików. Podgląd oraz edycja zdjęcia jest możliwa poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybrane zdjęcie.

Zdjęcia można posortować datami (rosnąco i malejąco), oraz alfabetycznie – do tego celu należy wykorzystać opcje Sortowanie znajdującą się w górnej części okna. Rozmiar miniaturek również może zostać zmieniony – służy do tego suwak Rozmiar miniatur również znajdujący się w górnej części ekranu:

Dodatkowo będąc w zakładce zdjęcia można wybrane zdjęcie ustawić jako główne, w tym celu należy kliknąć na wybrane zdjęcie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać opcję

Zdjęcie główne będzie się wyświetlało w kartotece, oraz zakładce Informacje ogólne.

Aby zaznaczyć kilka zdjęć na raz. można przytrzymując klawisz Ctrl klikać i zaznaczać poszczególne zdjęcia, bądź też mając kliknięty przycisk Shift zaznaczyć pierwsze i ostatnie zdjęcie, a program zaznaczy również wszystkie zdjęcia znajdujące się pomiędzy tymi dwoma.

Dodawanie zdjęć

By dodać zdjęcie należy kliknąć na przycisk (lub w przypadku gdy moduł 3D nie jest aktywny – ) znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Po jego naciśnięciu pojawi się okno umożliwiające wybranie zdjęcia znajdującego się w komputerze lub też na nośniku danych podłączonym do komputera.

Kolejnym sposobem jest przeciągnięcie zdjęć z folderu z dysku twardego do okna ze zdjęciami.

W ten sposób można dodać pliki:

 • JPG, PNG, BMP i inne graficzne
 • DICOM
 • 3D STL (przy aktywnym module 3D, tylko wypozycjonowane przez technika)

By usunąć zdjęcie, plik – należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję

Zdjęcie można również usunąć naciskając przycisk Delete na klawiaturze.

W oknie dodawania zdjęć można zaznaczyć wiele zdjęć na raz przytrzymując klawisz Shift – w ten sposób wszystkie zostaną dodane do bazy danych.

W ten sam sposób można usunąć również pliki 3D STL oraz DICOM.

Dodawanie plików DICOMDIR

Pliki DICOM w programie Ortodoncja traktowane są podobnie jak zdjęcia – tak więc dodawanie ich odbywa się analogicznie do zwykłych zdjęć.

Aby otworzyć folder DICOMDIR, należy wskazać folder, w którym się on znajduje (przeważnie napęd płyt CD w przypadku zdjęć z pracowni RTG). W tym celu należy wybrać , a następnie .

Następnie w kolejnym oknie pokaże się lista pacjentów, którzy są zawarci w folderze DICOMDIR – należy wyszukać żądanego pacjenta z listy, a następnie potwierdzić przyciskiem .

Obróbka modeli 3D

By rozpocząć obróbkę modeli 3D należy nacisnąć . Następnie wybrać prawidłowo model szczęki i żuchwy.

Okno obróbki edycji wygląda następująco:

Po lewej stronie okna do obróbki modeli 3D znajduje się pasek narzędzi. Wśród dostępnych opcji obróbki znajdują się:

POLEFUNKCJA
POZYCJONUJ MODELUmożliwia prawidłowe ustawienie modelu
PRZYTNIJPrzycina model
USUŃ MAŁE FRAGMENTYUsuwa małe niepotrzebne fragmenty w modelu
ZAŁATWAJ MAŁE OTWORYZakrywa małe otwory i dziury w modelu/skanie
ZMNIEJSZ ROZMIAR O 50%Rozmiar modelu zostaje zmniejszony o 50%
ZMNIEJSZ ROZMIAR DO 7MBRozmiar modelu zostaje zmniejszony do 7MB
ZAPISZ DO BAZYZapisuje wprowadzone zmiany
RESTETCofa wszystkie wprowadzone zmiany
COFNIJCofa ostatnią wprowadzoną zmianę
WYKONAJ PONOWNIEWykonuje ponownie cofniętą zmianę
ZMIEŃ MODELDokonuje zmiany modelu

Aby zapisać plik, są dwie możliwości:

 • Zamknąć okno przeglądarki i nacisnąć wybraną opcję w komunikacie. Pojawi się okno dialogowe:

 • Wybrać przycisk  i następnie również wybrać opcję możliwą w komunikacie.

Panel widoku

Panel widoku w obróbce modeli 3D, umożliwia szybkie ustawienie modelu 3D w różnych płaszczyznach.

Ustawienie to jest zależne od parametrów wypozycjonowanego modelu.

Pozycjonowanie modeli 3D

Program Ortodoncja umożliwia pozycjonowanie skanów modeli 3D. Prawidłowo wypozycjonowany modeli 3D widoczny jest w oknie głównym karty pacjenta, co umożliwia szybki podgląd warunków zębowych u pacjenta dzięki obrotowej miniaturze modeli.

Pozycjonowanie modeli może odbywać się na dwa różne sposoby:

 1. Pozycjonowanie punktowe – opiera się ono na zaznaczeniu kolejno po sobie trzech puktów referencyjnych, dzięki którym możliwy jest prawidłowy obrót modelu w stosunku do linii pośrodkowej.
 2. Pozycjonowanie ręczne (tryb ręczny) – polega na ręcznym ustawieniu modelu przy pomocy odpowiednich obręczy i strzałek.

Okno główne pozycjonowania składa się z 5 sekcji:

 1. Panel widoku – umożliwia szybki podgląd i ustawienie modelu z różnych perspektyw
 2. Rozmiar szczęki i żuchwy
 3. Pozycjonowanie punktowe
 4. Autopozycjonowanie
 5. Okno główne z modelem

POZYCJONOWANIE PUNKTOWE

Pozycjonowanie punktowe dotyczy wyłącznie modelu szczeki, model żuchwy jest automatycznie dostosowywany po zakończeniu pozycjonowania. Jest to opcja ustawienia modelu, która uruchamia się automatycznie po włączeniu pozycjonowania modeli.

Polega ona na zaznaczeniu na modelu w odpowiedniej kolejności trzech punktów referencyjnych:

 1. Szczyt guzka dystalnego policzkowego górnej szóstki prawej pacjenta
 2. Punkt styczny pomiędzy jedynkami/ przebieg linii pośrodkowej
 3. Szczyt guzka dystalnego policzkowego górnej szóstki lewej pacjenta.

Przed rozpoczęciem zaznaczania punktów sugerujemy, aby najpierw ustawić ręczne model z widokiem od podniebienia. Należy to wykonać przy pomocy przycisku na myszce komputerowej ,,scroll”.

Po ustawieniu modelu od podniebienia należy zacząć wprowadzanie punktów.

Następnie należy nacisnąć . W efekcie model zostanie obrócony według zaznaczonych punktów.

W kolejnym kroku należy kliknąć , spowoduje to, że cofniemy się do głównego okna z obróbką modeli 3D. Wprowadzone zmiany pozycji modelu 3D automatycznie się zaktualizują w oknie.

Po zakończonym całkowicie procesie obróbki modeli 3D, należy pamiętać, aby zapisać wprowadzone zmiany. Brak zapisu spowoduje utratę wprowadzonych zmian.

POZYCJONOWANIE RĘCZNE

Program oprócz pozycjonowania punktowego umożliwia pozycjonowanie ręczne. W celu uruchomienia pozycjonowania ręcznego należy kliknąć TRYB RĘCZNY. Spowoduje to zmianę wyglądu okna, pojawią się dodatkowe opcje.

Model 3D można tutaj pozycjonować za pomocą strzałek widocznych w lewej części panelu narzędzi lub za pomocą obręczy i strzałek widocznych wraz z modelem w oknie głównym.

Przed rozpoczęciem pozycjonowania za pomocą strzałek w panelu po lewej stronie, należy ustawić parametry przesuwania i obracania modelu.

Im mniejsze dane zostaną wprowadzone tym dokładniejszy będzie proces pozycjonowania, ponieważ będą wykonywane mniejsze przesunięcia i obroty.

Podobnie jak w pozycjonowaniu w oknie głównym, tak samo w pozycjonowaniu za pomocą strzałek w panelu po lewej stronie:

 • Zielone strzałki powodują przesunięcie modelu góra i dół
 • Czerwone strzałki powodują przesunięcie modelu prawo i lewo
 • Niebieskie strzałki powodują przesunięcie modelu do przodu i tyłu
 • Niebieska obręcz powoduje obrót w prawo i lewo
 • Czerwona obręcz (widoczna po włączeniu widoku prawo/lewo w panelu widoku) powoduje obrót w górę i dół

Uwaga!

Należy pamiętać, że każde kliknięcie lewym przyciskiem myszki na model powoduje wprowadzenie czerwonego punktu – będącego punktem referencyjnym.

Każdy punkt może mieć zmienioną lokalizację, w tym celu należy kursorem myszki najechać ponownie na czerwoną kropkę i przytrzymując ją, należy przesunąć w nową lokalizację.

Ważne jest, aby zachować odpowiednią kolejność wprowadzania punktów. W przeciwnym razie model zostanie obrócony w niewłaściwy sposób.

Uwaga!

Należy pamiętać, że pozycjonując modele przy użyciu strzałek w panelu po lewej stronie obrót i przesunięcie odbywa się według ustalonych wielkości.

Przycinanie

Kolejną opcją dostępną w obróbce modeli 3D jest .

Aby prawidłowo przyciąć model konieczne jest, aby pierw prawidłowo go wypozycjonować, korzystając z opcji .

Po wypozycjonowaniu modelu, aby przejść do funkcji przycięcia modeli należy kliknąć .

W kolejnym etapie pojawi się okno ze zmienionymi funkcjami w lewej części panelu oraz w podglądzie modelu 3D pojawią się dodatkowe pola służące do określenia zasięgu przycięcia modelu.

W panelu po lewej stronie widoczne są parametry umożliwiające określenie wymiarów szarego obszaru tj.:

 • wysokość
 • szerokość
 • długość

Kliknięcie powoduje powiększenie szarego pola.
Kliknięcie powoduje pomniejszenie szarego pola.

Podobnie jak w pozycjonowaniu korzystając ze strzałek i obręczy można poruszać szarym obszarem w stosunku do centralnie ułożonego modelu.

 • Zielone strzałki powodują przesunięcie szarego pola w górę i dół
 • Czerwone strzałki powodują przesunięcie szarego pola w prawo i lewo
 • Niebieskie strzałki powodują przesunięcie szarego pola do przodu i tyłu
 • Niebieska obręcz powoduje obrót szarego pola w prawo i lewo
 • Czerwona obręcz (widoczna po włączeniu widoku prawo/lewo w panelu widoku) powoduje obrót szarego pola w górę i dół

Uwaga!

Wszystkie fragmenty modelu 3D znajdujące się poza szarym obszarem w oknie głównym zostaną usunięte.

Należy pamiętać, aby przed ostatecznym przycięciem modelu skorzystać z panelu widoku, jest to niezbędne do tego, aby obejrzeć model z każdej perspektywy i prawidłowo ocenić zasięg szarego obszaru i granicę obcięcia modelu.

Edycja zdjęć

By edytować zdjęcie należy kliknąć na nie dwukrotnie, lub wybrać zdjęcie i nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze. Okno edycji wygląda następująco:

Analogicznie do obróbki modeli 3D po lewej stronie znajduje się pasek narzędziowy, w którym można wybrać funkcje związaną z edycją/wyświetlaniem otwartego obrazu:

PoleOpis
100%Wyświetla edytowane zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości
DopasujDopasowuje rozmiar zdjęcia tak, by jak najlepiej pasował do rozmiaru okna edycji
PowiększKażdorazowe kliknięcie powiększa zdjęcie o 10%
PomniejszKażdorazowe kliknięcie pomniejsza zdjęcie o 10%
KadrujUmożliwia wykadrowanie (przycięcie) zdjęcia.
Obróć w poziomieObraca obraz poziomo
Obróć w pionieObraca obraz w pionie
Cofnij zmianęCofa ostatnią zmianę
Akceptuj zmianyWyświetla okno dialogowe w którym można zapisać zmiany, zapisać jako nowe zdjęcie, odrzucić zmiany
AnulujZamyka okno edycji bez zapisania zmian
Następne zdjęcieUmożliwia przejście do następnego zdjęcia (z listy zdjęć pacjenta)
Poprzednie zdjęcieUmożliwia przejście do poprzedniego zdjęcia (z listy zdjęć pacjenta)
KształtyUmożliwia naniesienie na zdjęcie dodatkowych kształtów
NarysyUmożliwia naniesienie na zdjęcie narysu twarzy

Aby zapisać plik, należy zamknąć okno przeglądarki, nacisnąć przycisk Enter lub też przełączyć na poprzedni/kolejny obraz z galerii (strzałką w lewo/prawo). Pojawi się okno dialogowe:

W przypadku docinania zdjęcia, które zostało wcześniej użyte w analizie, aplikacja wyświetli stosowne ostrzeżenie. Zapisanie takiego zdjęcia spowoduje, że graficzna reprezentacja punktów na analizie nie będzie pokrywała się z tym, co zaznaczył lekarz.

Kadrowanie

Za pomocą myszki można zaznaczyć obszar zdjęcia, który ma być wycięty. Obszar ten można przesuwać, powiększać i zmniejszać chwytając za boki obszaru zaznaczenia, a również obracać chwytając za narożniki obszaru zaznaczenia. Wykadrowanie zdjęcia następuje po naciśnięciu przycisku , jak również po naciśnięciu klawisza Enter na klawiaturze

Dodatkowo, proporcje kadrowanego zdjęcia można ustawić jako:

KADROWANIEZMIANY
DOWOLNEBez sztywnych proporcji kadrowania obrazu
16:9Proporcje PANORAMICZNE

Kształty

By ułatwić ocenę symetrii twarzy oraz zaznaczanie punktów kontrolnych na zdjęciach dodano możliwość naniesienia na zdjęcie pewnych kształtów:

 • krzyż
 • litera T
 • koło
 • linia
 • dwuteownik

Aby uzyskać dostęp do wyboru rodzaju kształtów, należy nacisnąć na przycisk w oknie edycji obrazu i wybrać interesujący nas kształt.

W zależności od rodzaju, kształt można przeciągać po ekranie, zmieniać jego rozmiar i obracać.

Narysy

W oknie edycji zdjęcia po wybrania opcji układ paska narzędziowego po lewej stronie zostanie zmieniony:

POLEFUNKCJA
ZAPISZ NARYS (na białym tle)Zapisuje sam narys, zamieniając zdjęcie RTG na białe tło
ZAPISZ NARYS (na białym tle i zdjęcie)Zapisuje dwa zdjecia do galerii: RTG z naniesionym narysem oraz sam narys na białym tle
COFNIJUsuwa ostatnio wprowadzony punkt
ZMIEŃ KOLORZmienia kolor narysu
WYGŁADŹ KRZYWĄWygładza linię obrysu
KONIEC RYSOWANIAKończy wprowadzanie danego obrysu

Aby rozpocząć rysowanie, należy na zdjęciu nanieść (klikając kolejne punkty) jak krzywa ma przebiegać.

Dodatkowo, dla krzywej można zmienić kolor (dla rozróżnienia kilku narysów na jednym zdjęciu) oraz wygładzić ją – stosowne przyciski znajdują się w panelu po lewej stronie. Przykładowy efekt wygładzania dla powyższej krzywej wygląda tak:

Przyciskiem można zakończyć wprowadzanie aktualnej krzywej.

Zdjęcie z naniesionymi kształtami również można zapisać (najlepiej jako osobne zdjęcie, by nie stracić pierwowzoru).

Porównanie/superimpozycja

By porównać dwa zdjęcia ze sobą należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jedno ze zdjęć, następnie z menu wybrać Porównaj z… i na końcu kliknąć na drugie zdjęcie do porównania. Otworzy się okno z pytaniem, czy chcemy wykonać porównanie zdjęć, czy też superimpozycję (można również skorzystać z przycisku w zakładce Zdjęcia):

W wypadku wybrania opcji aplikacja poprosi o wprowadzenie po dwa punkty na obu zdjęciach, aby móc dobrać nastawy (obrót, przesunięcie i powiększenie) aby te dwa punkty się pokrywały. Po wybraniu opcji można już zacząć wprowadzać pierwszy punkt – kolejne można przełączyć w panelu po lewej stronie bądź też przyciskiem Enter. Zdjęcia zostaną przełączone automatycznie.

Gdy wszystkie cztery punkty zostaną wprowadzone, uaktywni się przycisk , po którego kliknięciu zdjęcia zostaną nałożone, a między dwoma punktami zostanie wyrysowana pomarańczowa linia.

Porównanie

W wypadku wybrania opcji oba zdjęcia zostaną wyświetlone obok siebie, a opcje do wprowadzania punktów i superimpozycji zostaną ukryte.

Zdjęcie bazowe (spodnie) pozostaje nieruchome. Natomiast zdjęcie porównywane (w niebieskiej ramce) może być przeciągane w dowolne miejsce za pomocą myszki. Opcje dotyczące porównywanego zdjęcia przedstawia poniższa tabela:

PoleOpis
PrzeźroczystośćZmienia stopień przeźroczystości porównywanego zdjęcia
ObrótUmożliwia (niewielką) rotację zdjęćia wokół własnej osi
PowiększeniePowiększa/pomniejsza zdjęcie porównywane w stosunku do bazowego

Funkcji tej oprócz porównywania zdjęć można użyć do ich nakładania na siebie (można do tego używać suwaka przeźroczystości)

Porównanie dwóch zdjęć można zapisać jako nowe zdjęcie klikając na przycisk

Podgląd modeli

Program Ortodoncja umożliwia podgląd modeli 3D.

Istnieją dwa sposoby, aby otworzyć okno podglądu modeli 3D.

 • Pierwszy sposób to wejście poprzez kartę pacjenta. W tym celu wystarczy podwójnie kliknąć w obrotową miniaturę modeli 3D. Spowoduje to automatyczne wczytanie tych modeli i otworzenie nowego okna z podglądem modeli 3D.
 • Drugi sposób to wejście poprzez zakładkę zdjęcia.

OTWIERANIE MODELI Z ZAKŁADKI ZDJĘCIA

W celu otworzenia podglądu modeli 3D przez zakładkę zdjęcia należy wejść w .
Następnie w galerii zdjęć odnaleźć interesujący/e nas plik/i.

OTWIERANIE JEDNEGO MODELU – aby otworzyć jeden plik z modelem 3D wystarczy kliknąć na niego dwa razy. W efekcie otworzy się nowe okno z podglądem modelu 3D.

OTWIERANIE MODELU SZCZĘKI I ŻUCHWY JEDNOCZEŚNIE – aby otworzyć dwa pliki, należy przytrzymując przycisk na klawiaturze komputera zaznaczyć interesujące nas dwa pliki, następnie puścić klawisz. W efekcie oba pliki w galerii zostaną podświetlone na niebiesko. Najeżdżając kursorem myszki na zaznaczone pliki, klikamy prawy przycisk myszy. Spowoduje to wysunięcie się paska zadań z którego wybieramy .

OKNO PODGLĄDU MODELI 3D

Okno podglądu modeli 3D uruchamia się automatycznie po wybraniu konkretnego modelu 3D.

W zależności od tego jak otworzyliśmy modele, otworzy nam się odpowiednio :

 • sam model szczęki
 • sam model żychwy
 • oba modele

Podgląd modeli umożliwa dokładną anazlię modeli 3D w każdej perspektywie.

Obroty i ruchy modeli odbywają się na takiej samej zasadzie jak w oknie obróbki modeli 3D.

 • Prawy przycisk myszki – umożliwia poruszanie modelami w górę/dół oraz w prawo/lewo.
 • ,,Scroll” – umożliwia przybliżanie/oddalanie modelu oraz obrót modelu we wszystkich płaszczyznach.

Do poruszania modelami przydatne również jest menu widoku.

Wybór jakiegokolwiek przycisku spowoduje ustawienie modeli z widokiem na wybraną płaszczyznę.

Dodatkowo w oknie podglądu modeli 3D dostępne są funkcje:

 • Modele w widoku
 • Przekrój poprzeczny
 • Tryb pomiarów

MODELE W WIDOKU

Opcja  stanowi podgląd listy otworzonych modeli w oknie. Dodatkowo umożliwia ustalenie stopnia przezierności danego modelu, wgrania dodatkowego modelu oraz włączenie/wyłączenie podglądu.

PRZEZIERNOŚĆ MODELU

Chcąc zmienić stopień przezierności modelu należy z listy wgranych modeli wybrać interesujący nas model, a następnie kliknąć . W efekcie rozwinie się nowy pasek z podziałką.

Im bardziej w prawo tym mniej przezierny model. Im bardziej w lewo tym bardziej przezierny model.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODGLĄDU

W oknie oprócz stopnia przezierności można włączyć/wyłączyć podgląd danego modelu.

W tym celu należy wybrać przycisk ,,oko” znajdujący się obok przycisku przezierności. Kliknięcie w niego spowoduje wyłączenie podglądu danego modelu, a sam przycisk zmieni kolor z czarnego na szary.

W każdej chwili model może być ponownie włączony lub wyłączony.

DODAWANIE MODELU

Kolejną funkcją dostępną w oknie jest możliwość wgrania dodatkowego modelu.

Opcja ta jest szczególnie przydatna w momencie, gdy otworzyliśmy podgląd tylko jednego modelu.

W celu dodania kolejnego modelu należy kliknąć na symbol , który dostępny jest zaraz pod listą wgranych modeli.

Spowoduje to otworzenie nowego okna z listą możliwych modeli 3D do wgrania.

Po wybraniu odpowiedniego modelu i wybraniu opcji na liście wgranych modeli pojawi się nowa pozycja z wybranym modelem, dodatkowo od razu włączony zostanie jego podgląd.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Opcja ta jest dostępna tylko gdy jest włączony jeden model.

Aby uruchomić przekrój poprzeczny należy skorzystać z przycisku , który znajduje się w prawym górnym rogu okna programu.

W efekcie pojawią się nowe opcje dostępne w oknie podglądu modeli 3D.

Korzystając ze sposobu drugiego istnieje możliwość otworzenia jednego lub dwóch modeli jednocześnie.

Uwaga!

Pozycja i ustawienie modeli w podglądzie modeli zależna jest od tego jak zostały one ustawione podczas obróbki modeli 3D w zakładce pozycjonowanie.

W przypadku nieprawidło wypozycjonowanego modelu, funkcje w menu widoku będą działały niewłaściwie. W celu poprawienia ustawienia modeli zapraszamy do zapoznania się z treścią instrukcji obsługi dział Zdjęcia->Obróbka modeli 3D-> Pozycjonowanie.

UWAGA!

W przypadku, gdy w podglądzie wgrane są dwa lub więcej modeli, wykonanie przekroju poprzecznego będzie niemożliwe.

W celu uruchomienia przekroju poprzecznego należy z listy wgranych modeli usunąć te modele, które nam nie są chwilowo potrzebne i pozostawić tylko ten u którego chcemy wykonać przekrój poprzeczny. (Aby usunąć należy nacisnąć na dany model z listy prawym przyciskiem, rozwinie się okno z opcją ).

Zdjęcie główne

By ustawić zdjęcie jako główne należy kliknąć na wybrane zdjęcie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać opcję :

Zdjęcie główne będzie się wyświetlało w kartotece, oraz zakładce Informacje ogólne

Zdjęcie panoramiczne

By ustawić zdjęcie jako zdjęcie panoramiczne widoczne w karcie pacjenta należy kliknąć na wybrane zdjęcie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać opcję :

Zdjęcie panoramiczne będzie się wyświetlało w zakładce Informacje ogólne

Wizyty

Wizyty w programie można wprowadzić na dwa sposoby.

 • Bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce WIZYTY.
 • Korzystając z zakładki Terminarz, w którym widoczny jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt.

Oba sposoby są zsynchronizowane ze sobą, oznacza to, że dodanie wizyty poprzez zakładkę Terminarz, skutkuje pojawieniem się jej również bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce Wizyty. Działa to też w drugą stronę.

Nie jest konieczne wprowadzanie tej samej wizyty w obu zakładkach.

Dodawanie wizyty

1. DODAWANIE WIZYTY BEZPOŚREDNIO W KARCIE PACJENTA

Aby dodać wizytę w ten sposób konieczne jest otworzenie karty pacjenta, a następnie wybranie zakładki WIZYTY.

Następnie z paska zadań należy wybrać opcję .

W efekcie pojawi się nowe okno, w którym należy wypełnić wszystkie opcje wizyty tj.:

 • Lekarz
 • Fotel
 • Data
 • Godzina rozpoczęcia
 • Czas trwania

Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć . W efekcie na liście wizyt pacjenta pojawi się nowa zaplanowana wizyta.

2. DODAWANIE WIZYTY W ZAKŁADCE TERMINARZ

Drugim sposobem dodania wizyty jest skorzystanie z zakładki TERMINARZ.

Terminarz stanowi oddzielne okno w programie, w którym możliwy jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt danego dnia lub tygodnia.

W zależności od posiadanej wersji programu terminarz umożliwia planowanie wizyt z rozróżnieniem na wszystkie fotele/stanowiska pracy.

Dodatkowo w terminarzu została zastosowana specjalna kolorystyka, która umożliwia szybką weryfikację celu wizyty.

 • Błękitny – WIZYTA
 • Zielony – WIZYTA KONTROLNA
 • Fioletowy – KONSULTACJA
 • Pomarańczowy – MONTAŻ
 • Żółty – DEMONTAŻ
 • Niebieski – INNE

Aby dodać nową wizytę należy kliknąć

W kolejnym etapie pojawi się dodatkowe okno w którym można uzupełnić wszystkie parametry wizyty tj.

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Lekarz prowadzący
 • Rodzaj wizyty
 • Godzina i czas trwania wizyty
 • Fotel
 • Notatka

Po kliknięciu w okno zostanie automatycznie zamknięte a dodana wizyta pojawi się w odpowiednim miejscu w terminarzu.

Historia wizyt

Program Ortodoncja zapewnia podgląd :

 • wszystkich wizyt pacjenta
 • historię jednej wizyty oraz podgląd wszystkich zmian wprowadzonych w opisie wizyty.

W celu sprawdzenia historii wizyt należy wejść w zakładkę w głównym pasku zadań programu.

W efekcie pojawi się lista wszystkich odbytych wizyt.

Każda z pozycji w historii wizyt może zostać uzupełniona o dodatkowe informacje z przebiegu wizyty.

W tym celu należy na puste pole nacisnąć prawym przyciskiem myszy komputerowej, a w efekcie rozwinie się lista dostępnych pozycji.

Pola te mogą być też uzupełnione ręcznie.

W programie oprócz historii wizyt dostępna też jest historia konkretnej jednej wizyty.

Każda zmiana wprowadzona w danej wizycie i zaakceptowana przyciskiem widoczna będzie w historii jednej wizyty.

Aby wejść w historię jednej wizyty należy skorzystać z przycisku ,,narzędzi” po prawej stronie paska, następnie wyświetli się lista z dostępnymi opcjami.

Powyższe okno przedstawia listę ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi w danej jednej wizycie.

AKCEPTACJA WIZYT

Każda pozycja w historii wizyt opatrzona jest w przycisk .
Jego celem jest każdorazowe zatwierdzanie i zapisanie wprowadzonych danych w wizycie.

Przycisk ten stanowi swojego rodzaju podpis lekarza.

Jeżeli na liście nie wyświetla się historia wizyty, oznacza to, że dana wizyta nie została jeszcze zaakceptowana.

Akceptacja wizyty, powoduje że pod przyciskiem narzędzi pojawiają się dodatkowe opcje w tym .

Wywiady

W zakładce Wywiady można wprowadzić wyniki standardowego wywiadu lekarskiego z pacjentem:

Na każde pytanie można udzielić jednej z trzech odpowiedzi: tak, nie, nie wiem. Do każdego z pytań można wprowadzić własne adnotacje w prawej części ekranu.

Wszystkie adnotacje zostaną również wyświetlone w sekcji Badanie i wywiady w zakładce Informacje ogólne.

Skierowania

W zakładce znajdują się gotowe pliki skierowań do wydruku tj:

 • Stomatolog
 • Laryngolog
 • Periodontolog
 • Chirurg stomatologiczny
 • Chirurg szczękowo-twarzowy

Oprócz tego w zakładce można znaleźć gotowe pliki z tekstem:

 • Zgody pacjenta na leczenie
 • Karta wywiadu
 • Kosztorys

Wybór dokumentu z listy spowoduje otwarcie nowego okna dialogowego z roboczą wersją  dokumentu do druku.

Dokument można ręcznie zmodyfikować korzystając z górnego paska narzędzi.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w tekście dokumentu należy kliknąć w .

W efekcie pojawi się okno dialogowe z ostateczną wersją dokumentu uwzględniającą wprowadzone zmiany w poprzednim oknie.

W celu wydrukowania dokumentu należy kliknąć .

Więcej informacji odnośnie funkcjonowania , znajdą Państwo w instrukcji zakładce .

UWAGA!

Program Ortodoncja w swojej dokumentacji zapewnia podstawowe teksty zgód, skierowań czy planów leczenia.
Każdy z tych tekstów znajdujących się w jak również problem ortodontyczny, aparaty czy plan leczenia mogą zostać indywidualnie zmodyfikowany przez .

Zmiany wprowadzone w powodują, że wpisy są spersonalizowane i dostosowane odpowiednio do naszej praktyki lekarskiej.

Oznacza to, że możemy zmienić każdy tekst, a po zapisaniu będzie on dostępny w programie.

Notatki

Wśród dostępnych opcji w programie Ortodoncja można również znaleźć funkcję .

Opcja ta jest widoczna jako ostatnia pozycja na głównym pasku narzędzi w programie.

Po uruchomieniu opcji zostanie otwarte nowe okno.

Okno to umożliwia tworzenie dodatkowych notatek dla każdego pacjenta z osobna.

Notatki są automatycznie zapisywane oraz w każdej chwili mogą być zmodyfikowane lub uzupełnione.

Diagram zębowy

 1. Wybierz ząb z diagramu najeżdżając na niego kursorem  myszy. Wybrany ząb powiększy się.

2.  Na powiększonym zębie oznacz część zęba, którą chcesz zmodyfikować. Wybrana powierzchnia zostanie wypełniona kolorem zielonym.

3. Z legendy pod diagramem wybierz odpowiednią pozycję, którą chcesz zaznaczyć na wybranej powierzchni zęba, klikając lewym przyciskiem myszy.

4. Po wybraniu powierzchni możesz też użyć skrótu klawiszowego, aby szybciej zmodyfikować diagram.

 • wybierając pierwszą literę specjalności oznaczasz odpowiednią kategorię z legendy pod diagramem.
  • S – stomatologia zachowawcza
  • E- endodoncja
  • P – protetyka
  • C- chirurgia
 • następnie należy wybrać odpowiedni numer odpowiadający wybranej pozycji z listy.
 • w efekcie zostanie wprowadzona modyfikacja zęba.

Po opisaniu zęba możesz przejść do następnego klikając w kolejny ząb lub naciskając przycisk ENTER.

Możesz też zaznaczyć wiele powierzchni jednocześnie na danym zębie po naciśnięciu SHIFT i kliknięciu na wybrane powierzchnie.

Terminarz

Program Ortodoncja oprócz zakładki posiada również zakładkę .

Terminarz stanowi oddzielne okno w programie, w którym możliwy jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt danego dnia lub tygodnia.

W zależności od posiadanej wersji programu terminarz umożliwia planowanie wizyt z rozróżnieniem na wszystkie fotele/stanowiska pracy.

Dodawanie wizyty

1. DODAWANIE WIZYTY BEZPOŚREDNIO W KARCIE PACJENTA

Aby dodać wizytę w ten sposób konieczne jest otworzenie karty pacjenta, a następnie wybranie zakładki WIZYTY.

Następnie z paska zadań należy wybrać opcję .

W efekcie pojawi się nowe okno, w którym należy wypełnić wszystkie opcje wizyty tj.:

 • Lekarz
 • Fotel
 • Data
 • Godzina rozpoczęcia
 • Czas trwania

Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć . W efekcie na liście wizyt pacjenta pojawi się nowa zaplanowana wizyta.

2. DODAWANIE WIZYTY W ZAKŁADCE TERMINARZ

Drugim sposobem dodania wizyty jest skorzystanie z zakładki TERMINARZ.

Terminarz stanowi oddzielne okno w programie, w którym możliwy jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt danego dnia lub tygodnia.

W zależności od posiadanej wersji programu terminarz umożliwia planowanie wizyt z rozróżnieniem na wszystkie fotele/stanowiska pracy.

Dodatkowo w terminarzu została zastosowana specjalna kolorystyka, która umożliwia szybką weryfikację celu wizyty.

 • Błękitny – WIZYTA
 • Zielony – WIZYTA KONTROLNA
 • Fioletowy – KONSULTACJA
 • Pomarańczowy – MONTAŻ
 • Żółty – DEMONTAŻ
 • Niebieski – INNE

Aby dodać nową wizytę należy kliknąć

W kolejnym etapie pojawi się dodatkowe okno w którym można uzupełnić wszystkie parametry wizyty tj.

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Lekarz prowadzący
 • Rodzaj wizyty
 • Godzina i czas trwania wizyty
 • Fotel
 • Notatka

Po kliknięciu w okno zostanie automatycznie zamknięte a dodana wizyta pojawi się w odpowiednim miejscu w terminarzu.

Rodzaje wizyt

W programie Ortodoncja w zakładce wprowadzona została specjalna kolorystyka wizyt, dzięki czemu możliwe jest szybkie rozpoznanie celu wizyty pacjenta.

W tym celu zostały wprowadzone następujące kolory:

PERSONALIZACJA TERMINARZA

Program Ortodoncja umożliwia personalizację widoku .

W tym celu w zakładce należy wejść w a następnie wybrać .

W efekcie pojawi się nowe okno:

W oknie tym istnieje możliwość modyfikacji takich parametrów jak:

 • wyświetlane dni
 • godziny pracy gabinetu
 • domyślny czas trwania wizyty
 • widok domyślny
 • domyślny rodzaj wizyty