Obróbka modeli 3D

Obróbka modeli 3D


By rozpocząć obróbkę modeli 3D należy nacisnąć . Następnie wybrać prawidłowo model szczęki i żuchwy.


Okno obróbki edycji wygląda następująco:


Po lewej stronie okna do obróbki modeli 3D znajduje się pasek narzędzi. Wśród dostępnych opcji obróbki znajdują się:

 

POLE FUNKCJA
POZYCJONUJ MODEL Umożliwia prawidłowe ustawienie modelu
PRZYTNIJ Przycina model
USUŃ MAŁE FRAGMENTY Usuwa małe niepotrzebne fragmenty w modelu
ZAŁATWAJ MAŁE OTWORY Zakrywa małe otwory i dziury w modelu/skanie
ZMNIEJSZ ROZMIAR O 50% Rozmiar modelu zostaje zmniejszony o 50%
ZMNIEJSZ ROZMIAR DO 7MB Rozmiar modelu zostaje zmniejszony do 7MB
ZAPISZ DO BAZY Zapisuje wprowadzone zmiany
RESTET Cofa wszystkie wprowadzone zmiany
COFNIJ Cofa ostatnią wprowadzoną zmianę
WYKONAJ PONOWNIE Wykonuje ponownie cofniętą zmianę
ZMIEŃ MODEL Dokonuje zmiany modelu

Aby zapisać plik, są dwie możliwości:

  • Zamknąć okno przeglądarki i nacisnąć wybraną opcję w komunikacie. Pojawi się okno dialogowe:

  • Wybrać przycisk  i następnie również wybrać opcję możliwą w komunikacie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH