Porównanie/ superimpozycja

Porównanie/superimpozycja


By porównać dwa zdjęcia ze sobą należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jedno ze zdjęć, następnie z menu wybrać Porównaj z… i na końcu kliknąć na drugie zdjęcie do porównania. Otworzy się okno z pytaniem, czy chcemy wykonać porównanie zdjęć, czy też superimpozycję (można również skorzystać z przycisku w zakładce Zdjęcia):

W wypadku wybrania opcji aplikacja poprosi o wprowadzenie po dwa punkty na obu zdjęciach, aby móc dobrać nastawy (obrót, przesunięcie i powiększenie) aby te dwa punkty się pokrywały. Po wybraniu opcji można już zacząć wprowadzać pierwszy punkt – kolejne można przełączyć w panelu po lewej stronie bądź też przyciskiem Enter. Zdjęcia zostaną przełączone automatycznie.

Gdy wszystkie cztery punkty zostaną wprowadzone, uaktywni się przycisk , po którego kliknięciu zdjęcia zostaną nałożone, a między dwoma punktami zostanie wyrysowana pomarańczowa linia.


Porównanie

W wypadku wybrania opcji oba zdjęcia zostaną wyświetlone obok siebie, a opcje do wprowadzania punktów i superimpozycji zostaną ukryte.

Zdjęcie bazowe (spodnie) pozostaje nieruchome. Natomiast zdjęcie porównywane (w niebieskiej ramce) może być przeciągane w dowolne miejsce za pomocą myszki. Opcje dotyczące porównywanego zdjęcia przedstawia poniższa tabela:

 

Pole Opis
Przeźroczystość Zmienia stopień przeźroczystości porównywanego zdjęcia
Obrót Umożliwia (niewielką) rotację zdjęćia wokół własnej osi
Powiększenie Powiększa/pomniejsza zdjęcie porównywane w stosunku do bazowego

 

Funkcji tej oprócz porównywania zdjęć można użyć do ich nakładania na siebie (można do tego używać suwaka przeźroczystości)

Porównanie dwóch zdjęć można zapisać jako nowe zdjęcie klikając na przycisk

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH