Analizy cefalometryczne

Analizy cefalometryczne


Zakładka w programie Ortodoncja dot. analiz cefalometrycznych składa się z trzech części: paska bocznego, obliczonych wyników przeprowadzonej analizy oraz jej graficzna reprezentacja nałożona na zdjęcie cefalometryczne. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona jeszcze żadna analiza, prawa część okna pozostanie pusta.


Przegląd wyników analizy cefalometrycznej

Gdy została wykonana już jakaś analiza, okno programu zostanie podzielone na cztery części:

  • zdjęcie RTG z narysami (po prawej)
  • tabele z wynikami analizy (środek)
  • lista wykonanych analiz (po lewej, góra)
  • dodatkowe wykresy ilustrujące poszczególne parametry analizy (środek, dodatkowe zakładki)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH