Analizy modeli 3D

Analizy modeli 3D


Aby utworzyć nową analizę modeli 3D, należy – po uprzednim wgraniu modeli do galerii – otworzyć zakładkę , a następnie kliknąć na przycisk . Z rozwijanej list następnie wybieramy

W kolejnym oknie należy wybrać z dodanych modeli model żuchwy:

Po zatwierdzeniu otworzy się okno analizy 3D – jest ono podzielone na pięć części:

 • wizualizacja aktualnie wprowadzanych punktów na sztucznym modelu (po lewej na górze)
 • parametry aktualnie wprowadzanej szerokości zęba (po lewej na środku)
 • ustawienia widoku i narzędzia (po lewej na dole)
 • lista wszystkich punktów z informacją, czy zostały wprowadzone (pośrodku)
 • obszar roboczy z wyświetlonym modelem 3D

Screenshot_3

Rozpoczęcie wprowadzania punktów można wykonać na kilka sposobów:

 1. Kliknięcie na przycisk 
 2. Kliknięcie na pierwszy punkt ze środkowej listy
 3. Kliknięcie na przycisk 
 4. Kliknięcie na modelu po prawej stronie
 5. Kliknięcie na odpowiedni ząb na wizualizacji modelu po lewej stronie

Pomiędzy punktami można przełączać się klikając na przyciski /, wybierając odpowiedni punkt z listy pośrodku bądź też na wizualizacji modelu, lub też naciskając przyciski [Q]/[E] na klawiaturze.

Po wprowadzeniu pary punktów szerokości zębów zostaną one połączone linią, a na ich brzegach pojawią się równoległe do siebie tarcze:

Screenshot_4

Aby zmienić położenie punktu aktywnego punktu (podświetlonego na żółto) wystarczy go przeciągnąć w nowe miejsce, bądź też kliknąć wskazując nowe położenie. Drugi punkt można również zaznaczyć klikając bezpośrednio na małą, czerwoną kulę, która go reprezentuje.

W przypadku, gdy oś aktualnie wprowadzanego zęba jest różna od osi wyznaczonej przez punkty szerokości, należy na pasku po prawej stronie mając kursor myszy nad owalem reprezentującym ząb pokręcić środkowym kółkiem myszy.

 

W tym panelu możemy również zaznaczyć ekstrakcję (Brak zęba), a także odczytać odległości między punktami rzutowane na płaszczyznę (na różowym tle) oraz rzeczywiste (na szarym tle). Dane te pokazują się również w prawym górnym rogu okna.

Pola Dystalnie/Mezjalnie określają, czy w danej chwili zaznaczony punkt jest punktem dystalnym czy mezjalnym. Ich przełączenie spowoduje zmianę zaznaczenia punktu.


 

Po wprowadzeniu wszystkich punktów z listy program zapyta się, czy chcemy przełączyć model na kolejny:

Proces wprowadzania punktów przebiega analogicznie.

Po wprowadzeniu wszystkich punktów, zatwierdzamy analizę przyciskiem


Wyniki analizy

W oknie analizy modeli widzimy wszystkie wykonane pomiary, obliczone parametry analizy (pośrodku), a także wizualizacje modeli wraz z naniesionymi liniami odległości (po prawej):

Screenshot_7

W dolnej części okna znajdują się pola tekstowe z wartościami pomiarów. Pola z szerokości zębów są zdublowane – maja one wpisane wartości odpowiednio dla odległości rzeczywistych i rzutowanych.

Domyślnie do analizy brane są odległości rzutowane. W przypadku gdy chcemy pobrać inną wartość do analizy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ramkę tekstową z srebrną ramką i wybrać opcję Użyj tego pomiaru w analizie.

Screenshot_8

Zmiana wszystkich parametrów jednocześnie na rzeczywiste/rzutowane jest możliwa po kliknięciu na przycisk z lewej strony ekranu: oraz .


Jeżeli chcemy nadpisać wartość analizy (np. zmierzoną ręcznie), należy ją w wpisać w pole Odległosć rzeczywista.

Aby przywrócić oryginalne wartości z analizy, należy użyć przycisku .


Oznaczenia ramek tekstowych

W zależności od obramowania ramki tekstowej, ma ona inne znaczenie (kolejno od lewej):

Screenshot_9

 • pomiar w analizie na podstawie odległości rzutowanej/rzeczywistej (w zależności od szczęki/żuchwy – patrz oznakowanie po lewej stronie)
 • j/w
 • ekstrakcja (brak zęba)
 • wartość wpisana ręcznie

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH