Analiza zbiorcza

Analiza zbiorcza


Analiza zbiorcza jest to kolejna z dostępnych opcji w programie.

Jej celem jest usprawnienie przeprowadzania analiz w programie. Umożliwia ona podczas jednej analizy wprowadzenie jednocześnie wszystkich punktów dotyczących kilku różnych analiz. W efekcie na liście przeprowadzonych analiz pojawiają się wyniki dla wszystkich wybranych analiz.

Opcja ta powoduje, że użytkownik programu nie musi wykonywać każdej z analiz z osobna, tylko może wszystko zrobić podczas jednej .


JAK WŁĄCZYĆ ANALIZĘ ZBIORCZĄ?

Chcąc włączyć opcję należy w pasku narzędzi wejść w zakładkę , a następnie .

W efekcie pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać zakładkę .

W prawej części okna widoczna jest lista z wszystkimi dostępnymi rodzajami analiz w programie.

Z listy dostępnych analiz należy wybrać te analizy, które chcielibyśmy jednocześnie wykonywać w analizie zbiorczej.

 

Po wybraniu interesujących nas analiz, które mają pojawić się w analizie zbiorczej należy kliknąć .


URUCHAMIANIE ANALIZY ZBIORCZEJ

Po ustaleniu parametrów analizy zbiorczej, chcąc wykonać analizę zbiorczą należy wejść w konkretnego pacjenta, a następnie w i wybrać opcję .

W efekcie pojawi się lista różnych analiz, a wśród nich na ostatniej pozycji .

W kolejnym etapie pojawi się nowe okno w którym należy zaznaczyć prawidłowe zdjęcie RTG cefalometryczne pacjenta i wybrać opcję .

Uwaga!

Jeżeli zdjęcie RTG cefalometryczne nie było wcześniej używane do żadnej analizy cefalometrycznej i skalowane, program poprosi o wyskalowanie zdjęcia. (Więcej informacji w rozdziale Zdjęcia -> Skalowanie)

Jeżeli zdjęcie RTG było już wcześniej skalowane przy innej analizie, program pominie ten etap i otworzy okno do wprowadzania punktów.

W kolejnym kroku pojawi się okno z listą wszystkich punktów do wstawienia.

Lista punktów w porównaniu do standardowej pojedynczej analizy jest powiększona o punkty niezbędne do przeprowadzenia wszystkich wcześniej ustalonych analiz w analizie zbiorczej.

Po wprowadzeniu wszystkich punktów należy kliknąć . W efekcie wrócimy do głównego okna programu, do zakładki , a po lewej stronie na liście pojawią się wyniki wszystkich analiz z analizy zbiorczej.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH