Badanie

Badanie


W tej zakładce można zapisać wyniki badania zewnątrzustnego i wewnątrzustnego. Do dyspozycji lekarza jest szereg opcji:

Screenshot_7

By wybrać daną opcję wystarczy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy. Jeżeli wybrana opcja jest prawidłowa (tzn. nie powoduje żadnej wady/problemu, na przykład – brak trzasków w stawach), jest zaznaczona na zielono. W przeciwnym wypadku wybrana opcja przybiera kolor pomarańczowy.


W niektórych wypadkach można wprowadzić dodatkowe informacje (np. wielkość diastemy):

Screenshot_8

 


Dosyć specyficznym elementem badania wewnątrzustnego jest Diagram zębowy (dostępny jako pozycja w Stan uzębienia):

Screenshot_9

Za jego pomocą można w łatwy sposób przedstawić stan uzębienia pacjenta. By wprowadzić zmiany w stanie uzębienia wystarczy kliknąć na odpowiednią cechę (np. ekstrakcje) a następnie wybrać ząb, który tą cechę posiada. Zmiany w diagramie zębowym zatwierdza się klikając na przycisk


Każdy nowo utworzony pacjent ma wszystkie opcje badania ustawione na prawidłowe (zielone). Wszystkie odbiegające od normy opcje będą również wyświetlone w sekcji Badanie i wywiady w zakładce Informacje ogólne.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH