Edytor szablonów

Edytor szablonów


Edytor szablonów jest to dodatkowy program, który instaluje się dodatkowo podczas instalacji programu Ortodoncja i służy on do edycji większości tekstów dostępnych w programie z możliwością wstawienia z paska wyboru. Mowa o takich elementach jak:

 • aparaty
 • cennik
 • diagnozy
 • dokumenty
 • problemy
 • szablon zgody pacjenta
 • szablony przebiegu wizyt
 • szablony planów wizyt
 • cenniki
 • łuki
 • itd.

Znajduje się on w folderze w  NARZĘDZIA – Ortodoncja.


Po jego uruchomieniu ukaże się okno:

W prawej części mamy wybór szablonów do edycji – po kliknięciu na jakikolwiek z nich w środkowej części okna pojawią się elementy, które można edytować.

Aby zmienić szczegóły jakiegoś elementu, należy kliknąć na niego w środkowej części okna, a następnie w prawej zmienić żądane dane. Część pól będzie dostępna tylko w niektórych elementach, ponieważ jest to związane z charakterystyką danego szablonu.

W polu wpisuje się nazwę, która wyświetla się na ekranie w rozwijanym menu (nie należy zmieniać tego pola w zgodzie pacjenta!). Natomiast w oknie tekstowym po prawej stronie należy wpisać tekst, taki jaki ma się pojawić/wkleić po wybraniu tej opcji.

W niektórych opcjach jest możliwość wyświetlenie okna, które pozwoli na graficzne zaznaczenie numerów zębów – należy wtedy zaznaczyć odpowiednią opcję w Zaznaczanie zębów w zależności od tego, czy chcemy aby zaznaczenie było możliwe dla pojedynczych zębów, czy też w łańcuszku.

Dodatkowo w cennikach należy uzupełnić pole Cena (wszystkie inne pola będą wyłączone).


W przypadku, gdy chcemy, aby w danym miejscu w skierowaniu program automatycznie uzupełnił nazwisko pacjenta, należy wpisać @@@PATIENT_NAME@@@


Dodawanie nowych elementów

Gdy chcemy dodać nową pozycję, należy nacisnąć przycisk w środkowej, dolnej części okna. Gdy chcemy dodać jednak nowe menu z kilkoma podpozycjami, wtedy należy nacisnąć na przycisk . Następnie możemy edytować nowo dodany element listy.

Po zakończonej pracy należy wykonać również kopię zapasową przyciskiem . Zapobiegnie to zresetowanie się szablonów przy kolejnej instalacji programu.


Aby wczytać wcześniej zapisany szablon, należy nacisnąć na przycisk znajdujący się po lewej stronie okna.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH