Zmiana danych w dokumentach

Zmiana danych w dokumentach


Program Ortodoncja umożliwia modyfikację większości wpisów dostępnych w programie, ale również wszystkich dokumentów, które generowane są przez program do druku. Zaliczamy do nich:

  • zgody pacjenta
  • skierowania
  • karty wywiadu

Każdy z tych dokumentów automatycznie jest uzupełniany przez program w dane pacjenta oraz placówki.

Dane pacjenta pobierane są automatycznie z karty pacjenta, natomiast dane placówki z narzędzi programu oraz edytora szablonów.

Zmiany danych placówki w dokumentach można dokonać w różny sposób w zależności od posiadanej wersji programu.

WAŻNE!

Dla poprawnego uzupełniania dokumentów w dane placówki niezbędne jest uzupełnienie danych placówki w narzędziach programu.

W tym celu należy uruchomić program, z pasku narzędzi wybrać NARZĘDZIA, a następnie NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE.

W zakładce DANE PLACÓWKI należy uzupełnić wszystkie pola. Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy kliknąć OK. W konsekwencji program zostanie ponownie uruchomiony.

UŻYTKOWNICY ORTODONCJI 9.0.4

Ortodoncja 9.0.4 posiada zautomatyzowany system uzupełniania danych placówki, dzięki czemu użytkownicy tej wersji nie muszą dodatkowo ingerować w ustawienia EDYTORA SZABLONÓW, w którym znajdują się ustawienia dla procedur związanych z pobieraniem i uzupełnianiem dokumentów w dane placówki.

Jeżeli dane placówki są prawidłowo uzupełnione w NARZĘDZIACH->NARZĘDZIACH ADMINISTRACYJNYCH->DANE PLACÓWKI, program sam zaciągnie dane do dokumentów.

UŻYTKOWNICY STARSZYCH WERSJI ORTODONCJI

Użytkownicy starszych wersji programu Ortodoncja oprócz prawidłowo uzupełnionych danych placówki w narzędziach muszą ręcznie wprowadzić miejscowość w edytorze szablonów.

W tym celu należy uruchomić EDYTOR SZABLONÓW.

EDYTOR SZABLONÓW instaluje się dodatkowo na komputerze podczas instalacji programu Ortodoncja. Znajdziemy go w folderze Narzędzia – Ortodoncja 9.

W efekcie otworzy się nowe okno dialogowe.

Następnie należy wybrać z SZABLONÓW pozycję DOKUMENTY.

Wchodząc w POZYCJĘ W MENU -> NAGŁÓWEK PIERWSZA STRONA w prawej kolumnie wyświetlą się parametry nagłówka na pierwszej stronie dokumentów.

W tym miejscu należy ręcznie zmienić miasto WROCŁAW na miasto w którym świadczą Państwo usługi.

Reszta danych placówki importowana jest do dokumentów automatycznie.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH