Informacje ogólne

Informacje ogólne


Strona główna programu wyświetla się po wybraniu konkretnego pacjenta. Jest to okno karty pacjenta, które zawiera skrót wszystkich najpotrzebniejszych informacji.

W lewej części okna znajduje się podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt pacjentów na dzień dzisiejszy. W zależności od wersji programu, jest możliwość podglądu wizyt na wszystkich zarejestrowanych fotelach w gabinecie.

Wizyta, która ma się odbyć jest podświetlona.

Wizyta, która już się odbyła jest szara. Aby dana wizyta zrobiła się szara należy w zakładce wizyty wypełnić przebieg wizyty, a następnie zaakceptować wizytę.

Okno z podglądem zaplanowanych wizyt, może zostać zminimalizowane. Spowoduje to, że główne okno karty pacjenta zostanie rozszerzone.

W lewej części okna znajdują się dane osobowe, zdjęcie główne, obrotowy model 3D pacjenta. W tej części można zminimalizować obrotowy model 3D i wyświetlić szczegółowe dane pacjenta.

W środkowej części okna znajdują się dwie kolumny.

Pierwsza przedstawiająca czas do zakończenia leczenia oraz wyniki analiz cefalometrycznym wraz z projekcją wady zgryzu wg koła kolorów.

W drugiej kolumnie znajdujemy takie okna jak , ,  .

Natomiast w prawej – informacje o założonych aparatach i planie leczenia.

WAŻNE!

Każdy pasek tytułowy z karty pacjenta stanowi osobny przycisk.

By ułatwić wprowadzanie tekstu, po kliknięciu na każdy z nagłówków rozwijane jest menu, z którego można wybrać najbardziej popularne treści. Po kliknięciu w wybraną opcje tekst zostaje automatycznie wstawiony do odpowiedniego okienka.

Dodatkowo, w górnej części okna znajdują się przyciski do przełączania się między uprzednio otwartymi pacjentami, otworzenia kartoteki, szybkiego druku skierowań oraz przełączania pomiędzy poszczególnymi zakładkami w karcie pacjenta.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH