Dane osobowe

Dane osobowe


Okienko danych osobowych znajduje się w lewym górnym obszarze okna. W chwili gdy pacjenta posiada wgrane modele 3D, okienko z danymi osobowymi jest przedstawione w formie skróconej.

Po zminimalizowaniu modeli 3D, okno danych osobowych zawiera następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Datę rozpoczęcia leczenia
 • Czas trwania leczenia
 • Lekarza prowadzącego
 • Datę urodzenia
 • Adres
 • Miejscowość
 • Numery telefonów
 • E-mail
 • Pesel
 • Zawód
 • Płeć

Na podstawie wprowadzonych danych automatycznie wyliczane i wyświetlane są:

 • Prognozowana data zakończenia leczenia
 • Stopień postępu leczenia (pasek postępu z wartością procentową)
 • Ilość miesięcy pozostała do (prognozowanego) zakończenia leczenia
 • Wiek

Oprócz tych danych można również szybko zobaczyć diagram zębowy przedstawiający stan uzębienia pacjenta (taki jak wprowadzony w zakładce Badania) – należy w tym celu kliknąć na dolną ikonę:

Lewa ikona służy do zaznaczania ubytków i plomb pacjenta.

Prawa ikona służy do podglądu stanu uzębienia pacjenta z uwzględnieniem obecności: koron, mostów, wykonanych ekstrakcji, leczenia kanałowego czy obecnych zębów mlecznych. Na diagramie można również zaznaczyć braki zębowe.

Wszystkie zmiany w diagramie można wykonać w zakładce BADANIA w pierwszym podpunkcie ,,1.Stan uzębienia”.

Bezpośrednio pod danymi osobowymi pacjenta znajdują się dwa kolejne okna:

 • Model 3D pacjenta – opcja dostępna dla użytkowników posiadających moduł 3D
 • Skrót najważniejszych informacji z badania i wywiadu – w tym oknie wyszczególnione są wszystkie zmiany, nieprawidłowości oraz odstępstwa od normy wprowadzone w ogólnych zakładkach wywiad i badanie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH