Diagram Wits

Diagram WITS


W części danych osobowych znajduje się również tzw. Diagram WITS:

Jest to wykres, opisujący rodzaj i nasilenie wady szkieletowej pacjenta. Standardowo bierze on pod uwagę dwa parametry: ML-NL i WITS, ale może być on skonfigurowany również dla innych parametrów. Parametry te brane są domyślnie z najstarszej analizy cefalometrycznej danego pacjenta. Analizę, z której pobierane są dane do diagramu, można zmienić w zakładce ,,Analizy”. Na podstawie umiejscowienia punktu na wykresie pacjentowi przypisywany jest odpowiedni kolor, który wyświetla się jako kolor tła programu, gdy karta pacejnta jest otwarta. Kolorowanie pacjenta można wyłączyć w Ustawieniach.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH