Instalacja

Instalacja


Aby zainstalować program Ortodoncja 9 należy pobrać plik instalacyjny ze strony www.ortobajt.pl lub skorzystać z poniższego przekierowania:

Gdy plik instalacyjny Ortodoncja9000Setup.exe zostanie pobrany, należy go uruchomić.


Zanim rozpocznie się instalacja system Windows może poinformować, że niemożliwe jest uruchomienie nierozpoznaniej aplikacji. W celu zainstalowania programu należy kliknąć , a następnie .

Na tym etapie instalacji system Windows może poprosić użytkownika o uprawnienie programu instalacyjnego do wprowadzenie zmian na komputerze. Instalacja programu wymaga przyznania programowi tych uprawnień (należy kliknąć przycisk ).


W okienku, które ukaże się po uruchomieniu pliku należy wybrać język, w jakim ma przebiegać instalacja:

W kolejnym oknie należy kliknąć , a następnie zapoznać się z treścią Umowy Licencyjnej. Po przeczytaniu treści umowy należy zaakceptować jej warunki (przycisk „Akceptuje warunki umowy”) i następnie ponownie kliknąć :

Przed przejściem do instalacji powinno wyświetlić się okno informacyjne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – prosimy o zapoznanie się z jego treścią, akceptację , a następnie wybranie  .

Następnym krokiem w instalacji programu jest wybór komponentów do instalacji. Jeżeli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem pozostaw wybór domyślny (Instalacja standardowa) i kliknij :

Po wybraniu komponentów programu pojawi się okno, które  umożliwia wybranie dodatkowych opcji takich jak umieszczenie ikony na pulpicie, czy dodanie programu do standardowych reguł zapory Windows. Niedoświadczonym użytkownikom zaleca się pozostawienie w/w opcji bez zmian i kliknięcie 

Po wyborze opcji ,,Dalej” program zaprowadzi nas do podsumowania przebiegu instalacji. Chcąc rozpocząć instalację programu konieczne jest wybranie .

W kolejnym oknie rozpocznie się kopiowanie plików i wyświetlenie okna z informacją nt. statusu instalacji:

W trakcie instalacji zostanie zainstalowany System Bazy Danych Firebird – program ten jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania programu Ortodoncja. Spowoduje to wyświetlenie odpowiednich okien ze statusem ich instalacji.

Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno z prośbą o zrestartowanie komputera. Przed uruchomieniem ponownie komputera należy upewnić się, że wszystkie pozostałe programy są zamknięte, wszystkie zmiany zapisane, a następnie kliknąć – komputer zostanie zrestartowany.

Po prawidłowej instalacji programu na pulpicie komputera powinny pojawić się trzy nowe ikony tj.:

Nieuruchomienie ponowne komputera może sprawić, ze program Ortodoncja nie będzie działał prawidłowo!

Podczas instalacji może pokazać się komunikat, że serwer bazy danych Firebird jest już zainstalowany na tym komputerze – okno można zignorować.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH