Kartoteka

Kartoteka


Kartoteka to lista wszystkich pacjentów, którzy znajdują się w bazie danych.

Aby otworzyć kartę danego pacjenta z jego danymi, analizami i zdjęciami, należy:

  • kliknąć dwukrotnie na jego pozycję na liście
  • kliknąć dwukrotnie na jego zdjęcie w panelu po prawej stronie
  • będąc w polu wyszukiwania nacisnąć [Enter]


Okno podzielone jest na cztery części:

  1. Lewa strona z listą pacjentów oraz polem tekstowym do wyszukiwania
  2. Prawa strona z podstawowymi informacjami o aktualnie zaznaczonym pacjencie
  3. Narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania pacjentów wg. zadanych kryteriów.
  4. Narzędzie do dodawania pacjenta.

W lewej części okna wyświetlana jest lista wszystkich pacjentów znajdujących się w bazie. Różny kolor tła dla poszczególnych pacjentów oznacza co innego:


START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH