Dodawanie pacjenta

Dodawanie pacjenta


By dodać pacjenta, należy kliknąć na przycisk , pokaże się wtedy okno, w którym można wprowadzić imię i nazwisko pacjenta, oraz jego numer PESEL i telefon kontaktowy:

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu na przycisk , karta pacjenta zostaje dodana do bazy, a program automatycznie przechodzi do dokumentacji tego pacjenta.

Jeżeli numer PESEL pacjenta jest poprawny, aplikacja automatycznie uzupełni na jego podstawie pola dot. płci i daty urodzenia

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH