Filtrowanie bazy danych

Filtrowanie bazy danych


Aby uzyskać dostęp do modułu filtrów, należy nacisnąć na przycisk .

Prawa część okna zostanie wtedy zmieniona na listę dostępnych opcji dot. filtrowania i sortowania.

Program filtruje i sortuje wg. różnych parametrów oraz pomiarów w analizach cefalometrycznych/modeli.

Po naciśnięciu na przycisk  parametr wyświetli się okno, w którym należy określić szczegóły filtra:

  • Analizę, z której ma być pobrany parametr
  • Parametr/pomiar
  • Wartość (w zakresie od..do lub dokładną z określonym odchyleniem)

Po wybraniu parametrów należy zatwierdzić przyciskiem . Można również dodać kilka parametrów na raz.

Aby rozpocząć filtrowanie należy potwierdzić przyciskiem .

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH