Pacjenci w leczeniu

Pacjenci w leczeniu


Program Ortodoncja 9 umożliwia wyselekcjonowanie pacjentów z bazy danych ze względu na etap leczenia.

Zastosowanie tej opcji ułatwia przeglądanie całej bazy pacjentów, jak również w przypadku dużych baz danych powoduje, że baza sprawniej funkcjonuje, a program nie spowalnia.

W programie zostały wyróżnione dwa statusy pacjentów:

•„Pacjenci w leczeniu” – jeżeli procent leczenia jest mniejszy niż 100%  lub procent  leczenia jest większy od -100%    ale był na wizycie nie dawniej niż 3 miesiące temu i jednocześnie nie ma słowa kluczowego demontaż aparatu w wizytach.
•”Pacjent w retencji„ – kliknięto zakończone leczenie lub procent wyleczenia jest powyżej 100% i w wizycie znajduje się słowo kluczowe „demontaż aparatu”.

Z opcji tej można korzystać na dwa różne sposoby:
1. W kartotece programu bezpośrednio nad listą pacjentów znajduje się napis ,,Pacjenci:” wraz z listą z której można wybrać opcję ,, w leczeniu”, ,,w retencji” oraz ,,wszyscy”. Ten sposób selekcjonowania pacjentów umożliwia bieżący podgląd pacjentów w konkretnym etapie leczenia.
2. Drugi sposobem podziału pacjentów ze względu na etap leczenia jest dostępny w zakładce Narzędzia -> Ustawienia -> Różne. Na samym dole dostępnych opcji w zakładce ,,Różne” znajduje się pozycja ,,Domyślna lista pacjentów w kartotece” z możliwością wyboru ,,wszyscy” oraz ,,w leczeniu”. Wybranie tej opcji spowoduje, że każdorazowo przy uruchomieniu danej bazy zostanie uruchomiona ona w zależności od wybranej opcji:
  • albo ze wszystkimi pacjentami
  • albo z listą pacjentów w leczeniu

W przypadku posiadania dużej bazy danych zalecane jest zastosowanie drugiej opcji ,,Domyślna lista pacjentów w kartotece” -> ,,w leczeniu” .

Takie ustawienie usprawni funkcjonowanie programu oraz jednocześnie spowoduje, że program będzie się szybciej uruchamiał.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH