Logowanie

Logowanie


Począwszy od wersji 8, aplikacja Ortodoncja wymaga nazwy użytkownika i hasła do dostępu do bazy.

Przy uruchomieniu aplikacji (oraz próbie dostępu do panelu administratora) wyświetli się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła:

Login można wybrać rozwijając listę przy pomocy strzałki w dół.

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk .

Aplikacja Ortodoncja zapamiętuje nazwę ostatnio zalogowanego użytkownika, aby nie musieć wpisywać jego nazwy za każdym razem.

Należy mieć to na uwadze przy przełączaniu się między bazami, gdzie występują różni użytkownicy.

Aby pominąć logowanie następnym razem, można zaznaczyć opcję Zapamiętaj logowanie, jednak jest to mocno niezalecane.

Po zaznaczaniu tej opcji, aby przywrócić zapytania o login i hasło, należy się wylogować (w głównym oknie programu przycisk Wyloguj w prawym, górnym rogu)

Przy próbie dostępu do panelu administratora bazy, ze względów bezpieczeństwa okno logowania pokaże się bez względu na to, czy opcja Zapamiętaj logowanie była zaznaczona, czy też nie!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH