Moduł e-recepty

Moduł e-recepty


JAK URUCHOMIĆ MODUŁU E-RECEPTY?

1.Zainstalować certyfikaty, które zostały wygenerowane z systemu P1:

Instalacja przebiega poprzez uruchomienie certyfikatu (podwójne kliknięcie na certyfikat TLS i WSS) i postępowanie zgodne z managerem instalacji certyfikatu.

 

  1. W programie Ortodoncja wchodzimy w , a następnie z listy wybieramy .
  • W zakładce uzupełniamy dane poszczególnych lekarzy poprzez wybór danego lekarza z lewej tabeli i kliknięcie „Edytuj szczegóły użytkownika” – najważniejsze, aby wpisać tytuł i Numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaznaczyć pole, „Użyj podpisu kwalifikowanego”

 

 

  • W zakładce   uzupełniamy wszystkie dane placówki. Należy pamiętać, że wymagany jest REGON 14-cyfrowy (można go znaleźć w RPWDL)

 

 

Komórka organizacyjna – należy wybrać podmiot leczniczy czy indywidualna praktyka

Numer rejestrowy placówki – RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej

Nr jednostki organizacyjnej – RPWDL, DZIAŁ II, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Wybrać właściwy oddział NFZ – nawet gdy nieplanowane wystawianie recept z refundacją

Numer umowy z NFZ – nieobowiązkowy!

Wybrać właściwą specjalizację jednostki – RPWDL, Dział III, Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej => Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Lokalny OID jednostki – Dane zostały przesłane w mailu o nadaniu dostępu do P1

Biznesowy OID jednostki – Dla podmiotów medycznych wartość stała: 16.840.1.113883.3.4424.2.3.1

Rozszerzenie Biz. OID: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej,

Komórka organizacyjna: RPWDL, DZIAŁ III, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, dla właściwej specjalizacji

 

  • Następnie należy wczytać zainstalowane w p.1 certyfikaty TLS i WSS poprzez kliknięcie „Wczytaj certyfikat TLS/WSS” i wybranie odpowiedniego

JAK WYSTAWIĆ E-RECEPTĘ?

W celu wystawienia e-recepty, należy w programie Ortodoncja wejść w zakładkę .

W wybranej wizycie wyszukujemy pozycje , a następnie pojedynczo klikamy lewym przyciskiem myszy w białe pole obok.

W efekcie otworzy nam się nowe okno do generowania e-recepty.

W kolejnym kroku wybieramy leki z listy, a następnie zatwierdzić wybrany leku z listy klikając podwójnie lewym przyciskiem myszy.

Należy pamiętać, aby po dodaniu leku uzupełnić pola , oraz .

Gdy już dodamy wszystkie leki do naszej e-recepty, wybieramy przycisk .
W efekcie wyłączone zostanie okno generowania e-recepty,a następnie otworzy się nowe okno z podsumowaniem e-recepty.

Jeżeli wszystkie dane na e-recepcie się zgadzają, należy zatwierdzić e-receptę wybierając opcję .

Do ostatecznego wysłania e-recepty niezbędna jest weryfikacja podpisu kwalifikowanego.


Po poprawnie zakończonym procesie weryfikacji podpisu kwalifikowanego e-recepta zostanie wysłana, a następnie pojawi się komunikat potwierdzający poprawność przebiegu procesu wysyłania e-recepty.

UWAGA!

Do prawidłowego wystawienia e-recepty niezbędne jest wypełnienie informacji o pacjencie:

  • imię, nazwisko
  • pesel
  • adres

PODGLĄD I ANULOWANIE WYSTAWIONEJ RECEPTY

Każda wystawiona e-recepta zapisuje się przy danej wizycie na której miało miejsce wystawienie e-recepty.

W celu podglądu wygenerowanej e-recepty, należy kliknąć w zielony znacznik obok napisu .

Wystawiona e-recepta otworzy się w nowym oknie.

W celu anulowania wystawienia e-recepty, należy wybrać .

Podobnie jak w przypadku wystawiania e-recepty tak samo w przypadku anulowania e-recepty niezbędna jest weryfikacja podpisu kwalifikowanego.

Poprawnie przeprowadzony proces anulowania e-recepty zostanie potwierdzony dodatkowym komunikatem.

Recepta została anulowana.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH