Moduł technika

Moduł technika


Moduł technika jest to panel dostępny w programie, którego celem jest usprawnienie komunikacji lekarz-technik dentystyczny- lekarz.

W celu rozpoczęcia pracy z panelem technika niezbędne jest upewnienie się, że technik dentystyczny z którym współpracujemy ma założone konto na stronie internetowej:

www.technik.ortobajt.pl

Jeżeli technik dentystyczny nie ma konta, należy je założyć.


Konto na stronie internetowej www.technik.ortobajt.pl powinien założyć wyłącznie technik dentystyczny.

Konto to będzie służyło do odbierania zleceń wysłanych przez użytkowników Ortodoncja 8.


ZAKŁADANIE KONTA DLA TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

Chcąc utworzyć konto na stronie internetowej http://www.technik.ortobajt.pl  należy nacisnąć .

W następnym kroku zostaniemy przekierowani na stronę na której należy wypełnić parametry konta, niezbędne do logowania się do konta:

 • USER NAME – należy podać nazwę użytkownika.

UWAGA! Sugerujemy podanie swojego adresu email.

 • PASSWORD – należy podać hasło.

UWAGA! Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Mieć min. 8 znaków
 • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
 • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)
 • CONFIRM PASSWORD – powtórz hasło.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć .
Następnie zostaniemy automatycznie przekierowani na stronę z podglądem już założonego konta.

Na tej stronie znajduje się podgląd:

 • Nowych prac
 • Prace w trakcie
 • Liczba prac oczekujących na zatwierdzenie

oraz

 • Twój identyfikator – składa się on z ciągu liter i liczb, które tworzą klucz identyfikujący technika dentystycznego. Jest on niezbędny do sparowania programu Ortodoncja z kontem technika dentystycznego. W celu rozpoczęcia współpracy należy identyfikator przekazać lekarzowi, a następnie wprowadzić go do programu Ortodoncja 8.


DODAWANIE IDENTYFIKATORA TECHNIKA W PROGRAMIE ORTODONCJA 8

W celu dodania profilu technika dentystycznego w programie Ortodoncja niezbędne jest posiadanie jego indywidualnego identyfikatora. Jest on automatycznie przypisany technikowi podczas zakładania konta na stronie www.technik.ortobajt.pl.

Przypominamy, konto na stronie internetowej www.technik.ortobajt.pl zakłada wyłącznie technik dentystyczny i stanowi ono platformę do odbierania zleceń wysłanych przez lekarza w programie Ortodoncja.

Otrzymany identyfikator należy skopiować, a następnie wejść w programie Ortodoncja w zakładkę oraz .

W efekcie pojawi się nowe okno w którym należy wybrać zakładkę .

W zakładce wybieramy opcję .
W efekcie pojawi się okno w którym należy wstawić skopiowany identyfikator technika dentystycznego oraz ustalić nazwę.

Sugerujemy, aby przy dodawaniu profilu technika nazwę stanowiło imię i nazwisko danego technika dentystycznego.

Po prawidłowym dodaniu profilu technika dentystycznego – profil powinien się pojawić na liście widocznej w lewej części otwartego okna.

W programie Ortodoncja można dodać wielu techników dentystycznych.


AUTOMATYCZNE ODBIERANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO ZLECEŃ OD TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

Na tym etapie ważne jest również, aby ustalić częstotliwość automatycznego sprawdzania przesyłanych odpowiedzi i plików od technika dentystycznego do programu.

Wybranie częstotliwości automatycznego sprawdzania spowoduje, że program automatycznie i samodzielnie będzie sprawdzał i pobierał nowe pliki przesłane przez technika dentystycznego.


RĘCZNE ODBIERANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO ZLECEŃ OD TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

W programie oprócz automatycznego sprawdzania przesyłanych plików istnieje możliwość ręcznego sprawdzania.
W tym celu należy wejść w zakładkę , a następnie w zakładkę

Jeżeli będą dostępne nowe pliki wysłane przez technika dentystycznego, pojawi się nowe okno z listą pacjentów i wysłanych plików.

Klikając zostaną one automatycznie pobrane i dodane do odpowiedniej karty pacjenta do zakładki .


PRZYSYŁANIE ZLECENIA DO TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

Chcąc przesłać nowe zlecenie do technika dentystycznego należy wejść w pasku narzędzi w zakładkę , a następnie .

W efekcie otworzy się nowe okno w którym można wypełnić wszystkie parametry zlecenia.

Okno to składa się z kilku obszarów w których można:

 • wybrać technika dentystycznego do którego zostanie wysłane zlecenie
 • daty wysłania zlecenia
 • numeru zlecenia
 • daty odbioru zlecenia
 • Imienia i Nazwiska pacjenta
 • rodzaju pracy/ nazwy aparatu
 • uwag
 • schematu uzębienia na którym można nanieść rysunki z uwagami

Gdy zlecenie będzie już gotowe należy nacisnąć .

Wysłane zlecenie pojawi się na koncie technika dentystycznego na stronie www.technik.ortobajt.pl


ODBIERANIE I AKCEPTACJA NOWYCH ZLECEŃ PRZEZ TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

W celu odebrania i akceptacji zlecenia technik dentystyczny musi zalogować się na swoje konto.

W prawym górnym rogu widoczna jest liczba zleceń czekających na akceptację.

W środkowej części konta widoczna jest lista nowych zleceń.

W celu sprawdzenia zawartości zlecenia należy wybrać

Pojawi się nowe okno ze wszystkimi szczegółami zlecenia oraz z opcjami:

 • przyjmij zlecenie
 • odrzuć zlecenie
 • usuń

W tym oknie również dostępna jest opcja przesłania przez technika dentystycznego plików.

Technik dentystyczny może przesłać lekarzowi pliki:

 • DICOM/DICOMDIR
 • JPG

Wszystkie pliki przesłane przez konto technika automatycznie są pobierane przez program Ortodoncja i wklejane do odpowiedniego pacjenta do którego należy zlecenie.


LISTA ZLECEŃ

W programie Ortodoncja można sprawdzić w tym celu konieczne jest wejść w pasku narzędzi w zakładkę . W efekcie pojawi się lista dostępnych funkcji, wśród nich

Jest to lista, która umożliwia kontrolowanie wysłanych zleceń do technika dentystycznego oraz czy zostało ono zaakceptowane/odrzucone przez technika dentystycznego.


START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH