Otwieranie bazy z Ortodoncja 7

Otwieranie bazy z Ortodoncja 7


Bazy programu Ortodoncja 7 nie są bezpośrednio obsługiwane w najnowszej wersji aplikacji – muszą one być skonwertowane

Po wybraniu opcji w kreatorze wybieramy bazę z rozwijanej listy, bądź też klikamy na

W drugim przypadku należy wskazać, gdzie fizycznie na dysku znajduje się plik z bazą danych (plik z rozszerzeniem o7db):

Po wybraniu bazy program spyta się, czy wykonać kopię zapasową przed konwersją bazy (należy wybrać ).
Sugerujemy wykonanie kopi zapasowej.

Rozpocznie się proces tworzenia kopii zapasowej bazy oraz proces konwersji bazy:

Po zakończeniu tego procesu należy nadać dla każdego użytkownika jego login oraz hasło. W przypadku jednak, gdy nie został wcześniej utworzony nowy lekarz – program Ortodoncja utworzy go.


Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie, na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa jest nieodpowiednia, można ją zmienić.

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • Mieć min. 8 znaków
  • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
  • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

W przypadku, gdy użytkowników jest kilku, należy również podać, kto będzie administratorem bazy (jej głównym lekarzem) – jest to wymagane aby mieć dostęp do panelu administratora.

Gdy proces nadawania loginów i haseł zostanie zakończony, program wyświetli komunikat:

Skonwertowana baza zostanie otworzona – należy podać nazwę użytkownika i hasło zdefiniowane wcześniej, aby otworzyć kartotekę.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH