Tworzenie nowej bazy

Tworzenie nowej bazy


Aby program Ortodoncja 9 mógł działać, wszyscy pacjenci zapisywani są do specjalnej bazy danych. Ze względu bezpieczeństwa musi ona zostać wstępnie skonfigurowana, tj. zostanie utworzony nowy użytkownik-lekarz z indywidualnym hasłem, oraz będzie możliwość skonfigurowania automatycznego wykonywania kopii zapasowych.

Pierwszym krokiem będzie utworzenie nowego użytkownika. W tym celu należy podać imię, nazwisko, indywidualną nazwę użytkownika (login) oraz hasło (wraz z potwierdzeniem). Pozostałe pola są nieobowiązkowe.


Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa nie jest odpowiednia można ją zmienić.

Lekarz utworzony w procesie tworzenia nowej bazy danych jest również jej administratorem (ma największe uprawnienia).

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • Mieć min. 8 znaków
  • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
  • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

W kolejnym etapie konieczne jest skonfigurowanie lokalizacji zapisu bazy danych. Kroku tego nie można pominąć.

Sugerujemy, aby określić lokalizację bazy danych na dysku (C:) w osobnym nowym folderze. Po wybraniu lokalizacji należy wybrać przycisk

Kolejnym etapem kreatora nowej bazy danych jest określenie częstotliwości wykonywania kopii zapasowej oraz miejsce jej zapisywania.

Częstotliwość przypomnień o wykonywaniu kopii zapasowych wybiera się z listy rozwijanej:

Aby wybrać miejsce, gdzie aplikacja ma zapisywać automatyczne kopie zapasowe, należy nacisnąć na przycisk ,a następnie wskazać folder docelowy.


Firma Ortobajt zaleca tworzenie kopi zapasowych na specjalnie zakupionym do tego celu dysku zewnętrznym USB.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych placówki medycznej, w której używany będzie program. Krok ten nie jest obowiązkowy i można go pominąć, dobrze jest jednak wpisać chociaż nazwę placówki.

                                  

Po przejściu przez wszystkie kroki kreatora można nacisnąć na przycisk – po chwili baza zostanie utworzona oraz wyświetli się okno logowania, gdzie należy wpisać dane uprzednio utworzonego lekarza.


START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH