Wizyty

Wizyty


Wizyty w programie można wprowadzić na dwa sposoby.

  • Bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce WIZYTY.
  • Korzystając z zakładki Terminarz, w którym widoczny jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt.

Oba sposoby są zsynchronizowane ze sobą, oznacza to, że dodanie wizyty poprzez zakładkę Terminarz, skutkuje pojawieniem się jej również bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce Wizyty. Działa to też w drugą stronę.

Nie jest konieczne wprowadzanie tej samej wizyty w obu zakładkach.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH