Historia wizyt

Historia wizyt


Program Ortodoncja zapewnia podgląd :

  • wszystkich wizyt pacjenta
  • historię jednej wizyty oraz podgląd wszystkich zmian wprowadzonych w opisie wizyty.

W celu sprawdzenia historii wizyt należy wejść w zakładkę w głównym pasku zadań programu.

W efekcie pojawi się lista wszystkich odbytych wizyt.

Każda z pozycji w historii wizyt może zostać uzupełniona o dodatkowe informacje z przebiegu wizyty.

W tym celu należy na puste pole nacisnąć prawym przyciskiem myszy komputerowej, a w efekcie rozwinie się lista dostępnych pozycji.

Pola te mogą być też uzupełnione ręcznie.

AKCEPTACJA WIZYT

Każda pozycja w historii wizyt opatrzona jest w przycisk .
Jego celem jest każdorazowe zatwierdzanie i zapisanie wprowadzonych danych w wizycie.

Przycisk ten stanowi swojego rodzaju podpis lekarza.

W programie oprócz historii wizyt dostępna też jest historia konkretnej jednej wizyty.

Każda zmiana wprowadzona w danej wizycie i zaakceptowana przyciskiem widoczna będzie w historii jednej wizyty.

Aby wejść w historię jednej wizyty należy skorzystać z przycisku ,,narzędzi” po prawej stronie paska, następnie wyświetli się lista z dostępnymi opcjami.

Jeżeli na liście nie wyświetla się historia wizyty, oznacza to, że dana wizyta nie została jeszcze zaakceptowana.

Akceptacja wizyty, powoduje że pod przyciskiem narzędzi pojawiają się dodatkowe opcje w tym .

Powyższe okno przedstawia listę ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi w danej jednej wizycie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH