Pliki XML

Plik XML


Czym jest standard HL7?

Standard HL7 to standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. Standard definiuje przede wszystkim sposób zapisu danych medycznych do pliku XML i zasady ich wyświetlania.

Cel HL7 w Polsce:

Rutynowe i szerokie użycie bezpiecznej i standaryzowanej informacji pomiędzy dostawcami usług medycznych, i wewnątrz ich organizacji, dla wsparcia wysokiej jakości i ciągłości opieki nad pacjentem oraz podnoszenia efektywności i dostosowania usług medycznych w kontekście standardów europejskich i modernizacji służby zdrowia.

Zadania HL7 w Polsce:

 • Stworzenie narodowego standardu do przesyłania różnych elektronicznych
  komunikatów w bezpieczny sposób pomiędzy programami komputerowymi
  wykorzystywanymi przez wszystkich dostawców usług zdrowotnych
 • Stworzenie mechanizmów pozwalających na łatwą i pełną integrację/implementację tego standardu we wszystkich medycznych programach komputerowych używanych na polskim rynku.

Oczekiwania:

 • Zastąpienie aktualnych środków komunikacji ( telefony, faxy i niestandaryzowane połączenia elektroniczne) przez zestaw eletronicznych komunikatów między systemami
  komputerowymi
 • Zapewnienie użytkownikom swobodnego wyboru oprogramowania medycznego przez zapewnienie pełnej łączności i wymiany danych między tymi produktami
 • Ustalenie standardu komunikacji co pozwoli firmom skupić się na produkcji specjalizowanych programów o wysokiej jakości.
 • Obniżenie kosztów produkcji, wdrażania i użytkowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia.
 • Znaczące podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa gromadzonych danych medycznych

PROGRAM ORTODONCJA A HL7

Program Ortodoncja rozpoczął prace nad wdrożeniem standardów HL7 oraz możliwości generowania plików XML.


JAK WŁĄCZYĆ OPCJĘ GENEROWANIA PLIKÓW XML W PROGRAMIE?

WAŻNE!

Możliwość generowania plików XML jest w ciągłej budowie.

W celu uruchomienia funkcji należy:

 1. W pasku narzędzi wejść w zakładkę ,,Narzędzia”, a następnie wybrać ,,Ustawienia”.

2. W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę ,,Różne”.

3. Z listy dostępnych opcji wybieramy ostatnią pozycję ,, Pokaż pola dokumentacji medycznej (HL7)”.

4. Następnie wybieramy ,,OK”.


Od teraz dokumentacja medyczna HL7 jest już uruchomiona.


WAŻNE!

Do prawidłowego funkcjonowania dokumentacji medycznej HL7 konieczne jest uzupełnienie wszystkich informacji o praktyce.

Pliki z dokumentacją medyczną HL7 można wygenerować w zakładce ,,Wizyty”.

Uruchomienie dokumentacji medycznej w ustawieniach spowoduje modyfikację wyglądu każdej wizyty – pojawią się dodatkowe funkcje.

WYGLĄD WIZYT BEZ URUCHOMIONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ HL7:

WYGLĄD WIZYT Z URUCHOMIONĄ DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ HL7:

Wybierając opcję ,,Edytuj” w danej wizycie pojawią się dodatkowe rubryki zgodne ze standardem dokumentacji medycznej HL7 :

 • Diagnoza (ICD 10)
 • Wykonane procedury (ICD 10)

GENEROWANIE PLIKU

W celu wygenerowania pliku HL7, należy wybrać przycisk ,,Generuj HL7(XML)”.

Jeżeli informacje o praktyce są niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, program wyświetli komunikat:

W taki wypadku należy postąpić zgodnie z informację w komunikacie, a następnie powtórzyć czynność generowania pliku.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH