Dodawanie/usuwanie zdjęć i modeli

Dodawanie zdjęć


By dodać zdjęcie należy kliknąć na przycisk (lub w przypadku gdy moduł 3D nie jest aktywny – ) znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Po jego naciśnięciu pojawi się okno umożliwiające wybranie zdjęcia znajdującego się w komputerze lub też na nośniku danych podłączonym do komputera.

Kolejnym sposobem jest przeciągnięcie zdjęć z folderu z dysku twardego do okna ze zdjęciami.


W ten sposób można dodać pliki:

  • JPG, PNG, BMP i inne graficzne
  • DICOM
  • 3D STL (przy aktywnym module 3D, tylko wypozycjonowane przez technika)

W oknie dodawania zdjęć można zaznaczyć wiele zdjęć na raz przytrzymując klawisz Shift – w ten sposób wszystkie zostaną dodane do bazy danych.


By usunąć zdjęcie, plik – należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję

Zdjęcie można również usunąć naciskając przycisk Delete na klawiaturze.

W ten sam sposób można usunąć również pliki 3D STL oraz DICOM.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH