Obróbka zdjęć

Edycja zdjęć


By edytować zdjęcie należy kliknąć na nie dwukrotnie, lub wybrać zdjęcie i nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze. Okno edycji wygląda następująco:

Analogicznie do obróbki modeli 3D po lewej stronie znajduje się pasek narzędziowy, w którym można wybrać funkcje związaną z edycją/wyświetlaniem otwartego obrazu:

Pole Opis
100% Wyświetla edytowane zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości
Dopasuj Dopasowuje rozmiar zdjęcia tak, by jak najlepiej pasował do rozmiaru okna edycji
Powiększ Każdorazowe kliknięcie powiększa zdjęcie o 10%
Pomniejsz Każdorazowe kliknięcie pomniejsza zdjęcie o 10%
Kadruj Umożliwia wykadrowanie (przycięcie) zdjęcia.
Obróć w poziomie Obraca obraz poziomo
Obróć w pionie Obraca obraz w pionie
Cofnij zmianę Cofa ostatnią zmianę
Akceptuj zmiany Wyświetla okno dialogowe w którym można zapisać zmiany, zapisać jako nowe zdjęcie, odrzucić zmiany
Anuluj Zamyka okno edycji bez zapisania zmian
Następne zdjęcie Umożliwia przejście do następnego zdjęcia (z listy zdjęć pacjenta)
Poprzednie zdjęcie Umożliwia przejście do poprzedniego zdjęcia (z listy zdjęć pacjenta)
Kształty Umożliwia naniesienie na zdjęcie dodatkowych kształtów
Narysy Umożliwia naniesienie na zdjęcie narysu twarzy

Aby zapisać plik, należy zamknąć okno przeglądarki, nacisnąć przycisk Enter lub też przełączyć na poprzedni/kolejny obraz z galerii (strzałką w lewo/prawo). Pojawi się okno dialogowe:

W przypadku docinania zdjęcia, które zostało wcześniej użyte w analizie, aplikacja wyświetli stosowne ostrzeżenie. Zapisanie takiego zdjęcia spowoduje, że graficzna reprezentacja punktów na analizie nie będzie pokrywała się z tym, co zaznaczył lekarz.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH