Pozycjonowanie

Pozycjonowanie modeli 3D


Program Ortodoncja umożliwia pozycjonowanie skanów modeli 3D. Prawidłowo wypozycjonowany modeli 3D widoczny jest w oknie głównym karty pacjenta, co umożliwia  szybki podgląd warunków zębowych u pacjenta dzięki obrotowej miniaturze modeli.


Pozycjonowanie modeli może odbywać się na dwa różne sposoby:

  1. Pozycjonowanie punktowe – opiera się ono na zaznaczeniu kolejno po sobie trzech puktów referencyjnych, dzięki którym możliwy jest prawidłowy obrót modelu w stosunku do linii pośrodkowej.
  2. Pozycjonowanie ręczne (tryb ręczny) – polega na ręcznym ustawieniu modelu przy pomocy odpowiednich obręczy i strzałek.

Okno główne pozycjonowania składa się z 5 sekcji:

 1. Panel widoku – umożliwia szybki podgląd i ustawienie modelu z różnych perspektyw
 2. Rozmiar szczęki i żuchwy
 3. Pozycjonowanie punktowe
 4. Autopozycjonowanie
 5. Okno główne z modelem


POZYCJONOWANIE PUNKTOWE

Pozycjonowanie punktowe dotyczy wyłącznie modelu szczeki, model żuchwy jest automatycznie dostosowywany po zakończeniu pozycjonowania. Jest to opcja ustawienia modelu, która uruchamia się automatycznie po włączeniu pozycjonowania modeli.

Polega ona na zaznaczeniu na modelu w odpowiedniej kolejności trzech punktów referencyjnych:

 1. Szczyt guzka dystalnego policzkowego górnej szóstki prawej pacjenta
 2. Punkt styczny pomiędzy jedynkami/ przebieg linii pośrodkowej
 3. Szczyt guzka dystalnego policzkowego górnej szóstki lewej pacjenta.

Przed rozpoczęciem zaznaczania punktów sugerujemy, aby najpierw ustawić ręczne model z widokiem od podniebienia. Należy to wykonać przy pomocy przycisku na myszce komputerowej ,,scroll”.

Uwaga!

Należy pamiętać, że każde kliknięcie lewym przyciskiem myszki na model powoduje wprowadzenie czerwonego punktu – będącego punktem referencyjnym.

Każdy punkt może mieć zmienioną lokalizację, w tym celu należy kursorem myszki najechać ponownie na czerwoną kropkę i przytrzymując ją, należy przesunąć w nową lokalizację.

Ważne jest, aby zachować odpowiednią kolejność wprowadzania punktów. W przeciwnym razie model zostanie obrócony w niewłaściwy sposób.

Po ustawieniu modelu od podniebienia należy zacząć wprowadzanie punktów.

Następnie należy nacisnąć . W efekcie model zostanie obrócony według zaznaczonych punktów.

W kolejnym kroku należy kliknąć , spowoduje to, że cofniemy się do głównego okna z obróbką modeli 3D. Wprowadzone zmiany pozycji modelu 3D automatycznie się zaktualizują w oknie.

Po zakończonym całkowicie procesie obróbki modeli 3D, należy pamiętać, aby zapisać wprowadzone zmiany. Brak zapisu spowoduje utratę wprowadzonych zmian.


POZYCJONOWANIE RĘCZNE

Program oprócz pozycjonowania punktowego umożliwia pozycjonowanie ręczne. W celu uruchomienia pozycjonowania ręcznego należy kliknąć TRYB RĘCZNY. Spowoduje to zmianę wyglądu okna, pojawią się dodatkowe opcje.

Model 3D można tutaj pozycjonować za pomocą strzałek widocznych w lewej części panelu narzędzi lub za pomocą obręczy i strzałek widocznych wraz z modelem w oknie głównym.

Przed rozpoczęciem pozycjonowania za pomocą strzałek w panelu po lewej stronie, należy ustawić parametry przesuwania i obracania modelu.

Im mniejsze dane zostaną wprowadzone tym dokładniejszy będzie proces pozycjonowania, ponieważ będą wykonywane mniejsze przesunięcia i obroty.

Podobnie jak w pozycjonowaniu w oknie głównym, tak samo w pozycjonowaniu za pomocą strzałek w panelu po lewej stronie:

 • Zielone strzałki powodują przesunięcie modelu góra i dół
 • Czerwone strzałki powodują przesunięcie modelu prawo i lewo
 • Niebieskie strzałki powodują przesunięcie modelu do przodu i tyłu
 • Niebieska obręcz powoduje obrót w prawo i lewo
 • Czerwona obręcz (widoczna po włączeniu widoku prawo/lewo w panelu widoku) powoduje obrót w górę i dół

UWAGA!

Należy pamiętać, że pozycjonując modele przy użyciu strzałek w panelu po lewej stronie obrót i przesunięcie odbywa się według ustalonych wielkości.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH