Przycinanie

Przycinanie


Kolejną opcją dostępną w obróbce modeli 3D jest .

Aby prawidłowo przyciąć model konieczne jest, aby pierw prawidłowo go wypozycjonować, korzystając z opcji .


Po wypozycjonowaniu modelu, aby przejść do funkcji przycięcia modeli należy kliknąć .

W kolejnym etapie pojawi się okno ze zmienionymi funkcjami w lewej części panelu oraz w podglądzie modelu 3D pojawią się dodatkowe pola służące do określenia zasięgu przycięcia modelu.

UWAGA!

Wszystkie fragmenty modelu 3D znajdujące się poza szarym obszarem w oknie głównym zostaną usunięte.

Należy pamiętać, aby przed ostatecznym przycięciem modelu skorzystać z panelu widoku, jest to niezbędne do tego, aby obejrzeć model z każdej perspektywy i prawidłowo ocenić zasięg szarego obszaru i granicę obcięcia modelu.

W panelu po lewej stronie widoczne są parametry umożliwiające określenie wymiarów szarego obszaru tj.:

  • wysokość
  • szerokość
  • długość

Kliknięcie powoduje powiększenie szarego pola.
Kliknięcie powoduje pomniejszenie szarego pola.

Podobnie jak w pozycjonowaniu korzystając ze strzałek i obręczy można poruszać szarym obszarem w stosunku do centralnie ułożonego modelu.

  • Zielone strzałki powodują przesunięcie szarego pola w górę i dół
  • Czerwone strzałki powodują przesunięcie szarego pola w prawo i lewo
  • Niebieskie strzałki powodują przesunięcie szarego pola do przodu i tyłu
  • Niebieska obręcz powoduje obrót szarego pola w prawo i lewo
  • Czerwona obręcz (widoczna po włączeniu widoku prawo/lewo w panelu widoku) powoduje obrót szarego pola w górę i dół

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH