Podgląd modeli

Podgląd modeli


Program Ortodoncja umożliwia podgląd modeli 3D.

Istnieją dwa sposoby, aby otworzyć okno podglądu modeli 3D.

  • Pierwszy sposób to wejście poprzez kartę pacjenta. W tym celu wystarczy podwójnie kliknąć w obrotową miniaturę modeli 3D. Spowoduje to automatyczne wczytanie tych modeli i otworzenie nowego okna z podglądem modeli 3D.
  • Drugi sposób to wejście poprzez zakładkę zdjęcia.

Korzystając ze sposobu drugiego istnieje możliwość otworzenia jednego lub dwóch modeli jednocześnie.


OTWIERANIE MODELI Z ZAKŁADKI ZDJĘCIA

W celu otworzenia podglądu modeli 3D przez zakładkę zdjęcia należy wejść w .
Następnie w galerii zdjęć odnaleźć interesujący/e nas plik/i.

OTWIERANIE JEDNEGO MODELU – aby otworzyć jeden plik z modelem 3D wystarczy kliknąć na niego dwa razy. W efekcie otworzy się nowe okno z podglądem modelu 3D.

OTWIERANIE MODELU SZCZĘKI I ŻUCHWY JEDNOCZEŚNIE – aby otworzyć dwa pliki, należy przytrzymując przycisk na klawiaturze komputera zaznaczyć interesujące nas dwa pliki, następnie puścić klawisz. W efekcie oba pliki w galerii zostaną podświetlone na niebiesko. Najeżdżając kursorem myszki na zaznaczone pliki, klikamy prawy przycisk myszy. Spowoduje to wysunięcie się paska zadań z którego wybieramy .


OKNO PODGLĄDU MODELI 3D

Okno podglądu modeli 3D uruchamia się automatycznie po wybraniu konkretnego modelu 3D.

W zależności od tego jak otworzyliśmy modele, otworzy nam się odpowiednio :

  • sam model szczęki
  • sam model żychwy
  • oba modele

Podgląd modeli umożliwa dokładną anazlię modeli 3D w każdej perspektywie.

Obroty i ruchy modeli odbywają się na takiej samej zasadzie jak w oknie obróbki modeli 3D.

  • Prawy przycisk myszki – umożliwia poruszanie modelami w górę/dół oraz w prawo/lewo.
  • ,,Scroll” – umożliwia przybliżanie/oddalanie modelu oraz obrót modelu we wszystkich płaszczyznach.

Do poruszania modelami przydatne również jest menu widoku.

Wybór jakiegokolwiek przycisku spowoduje ustawienie modeli z widokiem na wybraną płaszczyznę.

Uwaga!

Pozycja i ustawienie modeli w podglądzie modeli zależna jest od tego jak zostały one ustawione podczas obróbki modeli 3D w zakładce pozycjonowanie.

W przypadku nieprawidło wypozycjonowanego modelu, funkcje w menu widoku będą działały niewłaściwie. W celu poprawienia ustawienia modeli zapraszamy do zapoznania się z treścią instrukcji obsługi dział Zdjęcia->Obróbka modeli 3D-> Pozycjonowanie.


Dodatkowo w oknie podglądu modeli 3D dostępne są funkcje:

  • Modele w widoku
  • Przekrój poprzeczny
  • Tryb pomiarów

MODELE W WIDOKU

Opcja  stanowi podgląd listy otworzonych modeli w oknie. Dodatkowo umożliwia ustalenie stopnia przezierności danego modelu, wgrania dodatkowego modelu oraz włączenie/wyłączenie podglądu.

PRZEZIERNOŚĆ MODELU

Chcąc zmienić stopień przezierności modelu należy z listy wgranych modeli wybrać interesujący nas model, a następnie kliknąć . W efekcie rozwinie się nowy pasek z podziałką.

Im bardziej w prawo tym mniej przezierny model. Im bardziej w lewo tym bardziej przezierny model.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODGLĄDU

W oknie oprócz stopnia przezierności można włączyć/wyłączyć podgląd danego modelu.

W tym celu należy wybrać przycisk ,,oko” znajdujący się obok przycisku przezierności. Kliknięcie w niego spowoduje wyłączenie podglądu danego modelu, a sam przycisk zmieni kolor z czarnego na szary.

W każdej chwili model może być ponownie włączony lub wyłączony.

DODAWANIE MODELU

Kolejną funkcją dostępną w oknie jest możliwość wgrania dodatkowego modelu.

Opcja ta jest szczególnie przydatna w momencie, gdy otworzyliśmy podgląd tylko jednego modelu.

W celu dodania kolejnego modelu należy kliknąć na symbol , który dostępny jest zaraz pod listą wgranych modeli.

Spowoduje to otworzenie nowego okna z listą możliwych modeli 3D do wgrania.

Po wybraniu odpowiedniego modelu i wybraniu opcji na liście wgranych modeli pojawi się nowa pozycja z wybranym modelem, dodatkowo od razu włączony zostanie jego podgląd.


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Opcja ta jest dostępna tylko gdy jest włączony jeden model.

UWAGA!

W przypadku, gdy w podglądzie wgrane są dwa lub więcej modeli, wykonanie przekroju poprzecznego będzie niemożliwe.

W celu uruchomienia przekroju poprzecznego należy z listy wgranych modeli usunąć te modele, które nam nie są chwilowo potrzebne i pozostawić tylko ten u którego chcemy wykonać przekrój poprzeczny. (Aby usunąć należy nacisnąć na dany model z listy prawym przyciskiem, rozwinie się okno z opcją ).

Aby uruchomić przekrój poprzeczny należy skorzystać z przycisku , który znajduje się w prawym górnym rogu okna programu.

W efekcie pojawią się nowe opcje dostępne w oknie podglądu modeli 3D.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH