Integracja z P1 – wymagane dane

Integracja z P1 – wymagane dane

Dane potrzebne do wystawienia e-recepty i e-skierowania i raportu o zdarzeniu medycznym – porada lekarska:

Jednostka

 • Typ jednostki (podmiot leczniczy/praktyka lekarska)
 • Regon,
 • Nazwa,
 • Ulica
 • Nr domu
 • Nr lokalu (jeśli istnieje),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Tel kontaktowy (na chwilę obecną ich brak to ostrzeżenie, ale docelowo ma być przełączony w kategorie błędu),
 • Email  (na chwilę obecną ich brak to ostrzeżenie, ale docelowo ma być przełączony w kategorie błędu),
 • Nr rejestrowy – nr wpisu do księgi RPWDL
 • Nr jednostki organizacyjnej – z  wpisu do RPWDL
 • Nr komórki organizacyjnej – z  wpisu do RPWDL (jeśli taki wpis widnieje)
 • Nr specjalności jednostki – ze słownika (obecnie jego brak to ostrzeżenie )

Dane dostępowe otrzymane od P1:

 • Nr  OID lokalny,
 • Rozszerzenie OID biznesowe,
 • Certyfikat do zabezpieczenia komunikacji TLS,
 • Certyfikat do zabezpieczenia żądania WSS

Jeśli jednostka jest praktyką lekarską to dodatkowo:

 • Nazwa i nr OID właściwej Izby lekarskiej pod którą podmiot podlega
 • Nr wpisu jednostki we właściwej izbie lekarskiej.

Lekarz

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer PWZ(Pozwolenia wykonywania Zawodu)
 • Telefon (obecnie jego brak to ostrzeżenie )
 • Tytuł

Do recepty ProAuctor/ProFamilia wymagane również:

 • Ulica,
 • Nr domu,
 • Nr lokalu (jeśli istnieje),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Numer Okręgowej izby Lekarskiej, której podlega

Pacjent

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Ulica ,
 • Nr domu,
 • Nr lokalu (jeśli istnieje),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Data urodzenie,
 • PESEL,
 • Oddział NFZ,

Recepta – leki (dane z rejestru leków)

 • ID leku,
 • Kod opakowania (EAN/ GTIN)
 • Forma leku,
 • Nazwa leku
 • Dawka substancji czynnej
 • Kod refundacyjny(Osobny słownik refundacyjny)
 • Dawkowanie

Skierowanie

 • Kod specjalizacji jednostki do której kieruje się pacjenta,
 • Nazwa specjalizacji jednostki do której kieruje się pacjenta,
 • Diagnoza (nr i nazwa ze słownika ICD 10),
 • Procedura na którą kierowany jest pacjent  (nr i nazwa ze słownika ICD 9),
 • Notatka lekarza kierującego

Zdarzenia Medyczne

 • Procedura (nr i nazwa ze słownika ICD 9) ,
 • Rozpoznania (nr i nazwa ze słownika ICD 10),

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH