Koło kolorów

Koło kolorów

Koło kolorów jest to schemat barw, na który przenoszone są paramtery Wits i ML-NL z analizy cefalometrycznej – Segnera-Hasunda, Bjorka lub Wilka. Wprowadzenie pomiarów na poziomą oś Wits i pionową oś ML-NL powoduje wygenerowanie punktu przecięcia, który odpowiada konkretnej barwie.

Koło kolorów zbudowane jest z 6 podstawowych barw o różnej intensywności.

Każdy z tych kolorów odpowiada konkretnej wadzie szkieletowej. Im intensywniejszy kolor tym wada jest bardziej nasilona.

Indywidualne parametry Wits i ML-NL warunkują konkretny kolor pacjenta, który przypisany jest danej grupie wad:

  • cyjanowy – pacjent wysokokątowy / szkieletowy zgryz otwarty
  • zielony – pacjent wysokokątowy z trzecią klasą szkieletową
  • pomarańczowy – pacjent niskokątowy z trzecią klasą szkieletową
  • czerwony – pacjent niskokątowy / szkieletowy zgryz głęboki
  • fioletowy – pacjent niskokątowy z drugą klasą szkieletową
  • niebieski – pacjent wysokokątowy z drugą klasą szkieletową

Poza podstawowymi kolorami w kole kolorów wyróżniamy skrajne kolory biały i czarny.

Biały kolor jest przypisanych pacjentom bez żadnych odchyleń parametrów od normy tzn.:

  • Wits = 0 mm
  • kąt ML-NL = 20 stopni.

Czarny kolor jest przypisany pacjentom u których przynajmniej jeden parametr przekracza skalę tzn.:

  • Wits > 13 mm lub Wits < -13 mm
  • kąt ML-NL > 40 stopni lub kąt ML-NL < 0 stopni

Zastosowanie koła kolorów w codziennej praktyce ortodontycznej umożliwia w szybki sposób rozpoznanie problemu szkieletowego. Przydaje się to szczególnie, kiedy chcemy przypomnieć sobie rodzaj i nasilenie wady szkieletowej w trakcie leczenia bez konieczności zmian kart lub otwierania analiz.

Kolor w oknie pacjenta wygenerowany przez program pozwala na szybkie rozpoznanie nie tylko rodzaju problemu szkieletowego, ale też stopnia jego nasilenia.

Ortodoncja 9 wykorzystuje kolor przyporządkowany pacjentowi do zabarwienia górnego i dolnego paska we wszystkich kartach pacjenta, dodatkowo zabarwia modele 3D w karcie informacji ogólnych pacjenta.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH