Konfiguracja w programie Ortodoncja

Konfiguracja programu Ortodoncja pod kątem dostępu do systemu P1

UWAGA!

Program Ortodoncja w obecnej wersji działał będzie z nowszą wersją systemu bazodanowego Firebird 3. Instalacja tej wersji wymaga:

 • wykonania kopii zapasowej bazy, oraz w przypadku używania edytora szablonów , „Zapisanie pliku szablonów” a po instalacji „Wczytanie pliku szablonów”
 • przygotowania miejsca na dysku (przynajmniej dwukrotność wielkości bazy),
 • konwersji bazy – konwersja wykonuje się automatycznie, ale w zależności od rozmiaru bazy i jakości sprzętu może potrwać nawet kilka godzin.
 • uruchomienia programu jako administrator (aby to zrobić na ikonie programu ortodoncja klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator„).
 • posiadania systemu Window 10

W programie Ortodoncja 9 wybrać z menu : Narzędzia / Narzędzia administracyjne => Zakładka EDM:

 • zaznaczamy “Połącz z platformą P1, „Połącz”
 • wprowadzamy “Pozostałe dane placówki medycznej”:
  • Komórka organizacyjna:  Podmiot leczniczy lub Praktyka lekarska
  • Nr rejestrowy placówki: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
  • Nr jednostki organizacyjnej: RPWDL, DZIAŁ II, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
  • Wybrać Nazwę właściwej Izby Lekarskiej – jeśli jesteś praktyką lekarską
  • Numer wpisu właściwej Izby Lekarskiej – jeśli jesteś praktyką lekarską,
  • Oddział NFZ,
  • Nr umowy z NFZ
  • Wybrać właściwą specjalizację jednostki – RPWDL, Dział III, Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej => Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.
  • Lokalny OID jednostki – Dane zostały przesłane w mailu o nadaniu dostępu do P1
  • Biznesowy OID jednostki – Dla podmiotów medycznych wartość stała: 2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1
  • Rozszerzenie Biz. OID: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej,
  • Komórka organizacyjna: RPWDL, DZIAŁ III, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, dla właściwej specjalizacji
  • Dodajemy też otrzymane od systemu P1 certyfikaty do zabezpieczenia komunikacji  – odpowiednio TLS i WSS poprzez kliknięcie w poszczególne przyciski. UWAGA! Certyfikaty powinny być uprzednio zainstalowane w magazynie certyfikatów dla bieżącego użytkownika.
  • Hasło do certyfikatów – otrzymane od systemu P1.

Do zatwierdzenie dokumentów elektronicznych wymagany jest od każdego z lekarzy podpis elektroniczny. Program ortodoncja respektuje dwa rodzaje tych podpisów.

Jest to :

 • podpis kwalifikowany(płatny, ważny 2 lata bez ograniczeń w zastosowaniu);
 • podpis udostępniony poprzez portal PUE ZUS (darmowy, ważny 5 lat, możliwy tylko do popisywania dokumentów elektronicznych w zakresie e-recepty, e-skierowania, eZLA, Zdarzeń Medycznych)

UWAGA!
Podpisy te powinny być zainstalowane w magazynie certyfikatów.

Podpis kwalifikowany

Sprawdzonym i rekomendowanym podpisem elektronicznym jest podpis Krajowej Izby Rozliczeniowej – Szafir:

Podpis z PUE ZUS

Pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja jak uzyskać podpis ZUS:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH