Najczęstsze pytania i problemy

FAQ – czyli najczęstsze pytania i problemy

Co zrobić przed aktualizacją programu?

Przed wykonaniem aktualizacji programu KONIECZNE JEST wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu.

(Szczegółowe informacji na ten temat znajdą Państwo w instrukcji obsługi w zakładce Zaawansowane -> Kopia zapasowa bazy)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dodatkowo jeżeli w poprzedniej wersji programu dokonywali Państwo zmian w aplikacji , konieczne będzie wykonanie kopii zapasowej szablonów z edytora szablonów.

 

Co zrobić, gdy program uruchamia się w trybie ,,Licencja tylko do odczytu"?

Tryb ,,Licencja do odczytu” oznacza, że licencja programu Ortodoncja wygasła i konieczne będzie wydłużenie licencji. Czasami jednak program może uruchomić się w takim trybie mimo posiadanej aktywnej licencji programu Ortodoncja. Przyczyn takiego stanu może być kilka min. program nie był uruchamiany od dłuższego czasu oraz nie miał połączenia z internetem, lub doszło do aktualizacji systemu Windows w wyniku czego doszło do zmiany identyfikatora komputera (A)/(B).

Prosimy się nie martwić, problem można bardzo szybko rozwiązać.

Na pewno niezbędne będzie skontaktowanie się z nami ( +48 608 452 101 lub +48 882 48 10 10).

Zanim jednak zadzwonisz do nas prosimy, abyś sprawdził/a szczegóły licencji.

Podczas uruchamiania programu powinien pojawić się komunikat . We wskazanym komunikacie prosimy o wybranie  opcji , a następnie skontaktowanie się z nami. Będą nam potrzebne wszystkie trzy dane wyszczególnione w szczegółach licencji  tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

W przypadku, gdy podczas uruchamiania programu nie wyskakuje komunikat . Prosimy z paska narzędzi w programie wybrać opcję , a następnie . Następnie skontaktowanie się z nami. Będą nam potrzebne wszystkie trzy dane wyszczególnione w szczegółach licencji  tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

Co zrobić, gdy podczas rejestracji programu wyskakuje komunikat ,,Wersja została już wcześniej zarejestrowana"?

Komunikat ,,Błąd – wersja została już wcześniej zarejestrowana” pojawia się w sytuacji, gdy program był już wcześniej zainstalowany na używanym laptopie/komputerze.

W przypadku pojawienia się tego komunikatu podczas rejestracji programu prosimy o skontaktowanie się z nami ( +48 608 452 101 lub +48 882 48 10 10).

Zanim jednak zadzwonisz do nas prosimy, abyś sprawdził/a szczegóły licencji.

W tym celu należy rozwinąć z paska zadań Windowsa ukryte ikony i znaleźć miniaturę programu.

Klikając prawym przyciskiem myszy na miniaturę loga programu wyświetlą się nam dodatkowe funkcje.

W efekcie wyświetli się okno ze szczegółami licencji.

Następnie prosimy o skontaktowanie się z nami. Będą nam potrzebne wszystkie trzy dane wyszczególnione w szczegółach licencji  tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

Jak przenieść bazę danych ze starego komputera do nowego?

Przenoszenie bazy danych jest proste i wymaga wykonania kilku czynności.

  1. Zrobienie kopii zapasowej na dysku zewnętrznym.
  2. Zainstalowanie programu na nowym komputerze.
  3. Rejestracja programu.
  4. Wgranie i konwersja bazy.

Wszystkie te etapy są dokładnie opisane w instrukcji obsługi programu Ortodoncja 9.

Zapraszamy, do zapoznania się z działem ,,Przenoszenie bazy do nowego komputera”

 

Gdzie znaleźć szczegóły licencji?

Szczegóły licencji to pierwsza rzecz o jaką spytamy w chwili pojawienia się problemów z funkcjonowaniem programu.

Są to niezbędne dla nas informacje, które umożliwią zdiagnozowanie problemu.


JAK ZNALEŹĆ W PROGRAMIE SZCZEGÓŁY LICENCJI?

W programie szczegóły licencji można znaleźć w dwóch miejscach.

  1. Po uruchomieniu programu w zakładce ,,Pomoc”, a następnie ,,Szczegóły licencji programu”.

W efekcie otworzy się nowe okno ze szczegółami licencji.

LUB

2. Korzystając z paska narzędzi systemu Windows.

Po znalezieniu miniatury ikony programu Ortodoncja, należy kliknąć w nią prawym przyciskiem i wybrać ,,Szczegóły licencji” z paska zadań.

Jak przenieść licencję na inny komputer?

Do prawidłowego funkcjonowania programu Ortodoncja niezbędna jest licencja programu, na którą składają się klucz programu oraz identyfikatory komputera.

W celu przeniesienia licencji programu z jednego komputera na drugi komputer, konieczne jest SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE. 

Ważne, aby przed skontaktowaniem się z nami przygotować szczegóły licencji. Znajdą je Państwo w programie w zakładce Pomoc -> Szczegóły licencji programu.

Skopiowanie szczegółów licencji i samodzielne przeniesienie ich na drugi komputer nie uruchomi licencji na nowym komputerze. 

Gdzie znajdę informacje o module e-recepty?

Informacje ogólne o module e-recepty.

Instrukcja obsługi modułu e-recepty.

 

Jak uruchomić moduł e-recepty?

Jeżeli są Państwo zainteresowani modułem e-recepty w programie Ortodoncja, skontaktuj się z nami, a my uruchomimy moduł na 3 miesiące bez dodatkowych opłat.

+48 608 452 101

+48 882 48 10 10

Pomoc techniczna:

+48 603 131 273


JAK URUCHOMIĆ MODUŁU E-RECEPTY?

1.Zainstalować certyfikaty, które zostały wygenerowane z systemu P1:

Instalacja przebiega poprzez uruchomienie certyfikatu (podwójne kliknięcie na certyfikat TLS i WSS) i postępowanie zgodne z managerem instalacji certyfikatu.

 

  1. W programie Ortodoncja wchodzimy w , a następnie z listy wybieramy .
  • W zakładce uzupełniamy dane poszczególnych lekarzy poprzez wybór danego lekarza z lewej tabeli i kliknięcie „Edytuj szczegóły użytkownika” – najważniejsze, aby wpisać tytuł i Numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaznaczyć pole, „Użyj podpisu kwalifikowanego”

 

 

  • W zakładce   uzupełniamy wszystkie dane placówki. Należy pamiętać, że wymagany jest REGON 14-cyfrowy (można go znaleźć w RPWDL)

 

 

Komórka organizacyjna – należy wybrać podmiot leczniczy czy indywidualna praktyka

Numer rejestrowy placówki – RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej

Nr jednostki organizacyjnej – RPWDL, DZIAŁ II, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Wybrać właściwy oddział NFZ – nawet gdy nieplanowane wystawianie recept z refundacją

Numer umowy z NFZ – nieobowiązkowy!

Wybrać właściwą specjalizację jednostki – RPWDL, Dział III, Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej => Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Lokalny OID jednostki – Dane zostały przesłane w mailu o nadaniu dostępu do P1

Biznesowy OID jednostki – Dla podmiotów medycznych wartość stała: 16.840.1.113883.3.4424.2.3.1

Rozszerzenie Biz. OID: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej,

Komórka organizacyjna: RPWDL, DZIAŁ III, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, dla właściwej specjalizacji

 

  • Następnie należy wczytać zainstalowane w p.1 certyfikaty TLS i WSS poprzez kliknięcie „Wczytaj certyfikat TLS/WSS” i wybranie odpowiedniego

Jak wystawić e-receptę?

JAK WYSTAWIĆ E-RECEPTĘ?

W celu wystawienia e-recepty, należy w programie Ortodoncja wejść w zakładkę .

W wybranej wizycie wyszukujemy pozycje , a następnie pojedynczo klikamy lewym przyciskiem myszy w białe pole obok.

W efekcie otworzy nam się nowe okno do generowania e-recepty.

W kolejnym kroku wybieramy leki z listy, a następnie zatwierdzić wybrany leku z listy klikając podwójnie lewym przyciskiem myszy.

Należy pamiętać, aby po dodaniu leku uzupełnić pola , oraz .

Gdy już dodamy wszystkie leki do naszej e-recepty, wybieramy przycisk .
W efekcie wyłączone zostanie okno generowania e-recepty,a następnie otworzy się nowe okno z podsumowaniem e-recepty.

Jeżeli wszystkie dane na e-recepcie się zgadzają, należy zatwierdzić e-receptę wybierając opcję .

Do ostatecznego wysłania e-recepty niezbędna jest weryfikacja podpisu kwalifikowanego.


Po poprawnie zakończonym procesie weryfikacji podpisu kwalifikowanego e-recepta zostanie wysłana, a następnie pojawi się komunikat potwierdzający poprawność przebiegu procesu wysyłania e-recepty.

Co to jest edytor szablonów? Jak edytować wpisy?

Edytor szablonów jest to dodatkowy program, który instaluje się dodatkowo podczas instalacji programu Ortodoncja i służy on do edycji większości tekstów dostępnych w programie z możliwością wstawienia z paska wyboru.

Więcej informacji o edytorze szablonów znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI – EDYTOR SZABLONÓW

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH