O programie

O programie

Ponad 18 lat pracy nad Ortodoncją pozwoliło na wypracowanie równowagi pomiędzy prostotą obsługi i szerokim spektrum funkcji dostępnych dla użytkowników programu.

Nowa wersja 9 stara się sprostać wymaganiom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zwiększając poziom bezpieczeństwa dostępu do dokumentacji medycznej.

Program Ortodoncja jest narzędziem wspomagającym pracę lekarza ortodonty w jego praktyce zawodowej. Naczelną jego funkcją jest umożliwienie wykonania analiz cefalometrycznych niezbędnych do zdiagnozowania wady pacjenta i podejmowania decyzji dotyczących planu leczenia. Powiększenie zdjęć cefalometrycznych podczas wprowadzania punktów skutkuje dużą dokładnością analiz. Ważna rolę w programie pełni moduł zdjęciowy czyli wprowadzanie fotografii pacjentów na każdym etapie leczenia z możliwością ich obróbki i porównań. Łatwość użytkowania programu daje możliwość analizowania wielu przypadków w dość krótkim czasie. Wyżej wymienione funkcje programu Ortodoncja wspomagają efektywność  leczenia, pozwalają na wprowadzenie zmian organizacyjnych unowocześniających działania gabinetów lekarskich i umożliwiają wystandaryzowanie procesu leczenia.

Funkcje programu

 • SPIS WSZYSTKICH PACJENTÓW DOSTĘPNYCH W BAZIE DANYCH
  • okno z mini podglądem podstawowych danych o pacjencie:
   • zdjęcie główne
   • imię i nazwisko
   • adres
   • telefon
 • OPCJA DODAWANIA NOWYCH PACJENTÓW
 • WYSZUKIWANIE HASEŁ W:
  • treściach wizyt
  • treściach planowanych wizyt
  • aparatach
  • diagnozach
  • planach leczenia
  • problemach pacjenta
  • identyfikatorach pacjenta
 • SORTOWANIE PACJENTÓW PO:
  • należnościach ( zapłaconych i niezapłaconych)
  • higienie
  • ilości zdjęć
  • ilości modeli 3D
  • ilości plików DICOM
  • wieku (dzisiaj)
  • wieku (w dniu rozpoczęcia leczenia)
  • wieku (w dniu zakończenia leczenia)
 • FILTROWANIE BAZY DANYCH
  • wg parametrów:
   • rodzaj analizy cefalometrycznej
   • rodzaju parametru
   • zakresu od … do…
   • dokładnych wartości
    • wartość
    • odchylenie
   • wg lekarzy
   • wg badania/wywiadu
   • wg daty ostatniej wizyty
   • wg postępu leczenia
 • IMPORT/ EXPORT PACJENTÓW (elementy do eksportu mogą być zabezpieczone hasłem)
  • export dokładnie wybranych elementów:
   • analizy
   • zdjęcia
   • pliki STL
   • pliki DICOM
   • wizyty
  • eksport według standartów dokumentacji elektronicznej
 • FINANSE
 • DIAGRAM KOŁO KOLORÓW
  • tło każdej karty pacjenta jest uwarunkowane wynikiem analizy cefalometrycznej
 • WIZYTY W DNIU
  • możliwość rozwinięcia paska z podglądem wszystkich zaplanowanych wizyt na dzisiaj, skrót klawiaturowy do podglądu wizyt.
 • GŁÓWNE OKNO PODZIELONE NA 6 CZĘŚCI:
  • INFORMACJE OGÓLNE O PACJENCIE:
   • data rozpoczęcia leczenia
   • prognozowana data zakończenia
   • procentowy postęp leczenia
   • ilość miesięcy do końca leczenia
   • dane pacjenta (płeć, data urodzenia, pesel, adres, telefon, email, opiekun prawny)
   • wykres koło kolorów
   • diagram zębowy (powiększalny z możliwością edycji, wprowadzania)
  • BADANIE/WYWIADY
   • skrótowe informacje zebrane z badania i wywiadu
   • wyszczególnione wszystkie zmiany, nieprawidłowości itp.
  • PROBLEM ZGŁASZANY PRZEZ PACJENTA
   • możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów
  • DIAGNOZA
   • Skrócone wyniki analizy cefalometrycznej
   • klasyfikacja chorby
  • APARATY
   • możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów
  • PLAN LECZENIA 
   • możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów
 • DODAWANIE ZDJĘĆ LUB MODELI 
 • MINIATURY ZDJĘĆ
  • miniatury zdjęć fotograficznych, rentgenowskich i plików STL
 • OBRÓBKA I POZYCJONOWANIE MODELI 3D
  • WYBÓR MODELU SZCZĘKI I ŻUCHWY
  • OPCJE DOSTĘPNE W OBRÓBCE
   • pozycjonowanie modeli
   • przycinanie modeli
   • usuwanie małych fragmentów
   • łatanie małych otworów
   • zmniejsz rozmiar o 50%
   • zmniejsz rozmiar do 7MB
   • podstawa szczeki
   • podstawa żuchwy
  • PORÓWNANIE 
  • SUPERIMPOZYCJA 
  • PODGLĄD ZDJĘĆ
  • OBRÓBKA ZDJĘĆ 
   • obrót w poziomie i pionie
   • obrót o 90 stopni w prawo i lewo
   • kadrowanie
   • dodawanie kształtów
   • dodawanie narysów
   • odwracanie kolorów
  • PODGLĄD MODELI
   • przekrój poprzeczny
   • pomiary
 • HISTORIA
  • historia wszystkich wizyt
  • historia konkretnej wizyty
 • ADNOTACJE Z PRZEBIEGIEM WIZYTY
  • możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów, określanie stanu higieny, osobne okna wpisywanie należności z możliwością podglądu w recepcji
 • PODPIS LEKARZA
  • konieczność akceptacji każdej wizyty przez lekarza – podpis
 • MOŻLIWOŚCI:
  • dodania nowej wizyty
  • zaznaczenie wizyt:
   • obecny/nieobecny
   • rozpoczęcie leczenia
   • zakończenie leczenia
 • DOSTĘPNE ANALIZY:
  • analiza Segnera Hasunda
  • analiza Steinera wg. Kaminka
  • analiza Wilka
  • analiza McNamary
  • analiza Bjorka
  • analiza Rickettsa
  • analiza Jeffersona
  • analiza Tweeda
  • analiza wg Dominiak
  • analiza ekstrakcyjna
  • analiza zbiorcza
   • extraction
   • prognozy
   • kompromisy Steinera
   • harmonybox
 • WYNIKI
  • wyniki analizy przedstawione w formie tabeli
  • możliwość ustawienia wyświetlania wyników w formie skróconej i drukowania
  • możliwość porównania wyników analiz
 • HISTORIA ANALIZ
 • ANALIZA MODELI 3D
 • POMIAR/WARTOŚCI
  • rzeczywiste
  • rzutowe
 • HISTORIA ANALIZ
 • WYNIKI
  • wyniki przedstawione w formie tabeli z możliwością wydruku
  • wskaźnik Lundstroma
  • wskaźnik Boltona
  • wskaźnik stłoczeń 3-3
  • odległość powierzchni językowych 16-26
 • WYNIKI
  • Wyniki przeprowadzonego badania stomatologicznego – ogólny stan jamy ustnej
 • WYRÓŻNIENIE WSZYSTKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ODSTĘPSTW OD NORMY
  • Wyróżnienie wszystkich nieprawidłowości i odstępstwa od normy widoczne w zakładce informacje ogólne
 • WYNIKI
  • Wyniki przeprowadzonego wywiadu ogólnolekarskiego – ogólny stan zdrowia pacjenta
 • WYRÓŻNIENIE WSZYSTKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ODSTĘPSTW OD NORMY
  • Wyróżnienie wszystkich nieprawidłowości i odstępstw od normy widoczne w zakładce informacje ogólne
 • PLANOWANIE WIZYT
  • możliwość planowania wizyt na każdy dzień z uwzględnieniem:
   • konkretnego lekarza
   • konkretnego stanowiska pracy
 • PODZIAŁ WIZYT ZE WZGLĘDU NA:
  • ogólna wizyta
  • kontrola
  • konsultacja
  • montaż
  • demontaż
  • inne
 • WYSZUKIWANIE WIZYT PACJENTA 
 • WYSZUKIWANIE NIEOBECNYCH PACJENTÓW (PLANNER) 
 • Informacje dodatkowe dotyczące pacjenta wpisywane przez lekarza, asystentkę lub rejestratorkę.
 • AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DOKUMENTÓW
  • program automatycznie generuje dokumenty medyczne uzupełnione o dane pacjenta.
 • EDYTOR SZABLONÓW
  • wszystkie dokumenty mogą być dopracowywane, personalizowane według własnych potrzeb w edytorze szablonów
 • DOSTĘPNE DOKUMENTY:
  • zgoda pacjenta na leczenie
  • wywiady
  • skierowanie do:
   • Stomatologa
   • Laryngologa
   • Periodontologa
   • Chirurga szczękowo-twarzowego
   • Chirurga stomatologicznego itp.
  • procedury do wizyt
 • MODUŁ TECHNIKA/ ZLECENIA DLA TECHNIKA
  • przesyłanie zleceń/plików bezpośrednio pomiędzy gabinetem/lekarzem a pracownią protetyczną.
  • moduł technika jest połączony z konkretnym technikiem dentystycznym
  • możliwość wysyłania zleceń
  • możliwość automatycznego pobierania przesłanych plików
  • pliki (modele 3d, zdjęcia, pdf-y) są wgrywane do odpowiednich kart pacjentów
 • KSIĘGI I DOKUMENTY
  • generuje:
   • dzienną księgę wizyt
   • faktury i rachunki
   • karty wywiadu
  • możliwość podglądu wszystkich dokumentów i wpłat
 • EDYTOR SZABLONÓW
  • możliwość modyfikacji i personalizacji każdego opisu dostępnego w programie
  • możliwość wydruków w formacie pdf
 • PRZYGOTOWANIE APLIKACJI POD WINDOWS
 • SERWIS TECHNICZNY
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • szyfrowanie bazy danych, eksportu pacjentów
  • dostęp za pomocą hasła

Główne widoki programu

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH