Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Zabezpieczenia

Program Ortodoncja posiada zabezpieczenia uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do danych osobowych pacjentów w postaci:

 1. Szyfrowania danych: imię, nazwisko, pesel
 2. Zabezpieczenia otwarcia programu indywidualnym hasłem pracownika

Porady praktyczne

Wymagane jest wdrożenie procedur wewnątrz firmy (gabinetu) zapewniających  bezpieczeństwo dostępu do danych jak i możliwości odtworzenia danych w przypadku awarii sprzętu komputerowego.

Instalacja programu

 1. W czasie instalacji program prosi o założenie nowej bazy danych. Domyślnie proponuje folder znajdujący się na głównym dysku komputera C. 

Zalecamy wybranie innego folderu w którym przechowywana jest baza danych. Najlepiej jeśli będzie to inny dysk komputera a nazwa folderu będzie jednoznaczna np “Ortodoncja Baza”. 

Lokalizacje pliku bazy typu: Dokumenty, Pulpit są łatwo dostępne dla użytkownika i często, przypadkowo można usunąć plik bazy danych, dlatego proponujemy wybranie innej lokalizacji.

Użytkownicy

 1. Każdy pracownik uruchamiający Ortodoncję powinien posiadać indywidualne konto zabezpieczone unikalnym hasłem.
 2. Pracownik powinien mieć wybrany odpowiedni rodzaj konta Administrator, Lekarz, Sekretarka, Student.  Przynajmniej jedna osoba powinna być Administratorem który posiada nieograniczone uprawnienia w programie.
 3. Istnieje możliwość zapamiętania użytkownika (checkbox Zapamiętaj logowanie w czasie uruchomienia programu) jednak nie jest to zalecane. 

W przypadku kradzieży komputera z zaznaczoną opcją zapamiętaj logowanie każda osoba uruchamiająca program będzie mogła uzyskać dostęp do danych osobowych oraz zobaczyć historię leczenia pacjentów. 

Kopia  bezpieczeństwa

 1. Kopia bezpieczeństwa powinna być często wykonywana. Program Ortodoncja umożliwia przypominanie przy zamknięciu programu o wykonaniu kopii zapasowej. W zależności od poziomu akceptacji utraty danych możemy ustawić przypomnienie( Narzędzia / Narzędzia Administracyjne / Bezpieczeństwo ) codziennie, co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc.
 2. Kopia powinna być wykonywana na dysku zewnętrznym i po jej wykonaniu dysk powinien być przechowywany w innym , bezpiecznym miejscu.
 3. Każdy plik kopii zawiera kompletne dane umożliwiające ich odtworzenie. Starsze kopie można usuwać w celu zwolnienia miejsca na dysku.
 4. Kopia danych powinna zakończyć się komunikatem “ Kopia zapasowa wykonana pomyślnie!”. Pojawienie się innego komunikatu informuje że kopia nie została wykonana. W tym przypadku prosimy o kontakt z informatykiem który oceni powstały problem.
 5. Wykonane kopie należy okresowo weryfikować. Sprawdzić czy w wybranej lokalizacji pojawił się plik z datą wykonania kopii oraz czy wielkość pliku jest zbliżona do wielkości bazy danych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH