Poznaj najnowszą Ortodoncję 9!

Pobierz pełną wersję programu na miesiąc za darmo!

Poznaj najnowszą Ortodoncję 9!

Pobierz pełną wersję programu na miesiąc za darmo!

Ortodoncja 9

to aplikacja przeznaczona do prowadzenia dokumentacji medycznej w gabinetach ortodontycznych. Umożliwia szybki wgląd we wszystkie dane. Ułatwia pracę lekarzy ortodontów i asystentek.

Ortodoncja 9

to aplikacja przeznaczona do prowadzenia dokumentacji medycznej w gabinetach ortodontycznych. Umożliwia szybki wgląd we wszystkie dane. Ułatwia pracę lekarzy ortodontów i asystentek.

O programie

Ponad 18 lat pracy nad Ortodoncją pozwoliło na wypracowanie równowagi pomiędzy prostotą obsługi i szerokim spektrum funkcji dostępnych dla użytkowników programu. Nowa wersja 9 stara się sprostać wymaganiom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zwiększając poziom bezpieczeństwa dostępu do dokumentacji medycznej.

program ortodoncja jest narzędziem wspomagającym pracę lekarza ortodonty w jego praktyce zawodowej. naczelną jego funkcją jest umożliwienie wykonania analiz cefalometrycznych niezbędnych do zdiagnozowania wady pacjenta i podejmowania decyzji dotyczących planu leczenia. powiększenie zdjęć cefalometrycznych podczas wprowadzania punktów skutkuje dużą dokładnością analiz. ważna rolę w programie pełni moduł zdjęciowy czyli wprowadzanie fotografii pacjentów na każdym etapie leczenia z możliwością ich obróbki i porównań. łatwość użytkowania programu daje możliwość analizowania wielu przypadków w dość krótkim czasie. wyżej wymienione funkcje programu ortodoncja wspomagają efektywność leczenia

Funkcje programu

01

Baza zdjęć rtg oraz fotografii zewnątrz i wewnątrzustnych

 • DODAWANIE ZDJĘĆ LUB MODELI 
 • MINIATURY ZDJĘĆ
  • miniatury zdjęć fotograficznych, rentgenowskich i plików STL
 • OBRÓBKA I POZYCJONOWANIE MODELI 3D
  • WYBÓR MODELU SZCZĘKI I ŻUCHWY
  • OPCJE DOSTĘPNE W OBRÓBCE
   • pozycjonowanie modeli
   • przycinanie modeli
   • usuwanie małych fragmentów
   • łatanie małych otworów
   • zmniejsz rozmiar o 50%
   • zmniejsz rozmiar do 7MB
   • podstawa szczeki
   • podstawa żuchwy
  • PORÓWNANIE 
  • SUPERIMPOZYCJA 
  • PODGLĄD ZDJĘĆ
  • OBRÓBKA ZDJĘĆ 
   • obrót w poziomie i pionie
   • obrót o 90 stopni w prawo i lewo
   • kadrowanie
   • dodawanie kształtów
   • dodawanie narysów
   • odwracanie kolorów
  • PODGLĄD MODELI
   • przekrój poprzeczny
   • pomiary

02

baza modeli wirtualnych (3D)

 • ANALIZA MODELI 3D
 • POMIAR/WARTOŚCI
  • rzeczywiste
  • rzutowe
 • HISTORIA ANALIZ
 • WYNIKI
  • wyniki przedstawione w formie tabeli z możliwością wydruku
  • wskaźnik Lundstroma
  • wskaźnik Boltona
  • wskaźnik stłoczeń 3-3
  • odległość powierzchni językowych 16-26

03

Kartoteka

 • SPIS WSZYSTKICH PACJENTÓW DOSTĘPNYCH W BAZIE DANYCH
  • okno z mini podglądem podstawowych danych o pacjencie:
   • zdjęcie główne
   • imię i nazwisko
   • adres
   • telefon
 • OPCJA DODAWANIA NOWYCH PACJENTÓW
 • WYSZUKIWANIE HASEŁ W:
  • treściach wizyt
  • treściach planowanych wizyt
  • aparatach
  • diagnozach
  • planach leczenia
  • problemach pacjenta
  • identyfikatorach pacjenta
 • SORTOWANIE PACJENTÓW PO:
  • należnościach ( zapłaconych i niezapłaconych)
  • higienie
  • ilości zdjęć
  • ilości modeli 3D
  • ilości plików DICOM
  • wieku (dzisiaj)
  • wieku (w dniu rozpoczęcia leczenia)
  • wieku (w dniu zakończenia leczenia)
 • FILTROWANIE BAZY DANYCH
  • wg parametrów:
   • rodzaj analizy cefalometrycznej
   • rodzaju parametru
   • zakresu od … do…
   • dokładnych wartości
    • wartość
    • odchylenie
   • wg lekarzy
   • wg badania/wywiadu
   • wg daty ostatniej wizyty
   • wg postępu leczenia
 • IMPORT/ EXPORT PACJENTÓW (elementy do eksportu mogą być zabezpieczone hasłem)
  • export dokładnie wybranych elementów:
   • analizy
   • zdjęcia
   • pliki STL
   • pliki DICOM
   • wizyty
  • eksport według standartów dokumentacji elektronicznej
 • FINANSE

04

Badania i wywiady

 • WYNIKI
  • Wyniki przeprowadzonego badania stomatologicznego – ogólny stan jamy ustnej
 • WYRÓŻNIENIE WSZYSTKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ODSTĘPSTW OD NORMY
  • Wyróżnienie wszystkich nieprawidłowości i odstępstwa od normy widoczne w zakładce informacje ogólne

05

Skierowania

  AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DOKUMENTÓW
   Program automatycznie generuje dokumenty medyczne uzupełnione o dane pacjenta.
  • Dostępne Dokumenty:
   • zgody pacjenta na leczenie i oświadczenia
   • wywiady
   • skierowani do specjalistów:
    • Stomatologa
    • Laryngologa
    • Periodontologa
    • Chirurga szczękowo-twarzowego
    • Chirurga stomatologicznego itp.
   Wszystkie dokumenty mogą być dopracowywane, personalizowane według własnych potrzeb w edytorze szablonów.

06

Wizyty pacjentów

 • HISTORIA
  • historia wszystkich wizyt
  • historia konkretnej wizyty
 • ADNOTACJE Z PRZEBIEGIEM WIZYTY
  • możliwość edycji tekstu lub wstawienie gotowego wzorca powstałego w edytorze szablonów, określanie stanu higieny, osobne okna wpisywanie należności z możliwością podglądu w recepcji
 • PODPIS LEKARZA
  • konieczność akceptacji każdej wizyty przez lekarza – podpis
 • MOŻLIWOŚCI:
  • dodania nowej wizyty
  • zaznaczenie wizyt:
   • obecny/nieobecny
   • rozpoczęcie leczenia
   • zakończenie leczenia

07

Rozliczenia finansowe z pacjentami

możliwość sprawdzenia i wygenerowania zestawienia rozliczeń finansowych pacjentów i lekarzy

08

Terminarz

 • PLANOWANIE WIZYT
  • możliwość planowania wizyt na każdy dzień z uwzględnieniem:
   • konkretnego lekarza
   • konkretnego stanowiska pracy
 • PODZIAŁ WIZYT ZE WZGLĘDU NA:
  • ogólna wizyta
  • kontrola
  • konsultacja
  • montaż
  • demontaż
  • inne
 • WYSZUKIWANIE WIZYT PACJENTA 
 • WYSZUKIWANIE NIEOBECNYCH PACJENTÓW (PLANNER) 

09

Edytor szablonów

 • EDYTOR SZABLONÓW
  • możliwość modyfikacji i personalizacji każdego opisu dostępnego w programie
  • możliwość wydruków w formacie pdf
  • Informacje dodatkowe dotyczące pacjenta wpisywane przez lekarza, asystentkę lub rejestratorkę.
 • 10

  Moduł technika

  • MODUŁ TECHNIKA/ ZLECENIA DLA TECHNIKA
   • przesyłanie zleceń/plików bezpośrednio pomiędzy gabinetem/lekarzem a pracownią protetyczną.
   • moduł technika jest połączony z konkretnym technikiem dentystycznym
   • możliwość wysyłania zleceń
   • możliwość automatycznego pobierania przesłanych plików
   • pliki (modele 3d, zdjęcia, pdf-y) są wgrywane do odpowiednich kart pacjentów

  11

  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

  wysyłanie e-recept i e-skierowańewidencja i raportowanie zdarzeń medycznych w systemie P1słowniki diagnoz i procedur medycznych ICD 10 ICD 9

  12

  Dodatkowe funkcje

 • KSIĘGI I DOKUMENTY
  • generuje:
   • dzienną księgę wizyt
   • faktury i rachunki
   • karty wywiadu
  • możliwość podglądu wszystkich dokumentów i wpłat
 • Koło kolorów

  Koło kolorów jest to schemat barw, na który przenoszone są paramtery Wits i ML-NL z analizy cefalometrycznej – Segnera-Hasunda, Bjorka lub Wilka. Wprowadzenie pomiarów na poziomą oś Wits i pionową oś ML-NL powoduje wygenerowanie punktu przecięcia, który odpowiada konkretnej barwie.

  Koło kolorów zbudowane jest z 6 podstawowych barw o różnej intensywności.

  Każdy z tych kolorów odpowiada konkretnej wadzie szkieletowej. Im intensywniejszy kolor tym wada jest bardziej nasilona.

  Indywidualne parametry Wits i ML-NL warunkują konkretny kolor pacjenta, który przypisany jest danej grupie wad:

  • cyjanowy – pacjent wysokokątowy / szkieletowy zgryz otwarty
  • zielony – pacjent wysokokątowy z trzecią klasą szkieletową
  • pomarańczowy – pacjent niskokątowy z trzecią klasą szkieletową
  • czerwony – pacjent niskokątowy / szkieletowy zgryz głęboki
  • fioletowy – pacjent niskokątowy z drugą klasą szkieletową
  • niebieski – pacjent wysokokątowy z drugą klasą szkieletową

  Poza podstawowymi kolorami w kole kolorów wyróżniamy skrajne kolory biały i czarny.

  Biały kolor jest przypisany pacjentom bez żadnych odchyleń parametrów od normy tzn.:

  • Wits = 0 mm
  • kąt ML-NL = 20 stopni.

  Czarny kolor jest przypisany pacjentom u których przynajmniej jeden parametr przekracza skalę tzn.:

  • Wits > 13 mm lub Wits < -13 mm
  • kąt ML-NL > 40 stopni lub kąt ML-NL < 0 stopni

  Zastosowanie koła kolorów w codziennej praktyce ortodontycznej umożliwia w szybki sposób rozpoznanie problemu szkieletowego. Przydaje się to szczególnie, kiedy chcemy przypomnieć sobie rodzaj i nasilenie wady szkieletowej w trakcie leczenia bez konieczności zmian kart lub otwierania analiz.

  Kolor w oknie pacjenta wygenerowany przez program pozwala na szybkie rozpoznanie nie tylko rodzaju problemu szkieletowego, ale też stopnia jego nasilenia.

  Ortodoncja 9 wykorzystuje kolor przyporządkowany pacjentowi do zabarwienia górnego i dolnego paska we wszystkich kartach pacjenta, dodatkowo zabarwia modele 3D w karcie informacji ogólnych pacjenta.

  Program stomatologia

  Stomatologia jest to NOWY PROGRAM stworzony przez twórców programu Ortodoncja.

  Program umożliwia prowadzenie kompleksowej dokumentacji ogólnostomatologicznej oraz szybszy wgląd we wszystkie dane pacjenta.

  Program przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów, którzy w swojej codziennej praktyce stomatologicznej wykonują leczenie zachowawcze, endodontyczne, chirurgiczne oraz protetyczne.

  Główną zaletą programu jest DIAGRAM ZĘBOWY. 

  Diagram zębowy w programie umożliwia wprowadzanie i przechowywanie wszystkich informacji o leczeniu pacjenta w przejrzystej formie graficznej.

  Diagram został opracowany tak, aby ułatwiał pracę lekarzowi podczas jego wypełniania. W związku z tym zęby na diagramie prezentowane są tak, jak widzi je lekarz, czyli zęby po lewej stronie diagramu są prawymi zębami pacjenta.

  Na zębach w diagramie zostały wydzielone powierzchnie odwzorowujące budowę zęba oraz umożliwiające precyzyjnie oznaczenie miejsca wykonywanych procedur.

  Procedury te zostały przypisane czterem podstawowym grupom:

  • stomatologia zachowawcza
  • endodoncja
  • protetyka
  • chirurgia

  Program stomatologia może być:

  • zainstalowany jako samodzielny program. Jest to opcja idealna dla lekarzy stomatologów, którzy w swojej praktyce nie korzystają z programu Ortodoncja, jednak chcą prowadzić kompleksową elektroniczną dokumentację medyczną.
  • zainstalowany jako moduł ogólnostomatologiczny. Jest to opcja dostępna dla lekarzy ortodontów, która stanowi dopełnienie programu Ortodoncja.

  Moduł 3D

  Moduł 3D to dodatkowa funkcja dostępna w programie Ortodoncja 9 umożliwiająca wykorzystanie skanów modeli w codziennej praktyce.

  Moduł ten umożliwia przechowywanie, analizę, jak również podstawową obróbkę modeli 3D.

  Dodatkową zaletą modułu 3D jest podgląd obracających się miniatur modeli 3D w informacjach ogólnych danego pacjenta.

  IDENTYFIKATOR TECHNIKA

  Jerzy Dobosz

  b9672090-7e1b-4e5e-b1a0-c27415c5de5e

  Identyfikator technika, jest niezbędny do przesyłania zleceń przez program Ortodoncja 9. W celu rozpoczęcia przesłania zleceń konieczne jest skopiowanie identyfikatora technika i wprowadzenie go do programu Ortodoncja 9. Szczegółowy opis jak dodać profil technika w programie znajdą Państwo w INSTRUKCJI.

  Jeżeli jesteś zainteresowany wykorzystaniem modułu 3D w swojej codziennej praktyce ortodontycznej i nie posiadasz skanera wewnątrzustnego, a wyciski pobierasz tradycyjną metodą to wykonanie modeli w formie gipsowej oraz ich transfer w model 3D polecamy zamówić z labolatorium Orto-Technika.

  ORTO-TECHNIKA
  Jerzy Dobosz
  tel. 606 512 484

  laboratorium@orto-technika.pl
  http://orto-technika.pl

  Pobierz Ortodoncję 9

  Pobierz bezpłatną wersję programu

  Na miesiąc za darmo!

  W ramach miesiąca testowego otrzymujesz:

  Dostęp do wszystkich funkcjonalności programu

  Prosta instalacja

  Pomoc techniczna

  Wersja: 9.2.5

  Uwaga ! informacja dla użytkowników starszych wersji.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przed pobraniem aktualizacji ze strony prosimy o zrobienie kopii zapasowej bazy danych.

  Uwaga ! aktualizacja wymaga konwersji bazy!

  aktualizacja wymaga konwersji bazy danych do najnowszego standardu silnika firebird 4. w związku z tym czas wykonania aktualizacji może być zdecydowanie dłuższy i może potrwać nawet kilkadziesiąt minut w przypadkach większych baz. ponadto należy sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku, na którym przechowywana jest baza (wolne miejsce musi dwukrotnie przekraczać wielkość obecnej bazy danych).

  jeżeli dokonano zmian w edytorze szablonów należy wykonać kopię zapasową pliku edytora szablonów

  Baza danych testowa

  Rozmiar pliku: 30.8 MB

  Hasło d o bazy: zaq1@WSX

  Wirtualne modele ortodontyczne do testów

  Rozmiar pliku: 3.4 MB

  plik Mandibular_export.stl

  Wirtualne modele ortodontyczne do testów

  Rozmiar pliku: 4.6 MB

  plik Maxillary_export.stl

  Uwaga !

  aby wykonać konwersję bazy danych należy uruchomić program jako administrator (aby to zrobić na ikonie programu ortodoncja klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję „uruchom jako administrator”).

  konwersja bazy danych z wersji 9.0.4 do 9.0.5 może potrwać nawet kilka godzin w zależności od rozmiaru bazy i sprzętu. prosimy zarezerwować sobie na to czas i dodatkowe miejsce na dysku(dwukrotność rozmiaru bazy).

  Uwaga !

  jeśli program pracuje w trybie sieciowym, należy pamiętać o tym, aby na każdym stanowisku był zainstalowany w takiej samej wersji.

  Najnowsza wersja Ortodoncja 9.2.3 zawiera:

  1. Uproszczoną instalacja programu;
  2. Nowe możliwości wyszukiwania pacjentów w kartotece ( nazwisko imię fraza );
  3. Optymalizację połączeń sieciowych i terminarza online;
  4. Nowe opcje sortowania i filtrowania pacjentów w kartotece;
  5. Wskazania i przeciwwskazania kliniczne oraz legenda koloru szkieletowej wady pacjenta po dwukrotnym kliknięciu koła kolorów;
  6. Automatyczna kopia edytora szablonów;
  7. Oznaczenie że została dodana notatka

  Nowości w wersji 9.2.2:

  • nowe kształty do nakładania na zdjęcia (lepsze uwidocznienie symetrii i wiele innych funkcji);
  • nowa analiza Face i optymalizacja analizy zbiorczej;
  • dodanie drugiego opiekuna prawnego w informacjach ogólnych pacjenta;
  • możliwość automatycznego zmniejszania modeli 3D i przyśpieszenia wszystkich operacji na modelach;
  • zmiana mechanizmu wyszukiwania pacjentów w kartotece (wyszukiwanie po nazwisku/imieniu/frazie);
  • możliwość sortowania zdjęć według indywidualnie ustawionej  kolejności;
  • nowe ustawienia bezpieczeństwa pod kątem rodo (puste pole loginu);
  • wskazania i przeciwwskazania procedur klinicznych na podstawie wykonanych analiz cefalometrycznych;
  • opisy parametrów w wybranych analizach;
  • zapis wartości szybkich pomiarów modeli 3D;
  • obrazowanie kontaktów i przecięć na modelach  wirtualnych;
  • ustawianie zdjęć do wyświetlania na drugim monitorze;
  • eksport pacjenta wraz z załącznikami;
  • optymalizacja działania filtrów w kartotece;
  • nowy mechanizm filtrowania po parametrach (z pierwszej i ostatniej analizy);
  • zmiana i optymalizacja w widokach wizyt(poprawa działania okna  oraz optymalizacja ładowania z wymianą starszych kontrolek);
  • dodanie szablonów do planowanych operacji;

  Uwaga ! przenoszenie licencji na drugi komputer!


  w celu przeniesienia licencji programu z jednego komputera na drugi komputer, konieczne jest skontaktowanie się z nami telefonicznie.

  ważne, aby przed skontaktowaniem się z nami przygotować szczegóły licencji. znajdą je państwo w programie w zakładce pomoc ->szczegóły licencji programu.

  skopiowanie szczegółów licencji i samodzielne przeniesienie ich na drugi komputer nie uruchomi licencji na nowym komputerze.

  Uwaga ! przed aktualizacją!


  pamiętaj, aby wykonać:

 • kopię zapasową bazy danych pacjentów
 • kopię szablonów utworzonych w edytorze szablonów (dotyczy osób, które spersonalizowały swoje wpisy w edytorze szablonów. w celu zachowania swoich szablonów i scalenia ich z nowościami w programie – prosimy o kontakt telefoniczny).
 • Zamów

  Licencje czasowe

  licencje czasowe aplikacji ortodoncja to sposób na posiadanie najnowszej wersji programu w niskiej cenie.

  Licencja na

  12 miesięcy

  1188

  netto

  1461,24zł brutto

  Darmowe aktualizacje przez rok

  Jedno stanowisko

  4h wsparcia technicznego rocznie

  OPTYMALNY

  Licencja na

  24 miesiące

  2304

  netto

  2833,92zł brutto

  Darmowe aktualizacje przez 2 lata

  Jedno stanowisko

  4h wsparcia technicznego rocznie

  Licencja na

  36 miesięcy

  3384

  netto

  4162,32zł brutto

  Darmowe aktualizacje przez 3 lata

  Jedno stanowisko

  4h wsparcia technicznego rocznie

  Moduły dodatkowe

  Moduł e-recepty

  dodatkowa funkcja dostępna w programie Ortodoncja 9 umożliwiająca wystawianie e-recept.

  Jedno stanowisko

  Darmowe aktualizacje przez 2 lata

  Stylizowany Select
  Stylizowany Select

  Moduł 3D

  dodatkowa funkcja dostępna w programie Ortodoncja 9 umożliwiająca wykorzystanie skanów modeli w codziennej praktyce.

  Przeglądanie i magazynowanie cyfrowych plików modeli 3D STL

  Analiza modeli 3D

  Przekroje podłużne przez model

  Stylizowany Select
  Stylizowany Select

  Moduł ogólnostomatologiczny

  dodatkowa funkcja dostępna w programie Ortodoncja 9 umożliwiająca prowadzenie kompleksowej dokumentacji ogólnostomatologicznej.

  Prowadzenie dokumentacji

  ogólnostomatologicznej Diagram zębowy

  Stylizowany Select
  Stylizowany Select

  Moduł sekretarki

  Moduł sekretarki daje dostęp użytkownikowi wyłącznie do wybranych funkcji programu tj. informacje ogólne, wizyty, terminarz, notatki.

  Moduł o ograniczonej funkcjonalności wspomagający zarządzanie wizytami i terminarzem

  Stylizowany Select
  Stylizowany Select

  Szkolenia

  Online

  możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego z programu Ortodoncja.

  Stacjonarne

  Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem własnych komputerów nauczą Państwa wszystkich możliwości programu Ortodoncja 9.

  Pomoc techniczna

  w przypadku problemów z aplikacją ortodoncja istnieje możliwość zdalnego połączenia się naszego technika z państwa komputerem.

  w tym celu należy pobrać aplikację team viewer, a następnie się z nami skontaktować.

  Numer kontaktowy do informatyka:

  Pobierz aplikację zdalnego Dostępu TeamViewer

 • Pobierz i uruchom aplikację TeamViewer z linku powyżej
 • Po uruchomieniu poczekaj, aż w polu Twój ID pojawi się kod
 • Podaj ten kod technikowi – po chwili technik poprosi Cię o hasło.
 • Gdy technik poprawnie połączy się z Twoim komputerem zobaczysz komunikat o aktywnym połączeniu.
 • FAQ

  czyli najczęstsze pytania i problemy

  Przed wykonaniem aktualizacji programu KONIECZNE JEST wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu.(Szczegółowe informacji na ten temat znajdą Państwo w instrukcji obsługi w zakładce Zaawansowane -> Kopia zapasowa bazy)INSTRUKCJA OBSŁUGIDodatkowo jeżeli w poprzedniej wersji programu dokonywali Państwo zmian w aplikacji , konieczne będzie wykonanie kopii zapasowej szablonów z edytora szablonów. 
  Tryb ,,Licencja do odczytu” oznacza, że licencja programu Ortodoncja wygasła i konieczne będzie wydłużenie licencji. Czasami jednak program może uruchomić się w takim trybie mimo posiadanej aktywnej licencji programu Ortodoncja. Przyczyn takiego stanu może być kilka min. program nie był uruchamiany od dłuższego czasu oraz nie miał połączenia z internetem, lub doszło do aktualizacji systemu Windows w wyniku czego doszło do zmiany identyfikatora komputera (A)/(B).Prosimy się nie martwić, problem można bardzo szybko rozwiązać.Na pewno niezbędne będzie skontaktowanie się z nami ( +48 608 452 101 lub +48 882 48 10 10).Zanim jednak zadzwonisz do nas prosimy, abyś sprawdził/a szczegóły licencji.Podczas uruchamiania programu powinien pojawić się komunikat . We wskazanym komunikacie prosimy o wybranie  opcji , a następnie skontaktowanie się z nami. Będą nam potrzebne wszystkie trzy dane wyszczególnione w szczegółach licencji  tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.W przypadku, gdy podczas uruchamiania programu nie wyskakuje komunikat . Prosimy z paska narzędzi w programie wybrać opcję , a następnie . Następnie skontaktowanie się z nami. Będą nam potrzebne wszystkie trzy dane wyszczególnione w szczegółach licencji  tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

  Komunikat ,,Błąd – wersja została już wcześniej zarejestrowana” pojawia się w sytuacji, gdy program był już wcześniej zainstalowany na używanym laptopie/komputerze.

  W przypadku pojawienia się tego komunikatu podczas rejestracji programu prosimy o skontaktowanie się z nami ( +48 608 452 101 lub +48 882 48 10 10).

  Zanim jednak zadzwonisz do nas prosimy, abyś sprawdził/a szczegóły licencji.

  W tym celu należy rozwinąć z paska zadań Windowsa ukryte ikony i znaleźć miniaturę programu.

   

  Klikając prawym przyciskiem myszy na miniaturę loga programu wyświetlą się nam dodatkowe funkcje.

   

  W efekcie wyświetli się okno ze szczegółami licencji.

  Następnie prosimy o skontaktowanie się z nami. Będą nam potrzebne wszystkie trzy dane wyszczególnione w szczegółach licencji  tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

  Przenoszenie bazy danych jest proste i wymaga wykonania kilku czynności.
  1. Zrobienie kopii zapasowej na dysku zewnętrznym.
  2. Zainstalowanie programu na nowym komputerze.
  3. Rejestracja programu.
  4. Wgranie i konwersja bazy.
  Wszystkie te etapy są dokładnie opisane w instrukcji obsługi programu Ortodoncja 9.Zapraszamy, do zapoznania się z działem ,,Przenoszenie bazy do nowego komputera”

   

  Szczegóły licencji to pierwsza rzecz o jaką spytamy w chwili pojawienia się problemów z funkcjonowaniem programu.

  Są to niezbędne dla nas informacje, które umożliwią zdiagnozowanie problemu.


  JAK ZNALEŹĆ W PROGRAMIE SZCZEGÓŁY LICENCJI?

  W programie szczegóły licencji można znaleźć w dwóch miejscach.

  1. Po uruchomieniu programu w zakładce ,,Pomoc”, a następnie ,,Szczegóły licencji programu”.

  W efekcie otworzy się nowe okno ze szczegółami licencji.

  LUB

  2. Korzystając z paska narzędzi systemu Windows.

  Po znalezieniu miniatury ikony programu Ortodoncja, należy kliknąć w nią prawym przyciskiem i wybrać ,,Szczegóły licencji” z paska zadań.

   

  Do prawidłowego funkcjonowania programu Ortodoncja niezbędna jest licencja programu, na którą składają się klucz programu oraz identyfikatory komputera.W celu przeniesienia licencji programu z jednego komputera na drugi komputer, konieczne jest SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE. Ważne, aby przed skontaktowaniem się z nami przygotować szczegóły licencji. Znajdą je Państwo w programie w zakładce Pomoc -> Szczegóły licencji programu.Skopiowanie szczegółów licencji i samodzielne przeniesienie ich na drugi komputer nie uruchomi licencji na nowym komputerze. 

  Informacje ogólne o module e-recepty.

  Instrukcja obsługi modułu e-recepty.

   

  1. Firma Ortobajt poleca komputery stacjonarne w codziennej praktyce ortodontycznej.

  System operacyjnyWindows 10
  ProcesorKlasy Intel i5, i7
  Pamięć RAM8 GB lub więcej
  Dysk twardySSD M2 500GB lub więcej
  Karta graficzna512 MB V RAM lub więcej
  Monitor/wyświetlaczO rozdzielczości FullHD (1920x1080px)

  Dodatkowo zalecane jest zaopatrzenie się w dysk ssd przyspieszający pracę komputera, zasilacz awaryjny UPS chroniący komputer przed niespodziewaną utratą zasilania oraz zewnętrzny dysk twardy USB 3.0 o pojemności 1TB służący do przechowywania kopii zapasowych baz danych.  2. Zalecany sprzęt fotograficzny

  Do wykonania zdjęć wenątrz- i zewnątrzustnych polecamy aparat Canon G7X, ponieważ:

  • jest lekki i ma duży, czytelny wyświetlacz
  • posiada wbudowane Wi-Fi i zdjęcia bezprzewodowo przekazywane są do komputera
  • posiada ustawienia C1 i C2 na których można zaprogramować wszelkie parametry, np. do zdjęć wewnątrzustnych
  • można obsługiwać aparat jedną ręką, a drugą ustawiać ekspander (pomoc asysty potrzebna tylko do zdjęć z lustrami)

  Ustawienia aparatu do zdjęć wewnątrzustnych (C1)

   Lampa błyskowa włączona
   ISO 200
   Przysłona 8 (max.)
   Balans bieli flash
   Typ zdjęć makro
   Ogniskowa 6
  Wielkość zdjęciaM1

  3. Obsługiwane tablety do podpisu cyfrowego

  Wacom Stu-430 signature pad

  Dokumenty

  Dokumenty/Polityka bezpieczeństwa

  Kontakt

  MicrosoftTeams-image (5)

  Ortobajt

  Śledź nasz profil

  Sprzedaż

  +48 608 452 101
  Pomoc techniczna

  Poniedziałek – Piątek
  w godz. 8-16

  +48 577 95 77 24

  NEWSLETTER