Integracja z serwisami EDM

Integracja z serwisami EDM

Integracja z P1 – wymagane dane

dane potrzebne do wystawienia e-recepty i e-skierowania i raportu o zdarzeniu medycznym – porada lekarska:

Jednostka

 • Typ jednostki (podmiot leczniczy/praktyka lekarska)
 • Regon,
 • Nazwa,
 • Ulica
 • Nr domu
 • Nr lokalu (jeśli istnieje),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Tel kontaktowy (na chwilę obecną ich brak to ostrzeżenie, ale docelowo ma być przełączony w kategorie błędu),
 • Email  (na chwilę obecną ich brak to ostrzeżenie, ale docelowo ma być przełączony w kategorie błędu),
 • Nr rejestrowy – nr wpisu do księgi RPWDL
 • Nr jednostki organizacyjnej – z  wpisu do RPWDL
 • Nr komórki organizacyjnej – z  wpisu do RPWDL (jeśli taki wpis widnieje)
 • Nr specjalności jednostki – ze słownika (obecnie jego brak to ostrzeżenie )

Dane dostępowe otrzymane od P1:

 • Nr  OID lokalny,
 • Rozszerzenie OID biznesowe,
 • Certyfikat do zabezpieczenia komunikacji TLS,
 • Certyfikat do zabezpieczenia żądania WSS

Jeśli jednostka jest praktyką lekarską to dodatkowo:

 • Nazwa i nr OID właściwej Izby lekarskiej pod którą podmiot podlega
 • Nr wpisu jednostki we właściwej izbie lekarskiej.

 • Typ jednostki (podmiot leczniczy/praktyka lekarska)
 • Regon,
 • Nazwa,
 • Ulica
 • Nr domu
 • Nr lokalu (jeśli istnieje),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Tel kontaktowy (na chwilę obecną ich brak to ostrzeżenie, ale docelowo ma być przełączony w kategorie błędu),
 • Email  (na chwilę obecną ich brak to ostrzeżenie, ale docelowo ma być przełączony w kategorie błędu),
 • Nr rejestrowy – nr wpisu do księgi RPWDL
 • Nr jednostki organizacyjnej – z  wpisu do RPWDL
 • Nr komórki organizacyjnej – z  wpisu do RPWDL (jeśli taki wpis widnieje)
 • Nr specjalności jednostki – ze słownika (obecnie jego brak to ostrzeżenie )

Dane dostępowe otrzymane od P1:

 • Nr  OID lokalny,
 • Rozszerzenie OID biznesowe,
 • Certyfikat do zabezpieczenia komunikacji TLS,
 • Certyfikat do zabezpieczenia żądania WSS

Jeśli jednostka jest praktyką lekarską to dodatkowo:

 • Nazwa i nr OID właściwej Izby lekarskiej pod którą podmiot podlega
 • Nr wpisu jednostki we właściwej izbie lekarskiej.

Lekarz

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer PWZ(Pozwolenia wykonywania Zawodu)
 • Telefon (obecnie jego brak to ostrzeżenie )
 • Tytuł

Pacjent

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Ulica ,
 • Nr domu,
 • Nr lokalu (jeśli istnieje),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Data urodzenie,
 • PESEL,
 • Oddział NFZ,

Recepta – leki (dane z rejestru leków)

 • ID leku,
 • Kod opakowania (EAN/ GTIN)
 • Forma leku,
 • Nazwa leku
 • Dawka substancji czynnej
 • Kod refundacyjny(Osobny słownik refundacyjny)
 • Dawkowanie

Skierowanie

 • Kod specjalizacji jednostki do której kieruje się pacjenta,
 • Nazwa specjalizacji jednostki do której kieruje się pacjenta,
 • Diagnoza (nr i nazwa ze słownika ICD 10),
 • Procedura na którą kierowany jest pacjent  (nr i nazwa ze słownika ICD 9),
 • Notatka lekarza kierującego

Zdarzenia Medyczne

 • Procedura (nr i nazwa ze słownika ICD 9) ,
 • Rozpoznania (nr i nazwa ze słownika ICD 10),

Uzyskanie dostępu do platformy P1

Uzyskanie dostępu do platformy P1 Aby uzyskać dostęp do platformy P1, należy posiadać aktywny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) dostęp do logowania w powyższym serwisie.

Jeśli posiadasz konto przejdź do logowania klikając w poniższy link:

Jeśli nie posiadasz konta zobacz poniższy film instruktażowy jak zarejestrować się i aktywować dostęp do PRWDL:

Rejestracja w RPWDL

Źródło: Kanał Youtube – Centrum e-Zdrowie

Jeśli Twój gabinet jest praktyką lekarską wykonaj przypisanie księgi rejestrowej praktyki zawodowej do konta w RPWDL:

Przypisanie księgi rejestrowej praktyki zawodowej do konta w RPWDL

Źródło: Kanał Youtube – Centrum e-Zdrowie

Składanie wniosku o dostęp do P1

Następnie po zalogowaniu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Składanie wniosku o dostęp podmiotu wykonującego działalność leczniczą do systemu P1

Źródło: Kanał Youtube – Centrum e-Zdrowie

Konfiguracja programu Ortodoncja pod kątem dostępu do systemu P1

W programie Ortodoncja 9 wybrać z menu : Narzędzia / Narzędzia administracyjne => Zakładka EDM:

 • zaznaczamy “Połącz z platformą P1, „Połącz”
 • wprowadzamy “Pozostałe dane placówki medycznej”:
  • Typ podmiotu:  Podmiot leczniczy lub Praktyka lekarska
  • Nr księgi rejestrowej: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
  • Kod resortowy jedn. Org (cz V):RPWDL, DZIAŁ II, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
  • Wybrać Nazwę właściwej Izby Lekarskiej – jeśli jesteś praktyką lekarską
  • Numer wpisu właściwej Izby Lekarskiej – jeśli jesteś praktyką lekarską,
  • Oddział NFZ,
  • Nr umowy z NFZ
  • Wybrać właściwą specjalizację jednostki – RPWDL, Dział III, Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej => Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.
  • Lokalny OID jednostki – Dane zostały przesłane w mailu o nadaniu dostępu do P1
  • Biznesowy OID jednostki – Dla podmiotów medycznych wartość stała: 2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1
  • Rozszerzenie Biz. OID: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej,
  • Kod resortowy kom. Org (cz VII):: RPWDL, DZIAŁ III, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, dla właściwej specjalizacji
  • Dodajemy też otrzymane od systemu P1 certyfikaty do zabezpieczenia komunikacji  – odpowiednio TLS i WSS poprzez kliknięcie w poszczególne przyciski. UWAGA! Certyfikaty powinny być uprzednio zainstalowane w magazynie certyfikatów dla bieżącego użytkownika.
  • Hasło do certyfikatów – otrzymane od systemu P1.

Podpis kwalifikowany

Sprawdzonym i rekomendowanym podpisem elektronicznym jest podpis Krajowej Izby Rozliczeniowej – Szafir:

Podpis z PUE ZUS

Pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja jak uzyskać podpis ZUS:

Jak uzyskać podpis ZUS

UWAGA!

Program Ortodoncja w obecnej wersji działał będzie z nowszą wersją systemu bazodanowego Firebird 3. Instalacja tej wersji wymaga:

 • wykonania kopii zapasowej bazy, oraz w przypadku używania edytora szablonów , „Zapisanie pliku szablonów” a po instalacji „Wczytanie pliku szablonów”
 • przygotowania miejsca na dysku (przynajmniej dwukrotność wielkości bazy),
 • konwersji bazy – konwersja wykonuje się automatycznie, ale w zależności od rozmiaru bazy i jakości sprzętu może potrwać nawet kilka godzin.
 • uruchomienia programu jako administrator (aby to zrobić na ikonie programu ortodoncja klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator„).
 • posiadania systemu Window 10

Do zatwierdzenie dokumentów elektronicznych wymagany jest od każdego z lekarzy podpis elektroniczny. Program ortodoncja respektuje dwa rodzaje tych podpisów.

Jest to :

 • podpis kwalifikowany(płatny, ważny 2 lata bez ograniczeń w zastosowaniu);
 • podpis udostępniony poprzez portal PUE ZUS (darmowy, ważny 5 lat, możliwy tylko do popisywania dokumentów elektronicznych w zakresie e-recepty, e-skierowania, eZLA, Zdarzeń Medycznych)

UWAGA!
Podpisy te powinny być zainstalowane w magazynie certyfikatów.