Instrukcja

Instrukcja obsługi aplikacji Ortodoncja 9

Integracja z kalendarzem

1 Instrukcja integracji programu Ortodoncja z terminarzem internetowym

Korzystanie z terminarza internetowego programu Ortodoncja wymaga zakupu dodatkowej licencji na moduł Aplikacja WEB/MOBILE.

1.1 Opis integracji

Integrację należy wykonać na głównym komputerze (serwerze) a na pozostałych stanowiskach na czas integracji należy wyłączyć program Ortodoncja.

Dostęp do narzędzi administracyjnych można uzyskać w Kartotece , Ustawienia lub po otwarciu kartoteki jakiegoś pacjenta, wybierając z menu Narzędzia.

1.2 Wprowadzamy nazwę skróconą gabinetu.

Nazwa powinna jednoznacznie identyfikować gabinet. Sugerujemy wprowadzenie skróconej nazwy ponieważ będzie ona wyświetlana w wielu miejscach na w aplikacji internetowej.

1.3 Wybieramy datę od której zostaną przeniesione dane terminarza.

1.4. Klikamy przycisk Rozpocznij łączenie baz danych. Czas procesu przenoszenia danych zależy od ilości danych oraz od prędkości połączenia internetowego.

1.5. Na koniec zostanie wyświetlony komunikat z informacją o wyniku przesyłania danych. Jeśli zostanie wyświetlony błąd, należy skontaktować się z pomocą techniczną Ortobajt.