Instrukcja

Instrukcja obsługi aplikacji Ortodoncja 9

Instrukcja obsługi aplikacji Ortodoncja 9

Należy mieć na uwadze, że część elementów programu może ulec zmianie w czasie.

Instalacja

Aktualizacja programu do nowszej wersji wymaga wykonania tych samych kroków jakie wykonujemy podczas instalacji programu.

Aby zainstalować program Ortodoncja 9 należy pobrać plik instalacyjny

Gdy plik instalacyjny zostanie pobrany, należy go uruchomić.

Zanim rozpocznie się instalacja system Windows może poinformować, że niemożliwe jest uruchomienie nierozpoznaniej aplikacji. W celu ominięcia ochrony należy kliknąć , a następnie .

Na tym etapie instalacji system Windows może poprosić użytkownika o uprawnienie programu instalacyjnego do wprowadzenie zmian na komputerze. Instalacja programu wymaga przyznania programowi tych uprawnień (należy kliknąć przycisk ).

W okienku, które ukaże się po uruchomieniu pliku należy wybrać język w jakim ma przebiegać instalacja:

W kolejnym oknie należy kliknąć , a następnie zapoznać się z treścią Umowy Licencyjnej. Po przeczytaniu treści umowy należy zaakceptować jej warunki (przycisk „Akceptuje warunki umowy”) i następnie ponownie kliknąć

Przed przejściem do instalacji powinno wyświetlić się okno informacyjne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – prosimy o zapoznanie się z jego treścią, akceptację , a następnie wybranie 

Następnym krokiem w instalacji programu jest wybór komponentów do instalacji. Jeżeli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem pozostaw wybór domyślny (Instalacja standardowa) i kliknij :

W trakcie kolejnej instalacji, jeśli program wykryje starsze wersje programu pomocniczego MeshLab może pojawić się prośba o jego odinstalowanie.

Należy wybrać Tak lub Yes jeśli komunikat jest po angielsku.

Po wybraniu komponentów programu pojawi się okno, które  umożliwia wybranie dodatkowych opcji takich jak umieszczenie ikony na pulpicie, czy dodanie programu do standardowych reguł zapory Windows. Niedoświadczonym użytkownikom zaleca się pozostawienie w/w opcji bez zmian i kliknięcie 

W kolejnym oknie rozpocznie się kopiowanie plików i wyświetlenie okna z informacją nt. statusu instalacji:

W trakcie instalacji zostanie zainstalowany System Bazy Danych Firebird – program ten jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania programu Ortodoncja. Spowoduje to wyświetlenie odpowiednich okien ze statusem ich instalacji.

Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno z prośbą o zrestartowanie komputera. Przed uruchomieniem ponownie komputera należy upewnić się, że wszystkie pozostałe programy są zamknięte, wszystkie zmiany zapisane, a następnie kliknąć – komputer zostanie zrestartowany.

Po prawidłowej instalacji programu na pulpicie komputera powinny pojawić się trzy nowe ikony tj.:

Nieuruchomienie ponowne komputera może sprawić, ze program Ortodoncja nie będzie działał prawidłowo!

Podczas instalacji może pokazać się komunikat, że serwer bazy danych Firebird jest już zainstalowany na tym komputerze – okno można zignorować.

Rejestracja programu

Aby móc skorzystać z wykupionego programu z licencją internetową, jak również darmowej wersji Ortodoncja na okres 3 miesięcy, należy go zarejestrować. W tym celu należy podać dane takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy (nieobowiązkowo)
 • Numer telefonu (nieobowiązkowo)

Dane te są używane do ew. komunikacji z użytkownikiem.

Aby uruchomić program konieczne jest odnalezienie na pulpicie komputera ikony programu ORTODONCJA 9.

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne o pierwszym użyciu programu, w którym należy wybrać opcję .

Po wybraniu opcji ,,Tak” pojawi się okno rejestracji w którym konieczne będzie podanie swoich danych:

Gdy proces zakończy się powodzeniem, pojawi się komunikat, a następnie okno ze szczegółami licencji:

Podczas rejestracji programu może pojawić się komunikat, że program został już zarejestrowany, konieczne jest wtedy skontaktowanie się z producentem programu w celu sprawdzenia licencji. W e-mailu prosimy o podanie szczegółów licencji tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na komputerze był już wcześniej zainstalowany program.

Dane kontaktowe:

Email: biuro@ortobajt.pl

Podczas rejestracji może również pojawić się okno ,,Wystąpiły problemy z licencją aplikacji” jeżeli komunikat pojawił się podczas pierwszej instalacji programu na komputerze prosimy o zarejestrowanie programu i postępowanie dalej zgodnie z instrukcją obsługi.

W przypadku pojawienia się komunikatu podczas uruchomienia programu prosimy o wybranie  opcji , a następnie skontaktowanie się z producentem programu w celu przekazania informacji tj. klucz programu oraz identyfikator komputera A/B.

Do rejestracji wymagane jest połączenie z internetem!

Gdy jednak proces aktywacji się nie powiedzie, należy upewnić się czy:

 1. Wprowadzono wszystkie wymagane dane
 2. Adres e-mail jest prawidłowy
 3. Połączenie z internetem jest aktywne i działa
 4. Jest to pierwsza rejestracja programu Ortodoncja 9 na tym komputerze

Pierwsze uruchomienie

Po prawidłowym zarejestrowaniu programu wyświetli się okno z zapytaniem, jak użytkownik chce skonfigurować i używać program Ortodoncja.

Tworzenie nowej bazy

Aby program Ortodoncja 9 mógł działać, wszyscy pacjenci zapisywani są do specjalnej bazy danych. Ze względu bezpieczeństwa musi ona zostać wstępnie skonfigurowana, tj. zostanie utworzony nowy użytkownik-lekarz z indywidualnym hasłem, oraz będzie możliwość skonfigurowania automatycznego wykonywania kopii zapasowych.

Pierwszym krokiem będzie utworzenie nowego użytkownika. W tym celu należy podać imię, nazwisko, indywidualną nazwę użytkownika (login) oraz hasło (wraz z potwierdzeniem). Pozostałe pola są nieobowiązkowe.

W kolejnym etapie konieczne jest skonfigurowanie lokalizacji zapisu bazy danych. Kroku tego nie można pominąć.

W

Sugerujemy, aby określić lokalizację bazy danych na dysku (C:) w osobnym nowym folderze. Po wybraniu lokalizacji należy wybrać przycisk

Kolejnym etapem kreatora nowej bazy danych jest określenie częstotliwości wykonywania kopii zapasowej oraz miejsce jej zapisywania.

Częstotliwość przypomnień o wykonywaniu kopii zapasowych wybiera się z listy rozwijanej:

Aby wybrać miejsce, gdzie aplikacja ma zapisywać automatyczne kopie zapasowe, należy nacisnąć na przycisk ,a następnie wskazać folder docelowy.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych placówki medycznej, w której używany będzie program. Krok ten nie jest obowiązkowy i można go pominąć, dobrze jest jednak wpisać chociaż nazwę placówki.

Po przejściu przez wszystkie kroki kreatora można nacisnąć na przycisk – po chwili baza zostanie utworzona oraz wyświetli się okno logowania, gdzie należy wpisać dane uprzednio utworzonego lekarza.

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Mieć min. 8 znaków
 • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
 • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

Lekarz utworzony w procesie tworzenia nowej bazy danych jest również jej administratorem (ma największe uprawnienia).

Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa nie jest odpowiednia można ją zmienić.

Firma Ortobajt zaleca tworzenie kopi zapasowych na specjalnie zakupionym do tego celu dysku zewnętrznym USB.

Otwieranie bazy z Ortodoncja 7

Bazy programu Ortodoncja 7 nie są bezpośrednio obsługiwane w najnowszej wersji aplikacji – muszą one być skonwertowane

Po wybraniu opcji w kreatorze wybieramy bazę z rozwijanej listy, bądź też klikamy na

W drugim przypadku należy wskazać, gdzie fizycznie na dysku znajduje się plik z bazą danych (plik z rozszerzeniem o7db):

Po wybraniu bazy program spyta się, czy wykonać kopię zapasową przed konwersją bazy (należy wybrać ).
Sugerujemy wykonanie kopi zapasowej.

Rozpocznie się proces tworzenia kopii zapasowej bazy oraz proces konwersji bazy:

Po zakończeniu tego procesu należy nadać dla każdego użytkownika jego login oraz hasło. W przypadku jednak, gdy nie został wcześniej utworzony nowy lekarz – program Ortodoncja utworzy go.

W przypadku, gdy użytkowników jest kilku, należy również podać, kto będzie administratorem bazy (jej głównym lekarzem) – jest to wymagane aby mieć dostęp do panelu administratora.

Gdy proces nadawania loginów i haseł zostanie zakończony, program wyświetli komunikat:

Skonwertowana baza zostanie otworzona – należy podać nazwę użytkownika i hasło zdefiniowane wcześniej, aby otworzyć kartotekę.

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Mieć min. 8 znaków
 • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
 • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie, na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa jest nieodpowiednia, można ją zmienić

Otwieranie bazy z Ortodoncja 9

W celu wgrania do programu bazy z ortodoncji 8, należy wybrać opcję ,,Otwórz bazę Ortodoncja 8”

Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno w którym należy określić lokalizację bazy.

W kolejnym kroku zostanie wgrana wybrana baza, po czym zostanie uruchomiony program.

Kreator konfiguracji – ustawienia zaawansowane

Kreator konfiguracji – ustawienia zaawansowane umożliwia wprowadzenie zmian w takich działach jak:

 • Terminarz
 • Analizy cefalometryczną
 • Data, godzina, księga wizyt.

Po zakończeniu personalizacji ustawień zaawansowanych programu pojawi się okno kończące działania kreatora.

W przypadku jeżeli nie posiadają Państwo utworzonej bazy danych, kopi bazy danych z poprzedniej wersji programu lub jest to pierwsza instalacja programu sugerujemy, aby w tym kroku zaznaczyć

Łączenie z serwerem

Aby połączyć komputer z serwerem, na którym znajduje się baza danych, należy zamknąć kreatora przyciskiem , a następnie w oknie wyboru bazy nacisnąć na przycisk .

W nowym oknie należy wpisać nazwę hosta – nazwę serwera, na którym fizycznie znajduje się baza danych. Następnie należy przetestować połączenie przyciskiem . Gdy się powiedzie, potwierdzić dodanie połączenia przyciskiem .

Przenoszenie programu na nowy komputer

Każdego z nas prędzej czy później będzie czekać zmiana komputera, a wraz z nim konieczność przeniesienia programu z jednego komputera na drugi.

W celu przeniesienia programu na inny komputer należy:

 1. Uruchomić nowy komputer.
 2. Zainstalować najnowszą wersję programu z naszej strony internetowej.
 3. Po zainstalowaniu programu należy uruchomić komputer ponownie. Ponowne uruchomienie komputera zapewnia prawidłowe zakończenie procesu instalacyjnego programu.
 4. Uruchomić program. Podczas pierwszego uruchomienia programu niezbędne będzie zarejestrowanie programu. Po zarejestrowaniu programu nastąpi automatyczne uruchomienie programu.

Zanim jednak zdecydują się Państwo to zrobić, proszę o zapoznanie się z instrukcją przenoszenia licencji programu oraz instrukcją przenoszenia bazy pacjentów.

PAMIĘTAJ!

Program zainstalowany na nowym komputerze uruchamia się z licencją ważną TYLKO przez trzy miesiące.

W celu wydłużenia licencji zgodnie z wykupioną wersją programu, należy się z nami skontaktować. Dokonamy wtedy przeniesienia licencji ze starego komputera na nowy.

PAMIĘTAJ!

Zanim podejmiesz jakichkolwiek kroki, wykonaj:

 1. Kopię zapasową bazy danych na zewnętrznym nośniku pamięci
 2. Kopię zapasową szablonów z edytora szablonów

Aktualizacja programu

Program Ortodoncja może zostać zaktualizowany. Aktualizacja zależna jest od dostępności nowych wersji programu.

Instalacja zaktualizowanej wersji programu odbywa się nakładkowo. Polega to na tym, że nowa wersja programu jest instalowana na posiadanej wersji programu.

Cały proces instalacji odbywa się na identycznych zasadach jak standardowa instalacja nowego programu.

Po wykonaniu kopi zapasowej bazy danych w celu aktualizacji programu należy pobrać plik instalacyjny ze strony www.ortobajt.pl z zakładki , a nastepnie postępować zgodnie ze wskazówkami instalacji zamieszczonymi w dziale .

Po zakończonej instalacji należy uruchomić komputer ponownie.

Uwaga!

Przed wykonaniem aktualizacji programu zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu. (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Zaawansowane -> Kopia zapasowa bazy)

UWAGA!

Przed aktualizacja programu nie jest wymagane odinstalowanie poprzedniej wersji programu!Zalecamy wręcz pozostawienie poprzedniej wersji programu i dokonanie instalacji nakładkowej.

Uniknie to utraty posiadanych danych.

Kopia zapasowa bazy

Program Ortodoncja umożliwia wykonanie kopi zapasowej całej bazy danych.

Regularne wykonywanie kopi zapasowej bazy danych uchroni użytkowników przed nieplanowaną utratą wszystkich danych.

W celu wykonania kopi zapasowej należy wejść w programie w zakładkę , a następnie w .

W efekcie otworzy się nowe okno w którym należy określić dokładną lokalizację, gdzie zostanie zapisany plik z całą bazą danych.

Tak jak to już pisaliśmy powyżej, sugerujemy wykonanie kopii zapasowej na dysku zewnętrznym.

Po ustaleniu lokalizacji zapisu należy nacisnąć . W efekcie pojawi się nowe okno z procentowym wykresem przebiegu procesu zapisywania.

Po prawidłowym utworzeniu kopii bazy danych powinno pojawić się okno z odpowiednik komunikatem.

W efekcie we wskazanej lokalizacji powinien pojawić się nowy plik z kopią bazy danych.

Plik ten będzie miał format .O8DB

UWAGA!

Zalecamy wykonywanie regularnie kopi zapasowej bazy danych na dysku zewnętrznym.

UWAGA!

Proces zapisywania kopi bazy danych może potrwać od kilku do kilkunastu minut. Jest to zależne od wielkości posiadanej bazy pacjentów. Im większa baza, tym dłuższy czas zapisu.

Przenoszenie licencji

Do prawidłowego funkcjonowania programu Ortodoncja niezbędna jest licencja programu, na którą składają się klucz programu oraz identyfikatory komputera.

Jeżeli planujesz przenieść program Ortodoncja z jednego komputera na drugi komputer, nie należy kopiować klucza licencji programu i wklejać go w okno ze szczegółami licencji programu w nowym komputerze. W każdym komputerze podczas instalacji generują się indywidualne klucze aplikacji i sprzętu.

W celu przeniesienia licencji programu , konieczne jest SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE oraz podanie identyfikatorów ze starego i nowego komputera.

Szczegóły licencji znajdą  Państwo w programie w zakładce Pomoc -> Szczegóły licencji programu.

PAMIĘTAJ!

Skopiowanie szczegółów licencji i samodzielne przeniesienie ich na drugi komputer nie uruchomi licencji na nowym komputerze. 

Przenoszenie bazy do nowego komputera

ETAPY PRZENOSZENIA BAZY DANYCH DO NOWEGO KOMPUTERA

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest stworzenie kopii bazy danych na zewnętrznym nośniku pamięci. W tym celu należy:

 1. Podłącz dysk zewnętrzny do starego komputera (pendrive/dysk twardy USB).
 2. Uruchom program Ortodoncja na starym komputerze i otwórz kartę dowolnego pacjenta.
 3. W głównym oknie programu w menu Narzędzia wybierz opcję Stwórz kopię bazy

4. Otworzy się okno wyboru miejsca zapisania zapisania bazy. Wybierz wcześniej podłączony nośnik zewnętrzny i potwierdź.

5. Po zakończeniu kopiowania podłącz dysk do nowego komputera i skopiuj bazę.

REJESTRACJA PROGRAMU

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne o pierwszym użyciu programu, w którym należy wybrać opcję .

Po wybraniu opcji ,,Tak” pojawi się okno rejestracji w którym konieczne będzie podanie swoich danych:

Gdy proces zakończy się powodzeniem, pojawi się komunikat, a następnie okno ze szczegółami licencji:

ZGRYWANIE BAZY DANYCH NA NOWY KOMPUTER

W celu zgrania bazy danych na nowy komputer należy:

 1. Uruchomić program Ortodoncja 9.

2. Po uruchomieniu programu otworzy się okno dialogowe w którym należy wybrać opcję OTWÓRZ BAZĘ ORTODONCJA 7 lub 9

3. Po wybraniu odpowiedniej wersji bazy pojawi się nowe okno.

W wyświetlonym oknie wybieramy bazę z rozwijanej listy, bądź też klikamy na 

W drugim przypadku należy wskazać, gdzie fizycznie na dysku znajduje się plik z bazą danych (plik z rozszerzeniem o7db):

Przy starszych wersjach programu, może pojawić się informacja, że baza wymaga konwersji do najnowszej wersji programu. Dodatkowo spyta się, czy wykonać kopię zapasową przed konwersją bazy (należy wybrać )

Sugerujemy wykonanie kopi zapasowej.

Rozpocznie się proces tworzenia kopii zapasowej bazy oraz proces konwersji bazy:

Po zakończeniu tego procesu należy nadać dla każdego użytkownika jego login oraz hasło. W przypadku jednak, gdy nie został wcześniej utworzony nowy lekarz – program Ortodoncja utworzy go.

W przypadku, gdy użytkowników jest kilku, należy również podać, kto będzie administratorem bazy (jej głównym lekarzem) – jest to wymagane aby mieć dostęp do panelu administratora.

Gdy proces nadawania loginów i haseł zostanie zakończony, program wyświetli komunikat:

Skonwertowana baza zostanie otworzona – należy podać nazwę użytkownika i hasło zdefiniowane wcześniej, aby otworzyć kartotekę.

Skonwertowana baza zostanie otworzona – należy podać nazwę użytkownika i hasło zdefiniowane wcześniej, aby otworzyć kartotekę.

Następną czynnością jaką należy wykonać, jest zainstalowanie programu Ortodoncja na nowym komputerze.

Podczas instalacji należy dokonać rejestracji programu. Rejestracja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania programu.

Po zarejestrowaniu – program Ortodoncja jest gotowy do użytkowania. Od tej chwili program jest dostępny z licencją 3-miesięczną.

W celu wydłużenia licencji do wykupionej wersji programu, należy skontaktować się z nami, a my przeniesiemy licencję na nowy komputer.

UWAGA!

Przeniesienie klucza programu oraz identyfikatorów komputera (A) i (B) ze starego komputera do nowego komputera nie spowoduje przedłużenie licencji programu do wykupionej wersji.

Każdy klucz programu oraz identyfikatory komputera (A) i (B) są przypisane do konkretnego adresu IP komputera. Przeniesienie ich do nowego komputera spowoduje pojawienie się błędów z licencją, ze względu na konflikt adresów IP.

Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie, na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa jest nieodpowiednia, można ją zmienić.

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Mieć min. 8 znaków
 • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
 • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

Kopiowanie baz danych z aplikacji Ortodoncja 6.8 i wcześniejszych jest możliwe, jednak ze względu na rozbudowany proces musi to wykonać nasz pracownik.

Logowanie

Począwszy od wersji 8, aplikacja Ortodoncja wymaga nazwy użytkownika i hasła do dostępu do bazy.

Przy uruchomieniu aplikacji (oraz próbie dostępu do panelu administratora) wyświetli się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła:

Login można wybrać rozwijając listę przy pomocy strzałki w dół.

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk .

Przy próbie dostępu do panelu administratora bazy, ze względów bezpieczeństwa okno logowania pokaże się bez względu na to, czy opcja Zapamiętaj logowanie była zaznaczona, czy też nie!

Aplikacja Ortodoncja zapamiętuje nazwę ostatnio zalogowanego użytkownika, aby nie musieć wpisywać jego nazwy za każdym razem.

Należy mieć to na uwadze przy przełączaniu się między bazami, gdzie występują różni użytkownicy.

Aby pominąć logowanie następnym razem, można zaznaczyć opcję Zapamiętaj logowanie, jednak jest to mocno niezalecane.

Po zaznaczaniu tej opcji, aby przywrócić zapytania o login i hasło, należy się wylogować (w głównym oknie programu przycisk Wyloguj w prawym, górnym rogu).

Kartoteka

Kartoteka to lista wszystkich pacjentów, którzy znajdują się w bazie danych.

Aby otworzyć kartę danego pacjenta z jego danymi, analizami i zdjęciami, należy:

 • kliknąć dwukrotnie na jego pozycję na liście
 • kliknąć dwukrotnie na jego zdjęcie w panelu po prawej stronie
 • będąc w polu wyszukiwania nacisnąć [Enter]

Okno podzielone jest na cztery części:

 1. Lewa strona z listą pacjentów oraz polem tekstowym do wyszukiwania
 2. Prawa strona z podstawowymi informacjami o aktualnie zaznaczonym pacjencie
 3. Narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania pacjentów wg. zadanych kryteriów.
 4. Narzędzie do dodawania pacjenta.

W lewej części okna wyświetlana jest lista wszystkich pacjentów znajdujących się w bazie. Różny kolor tła dla poszczególnych pacjentów oznacza co innego:

Dodawanie pacjenta

By dodać pacjenta, należy kliknąć na przycisk , pokaże się wtedy okno, w którym można wprowadzić imię i nazwisko pacjenta, oraz jego numer PESEL i telefon kontaktowy:

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu na przycisk , karta pacjenta zostaje dodana do bazy, a program automatycznie przechodzi do dokumentacji tego pacjenta.

Jeżeli numer PESEL pacjenta jest poprawny, aplikacja automatycznie uzupełni na jego podstawie pola dot. płci i daty urodzenia

Wyszukiwanie pacjentów

Aby wyszukać danego pacjenta, należy w polu Szukaj zacząć wpisywać jego nazwisko – aplikacja w miarę wpisywania będzie wyszukiwać listę pacjentów i zaznaczy najbardziej pasujący wynik.

Gdy żądany pacjent zostanie znaleziony (jego szczegóły pokażą się po prawej stronie okna), można otworzyć jego kartę klikając na klawisz [Enter].

Gdy w bazie znajduje się kilku pacjentów o tym samym nazwisku, można przełączać się między nimi przy pomocy strzałek w górę i w dół.

Sortowanie pacjentów

Aplikacja Ortodoncja umożliwia sortowanie oraz wyświetlanie listy pacjentów na podstawie określonych kryteriów, m.in. na podstawie wyników analiz, badań i innych.

Chcąc rozpocząć sortowanie konieczne jest kliknięcie na przycisk

W efekcie lista wszystkich pacjentów zostanie ustawiona w kolejności wg. wybranego kryterium sortowania.

Wyszukiwanie haseł

W programie Ortodoncja oprócz wyszukiwania pacjentów, sortowania, filtrowania obecna jest też opcja wyszukiwania konkretnych haseł w całym programie Ortodoncja.

W celu wyszukania frazy należy przycisnąć , a następnie w kolejnym oknie wpisać poszukiwane hasło i wybrać .  Wyniki widoczne będą w oknie kartoteka.

W efekcie lista wszystkich pacjentów zostanie ustawiona w kolejności wg. wybranego kryterium sortowania.

Pacjenci w leczeniu

Program Ortodoncja 9 umożliwia wyselekcjonowanie pacjentów z bazy danych ze względu na etap leczenia.

Zastosowanie tej opcji ułatwia przeglądanie całej bazy pacjentów, jak również w przypadku dużych baz danych powoduje, że baza sprawniej funkcjonuje, a program nie spowalnia.

W programie zostały wyróżnione dwa statusy pacjentów:

•„Pacjenci w leczeniu” – jeżeli procent leczenia jest mniejszy niż 100%  lub procent  leczenia jest większy od -100%    ale był na wizycie nie dawniej niż 3 miesiące temu i jednocześnie nie ma słowa kluczowego demontaż aparatu w wizytach.
•”Pacjent w retencji„ – kliknięto zakończone leczenie lub procent wyleczenia jest powyżej 100% i w wizycie znajduje się słowo kluczowe „demontaż aparatu”.

Z opcji tej można korzystać na dwa różne sposoby:
1. W kartotece programu bezpośrednio nad listą pacjentów znajduje się napis ,,Pacjenci:” wraz z listą z której można wybrać opcję ,, w leczeniu”, ,,w retencji” oraz ,,wszyscy”. Ten sposób selekcjonowania pacjentów umożliwia bieżący podgląd pacjentów w konkretnym etapie leczenia.

2. Drugi sposobem podziału pacjentów ze względu na etap leczenia jest dostępny w zakładce Narzędzia -> Ustawienia -> Różne. Na samym dole dostępnych opcji w zakładce ,,Różne” znajduje się pozycja ,,Domyślna lista pacjentów w kartotece” z możliwością wyboru ,,wszyscy” oraz ,,w leczeniu”. Wybranie tej opcji spowoduje, że każdorazowo przy uruchomieniu danej bazy zostanie uruchomiona ona w zależności od wybranej opcji:
 • albo ze wszystkimi pacjentami
 • albo z listą pacjentów w leczeniu

W przypadku posiadania dużej bazy danych zalecane jest zastosowanie drugiej opcji ,,Domyślna lista pacjentów w kartotece” -> ,,w leczeniu” .

Takie ustawienie usprawni funkcjonowanie programu oraz jednocześnie spowoduje, że program będzie się szybciej uruchamiał.

Filtrowanie bazy danych

Aby uzyskać dostęp do modułu filtrów, należy nacisnąć na przycisk .

Prawa część okna zostanie wtedy zmieniona na listę dostępnych opcji dot. filtrowania i sortowania.

Program filtruje i sortuje wg. różnych parametrów oraz pomiarów w analizach cefalometrycznych/modeli.

Po naciśnięciu na przycisk  parametr wyświetli się okno, w którym należy określić szczegóły filtra:

 • Analizę, z której ma być pobrany parametr
 • Parametr/pomiar
 • Wartość (w zakresie od..do lub dokładną z określonym odchyleniem)

Po wybraniu parametrów należy zatwierdzić przyciskiem . Można również dodać kilka parametrów na raz.

Aby rozpocząć filtrowanie należy potwierdzić przyciskiem .

Informacje ogólne

Strona główna programu wyświetla się po wybraniu konkretnego pacjenta. Jest to okno karty pacjenta, które zawiera skrót wszystkich najpotrzebniejszych informacji.

W lewej części okna znajduje się podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt pacjentów na dzień dzisiejszy. W zależności od wersji programu, jest możliwość podglądu wizyt na wszystkich zarejestrowanych fotelach w gabinecie.

Wizyta, która ma się odbyć jest podświetlona.

Wizyta, która już się odbyła jest szara. Aby dana wizyta zrobiła się szara należy w zakładce wizyty wypełnić przebieg wizyty, a następnie zaakceptować wizytę.

Okno z podglądem zaplanowanych wizyt, może zostać zminimalizowane. Spowoduje to, że główne okno karty pacjenta zostanie rozszerzone.

W lewej części okna znajdują się dane osobowe i zdjęcie główne pacjenta.

W środkowej części okna znajduje się kolumna z trzema wierszami – wywiady, problem stomatologiczny zgłaszany przez pacjenta oraz plan leczenia.

Natomiast w prawej kolumnie – znajdują się dwa okna. Górne stanowi grafikę z diagramem zębowym, dolne stanowi zdjęcie panoramiczne.

Dodatkowo, w górnej części okna znajdują się przyciski do przełączania się między uprzednio otwartymi pacjentami, otworzenia kartoteki, szybkiego druku skierowań oraz przełączania pomiędzy poszczególnymi zakładkami w karcie pacjenta.

WAŻNE!

Każdy pasek tytułowy z karty pacjenta stanowi osobny przycisk.

By ułatwić wprowadzanie tekstu, po kliknięciu na każdy z nagłówków rozwijane jest menu, z którego można wybrać najbardziej popularne treści. Po kliknięciu w wybraną opcje tekst zostaje automatycznie wstawiony do odpowiedniego okienka.

Dane osobowe

Okienko danych osobowych znajduje się w lewym górnym obszarze okna. W chwili gdy pacjenta posiada wgrane modele 3D, okienko z danymi osobowymi jest przedstawione w formie skróconej.

Po zminimalizowaniu modeli 3D, okno danych osobowych zawiera następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Datę rozpoczęcia leczenia
 • Czas trwania leczenia
 • Lekarza prowadzącego
 • Datę urodzenia
 • Adres
 • Miejscowość
 • Numery telefonów
 • E-mail
 • Pesel
 • Zawód
 • Płeć

Na podstawie wprowadzonych danych automatycznie wyliczane i wyświetlane są:

 • Prognozowana data zakończenia leczenia
 • Stopień postępu leczenia (pasek postępu z wartością procentową)
 • Ilość miesięcy pozostała do (prognozowanego) zakończenia leczenia
 • Wiek

Oprócz tych danych można również szybko zobaczyć diagram zębowy przedstawiający stan uzębienia pacjenta (taki jak wprowadzony w zakładce Badania) – należy w tym celu kliknąć na dolną ikonę:

Lewa ikona służy do zaznaczania ubytków i plomb pacjenta.

Prawa ikona służy do podglądu stanu uzębienia pacjenta z uwzględnieniem obecności: koron, mostów, wykonanych ekstrakcji, leczenia kanałowego czy obecnych zębów mlecznych. Na diagramie można również zaznaczyć braki zębowe.

Wszystkie zmiany w diagramie można wykonać w zakładce BADANIA w pierwszym podpunkcie ,,1.Stan uzębienia”.

Bezpośrednio pod danymi osobowymi pacjenta znajdują się dwa kolejne okna:

 • Model 3D pacjenta – opcja dostępna dla użytkowników posiadających moduł 3D
 • Skrót najważniejszych informacji z badania i wywiadu – w tym oknie wyszczególnione są wszystkie zmiany, nieprawidłowości oraz odstępstwa od normy wprowadzone w ogólnych zakładkach wywiad i badanie.
 • Dane medyczne

  Ta część zakładki służy do zapisania dokumentacji medycznej pacjenta:

  Można tu wpisać/uzupełnić takie dane jak:

  • Problem, z jakim pacjent zjawił się w gabinecie
  • Diagnozę
  • Zastosowane aparaty
  • Plan leczenia

  W każdym okienku można ręcznie wpisać treść.

  Tekst w każdym okienku można modyfikować zmieniając rozmiar, kolor czy rodzaj czcionki korzystając z paska edycji, znajdującego się na samej górze tej części okna.

  By ułatwić wprowadzanie tekstu, po kliknięciu na każdy z nagłówków rozwijane jest menu, z którego można wybrać najbardziej popularne treści. Po kliknięciu w wybraną opcje tekst zostaje automatycznie wstawiony do odpowiedniego okienka.

  Wprowadzone w ten sposób teksty również mogą być samodzielnie ręcznie modyfikowane oraz stale zmodyfikowane w edytorze szablonów.

  Diagram WITS

  W części danych osobowych znajduje się również tzw. Diagram WITS:

  Jest to wykres, opisujący rodzaj i nasilenie wady szkieletowej pacjenta. Standardowo bierze on pod uwagę dwa parametry: ML-NL i WITS, ale może być on skonfigurowany również dla innych parametrów. Parametry te brane są domyślnie z najstarszej analizy cefalometrycznej danego pacjenta. Analizę, z której pobierane są dane do diagramu, można zmienić w zakładce ,,Analizy”. Na podstawie umiejscowienia punktu na wykresie pacjentowi przypisywany jest odpowiedni kolor, który wyświetla się jako kolor tła programu, gdy karta pacejnta jest otwarta. Kolorowanie pacjenta można wyłączyć w Ustawieniach.

  Koło kolorów

  Koło przetwarza numeryczne pomiary Wits i ML-NL, opisujące poziomy i pionowy stosunek między szczęka i żuchwą, na pojedynczy kolor, który umożliwia szybkie rozpoznanie problemu szkieletowego. Przydaje się to szczególnie, kiedy chcemy szybko przypomnieć sobie rodzaj i nasilenie wady szkieletowej w trakcie leczenia.

  Po wprowadzeniu parametrów Wits i ML-NL do komputera, Ortodoncja nanosi je na układ współrzędnych, na który nałożyliśmy zmodyfikowane kolo barw. Para Wits i ML-NL odpowiada pojedynczemu kolorowi, który określa rodzaj problemu szkieletowego. Im kolor jest ciemniejszy, tym bardziej profil szkieletowy pacjenta odbiega od normy.

  Rzut oka na kolor wygenerowany przez program pozwala na szybkie rozpoznanie nie tylko rodzaju problemu szkieletowego, ale też jego nasilenia.

  Ortodoncja 8 wykorzystuje kolor przyporządkowany pacjentowi do zabarwienia zakładek i ramek w każdym oknie programu.

  Wizyty w dniu

  Koło przetwarza numeryczne pomiary Wits i ML-NL, opisujące poziomy i pionowy stosunek między szczęka i żuchwą, na pojedynczy kolor, który umożliwia szybkie rozpoznanie problemu szkieletowego. Przydaje się to szczególnie, kiedy chcemy szybko przypomnieć sobie rodzaj i nasilenie wady szkieletowej w trakcie leczenia.

  Po wprowadzeniu parametrów Wits i ML-NL do komputera, Ortodoncja nanosi je na układ współrzędnych, na który nałożyliśmy zmodyfikowane kolo barw. Para Wits i ML-NL odpowiada pojedynczemu kolorowi, który określa rodzaj problemu szkieletowego. Im kolor jest ciemniejszy, tym bardziej profil szkieletowy pacjenta odbiega od normy.

  Rzut oka na kolor wygenerowany przez program pozwala na szybkie rozpoznanie nie tylko rodzaju problemu szkieletowego, ale też jego nasilenia.

  Ortodoncja 8 wykorzystuje kolor przyporządkowany pacjentowi do zabarwienia zakładek i ramek w każdym oknie programu.

  Zdjęcia

  Zakładka Zdjęcia służy ona do dodawania, edytowania i przeglądania zdjęć, modeli 3D STL oraz plików DICOM będących częścią dokumentacji medycznej pacjenta oraz do porównania lub superimpozycji zdjęć.

  W zakładce tej wyświetlone są miniatury zdjęć, plików. Podgląd oraz edycja zdjęcia jest możliwa poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybrane zdjęcie.

  Zdjęcia można posortować datami (rosnąco i malejąco), oraz alfabetycznie – do tego celu należy wykorzystać opcje Sortowanie znajdującą się w górnej części okna. Rozmiar miniaturek również może zostać zmieniony – służy do tego suwak Rozmiar miniatur również znajdujący się w górnej części ekranu:

  Dodatkowo będąc w zakładce zdjęcia można wybrane zdjęcie ustawić jako główne, w tym celu należy kliknąć na wybrane zdjęcie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać opcję

  Zdjęcie główne będzie się wyświetlało w kartotece, oraz zakładce Informacje ogólne.

  Aby zaznaczyć kilka zdjęć na raz. można przytrzymując klawisz Ctrl klikać i zaznaczać poszczególne zdjęcia, bądź też mając kliknięty przycisk Shift zaznaczyć pierwsze i ostatnie zdjęcie, a program zaznaczy również wszystkie zdjęcia znajdujące się pomiędzy tymi dwoma.

  Dodawanie plików DICOMDIR

  Pliki DICOM w programie Ortodoncja traktowane są podobnie jak zdjęcia – tak więc dodawanie ich odbywa się analogicznie do zwykłych zdjęć.

  Aby otworzyć folder DICOMDIR, należy wskazać folder, w którym się on znajduje (przeważnie napęd płyt CD w przypadku zdjęć z pracowni RTG). W tym celu należy wybrać , a następnie .

  Następnie w kolejnym oknie pokaże się lista pacjentów, którzy są zawarci w folderze DICOMDIR – należy wyszukać żądanego pacjenta z listy, a następnie potwierdzić przyciskiem .

  Edycja zdjęć

  By edytować zdjęcie należy kliknąć na nie dwukrotnie, lub wybrać zdjęcie i nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze. Okno edycji wygląda następująco:

  Analogicznie do obróbki modeli 3D po lewej stronie znajduje się pasek narzędziowy, w którym można wybrać funkcje związaną z edycją/wyświetlaniem otwartego obrazu:

  PoleOpis
  100%Wyświetla edytowane zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości
  DopasujDopasowuje rozmiar zdjęcia tak, by jak najlepiej pasował do rozmiaru okna edycji
  PowiększKażdorazowe kliknięcie powiększa zdjęcie o 10%
  PomniejszKażdorazowe kliknięcie pomniejsza zdjęcie o 10%
  KadrujUmożliwia wykadrowanie (przycięcie) zdjęcia.
  Obróć w poziomieObraca obraz poziomo
  Obróć w pionieObraca obraz w pionie
  Cofnij zmianęCofa ostatnią zmianę
  Akceptuj zmianyWyświetla okno dialogowe w którym można zapisać zmiany, zapisać jako nowe zdjęcie, odrzucić zmiany
  AnulujZamyka okno edycji bez zapisania zmian
  Następne zdjęcieUmożliwia przejście do następnego zdjęcia (z listy zdjęć pacjenta)
  Poprzednie zdjęcieUmożliwia przejście do poprzedniego zdjęcia (z listy zdjęć pacjenta)
  KształtyUmożliwia naniesienie na zdjęcie dodatkowych kształtów
  NarysyUmożliwia naniesienie na zdjęcie narysu twarzy

  Aby zapisać plik, należy zamknąć okno przeglądarki, nacisnąć przycisk Enter lub też przełączyć na poprzedni/kolejny obraz z galerii (strzałką w lewo/prawo). Pojawi się okno dialogowe:

  W przypadku docinania zdjęcia, które zostało wcześniej użyte w analizie, aplikacja wyświetli stosowne ostrzeżenie. Zapisanie takiego zdjęcia spowoduje, że graficzna reprezentacja punktów na analizie nie będzie pokrywała się z tym, co zaznaczył lekarz.

  Porównanie/superimpozycja

  By porównać dwa zdjęcia ze sobą należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jedno ze zdjęć, następnie z menu wybrać Porównaj z… i na końcu kliknąć na drugie zdjęcie do porównania. Otworzy się okno z pytaniem, czy chcemy wykonać porównanie zdjęć, czy też superimpozycję (można również skorzystać z przycisku w zakładce Zdjęcia):

  W wypadku wybrania opcji aplikacja poprosi o wprowadzenie po dwa punkty na obu zdjęciach, aby móc dobrać nastawy (obrót, przesunięcie i powiększenie) aby te dwa punkty się pokrywały. Po wybraniu opcji można już zacząć wprowadzać pierwszy punkt – kolejne można przełączyć w panelu po lewej stronie bądź też przyciskiem Enter. Zdjęcia zostaną przełączone automatycznie.

  Gdy wszystkie cztery punkty zostaną wprowadzone, uaktywni się przycisk , po którego kliknięciu zdjęcia zostaną nałożone, a między dwoma punktami zostanie wyrysowana pomarańczowa linia.

  Porównanie

  W wypadku wybrania opcji oba zdjęcia zostaną wyświetlone obok siebie, a opcje do wprowadzania punktów i superimpozycji zostaną ukryte.

  Zdjęcie bazowe (spodnie) pozostaje nieruchome. Natomiast zdjęcie porównywane (w niebieskiej ramce) może być przeciągane w dowolne miejsce za pomocą myszki. Opcje dotyczące porównywanego zdjęcia przedstawia poniższa tabela:

  PoleOpis
  PrzeźroczystośćZmienia stopień przeźroczystości porównywanego zdjęcia
  ObrótUmożliwia (niewielką) rotację zdjęćia wokół własnej osi
  PowiększeniePowiększa/pomniejsza zdjęcie porównywane w stosunku do bazowego

  Funkcji tej oprócz porównywania zdjęć można użyć do ich nakładania na siebie (można do tego używać suwaka przeźroczystości)

  Porównanie dwóch zdjęć można zapisać jako nowe zdjęcie klikając na przycisk

  Zdjęcie główne

  By ustawić zdjęcie jako główne należy kliknąć na wybrane zdjęcie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać opcję :

  Zdjęcie główne będzie się wyświetlało w kartotece, oraz zakładce Informacje ogólne

  Wizyty

  Wizyty w programie można wprowadzić na dwa sposoby.

  • Bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce WIZYTY.
  • Korzystając z zakładki Terminarz, w którym widoczny jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt.

  Oba sposoby są zsynchronizowane ze sobą, oznacza to, że dodanie wizyty poprzez zakładkę Terminarz, skutkuje pojawieniem się jej również bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce Wizyty. Działa to też w drugą stronę.

  Nie jest konieczne wprowadzanie tej samej wizyty w obu zakładkach.

  Dodawanie wizyty

  1. DODAWANIE WIZYTY BEZPOŚREDNIO W KARCIE PACJENTA

  Aby dodać wizytę w ten sposób konieczne jest otworzenie karty pacjenta, a następnie wybranie zakładki WIZYTY.

  Następnie z paska zadań należy wybrać opcję .

  W efekcie pojawi się nowe okno, w którym należy wypełnić wszystkie opcje wizyty tj.:

  • Lekarz
  • Fotel
  • Data
  • Godzina rozpoczęcia
  • Czas trwania

  Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć . W efekcie na liście wizyt pacjenta pojawi się nowa zaplanowana wizyta.

  2. DODAWANIE WIZYTY W ZAKŁADCE TERMINARZ

  Drugim sposobem dodania wizyty jest skorzystanie z zakładki TERMINARZ.

  Terminarz stanowi oddzielne okno w programie, w którym możliwy jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt danego dnia lub tygodnia.

  W zależności od posiadanej wersji programu terminarz umożliwia planowanie wizyt z rozróżnieniem na wszystkie fotele/stanowiska pracy.

  Dodatkowo w terminarzu została zastosowana specjalna kolorystyka, która umożliwia szybką weryfikację celu wizyty.

  • Błękitny – WIZYTA
  • Zielony – WIZYTA KONTROLNA
  • Fioletowy – KONSULTACJA
  • Pomarańczowy – MONTAŻ
  • Żółty – DEMONTAŻ
  • Niebieski – INNE

  Aby dodać nową wizytę należy kliknąć

  W kolejnym etapie pojawi się dodatkowe okno w którym można uzupełnić wszystkie parametry wizyty tj.

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Lekarz prowadzący
  • Rodzaj wizyty
  • Godzina i czas trwania wizyty
  • Fotel
  • Notatka

  Po kliknięciu w okno zostanie automatycznie zamknięte a dodana wizyta pojawi się w odpowiednim miejscu w terminarzu.

  Historia wizyt

  Program Ortodoncja zapewnia podgląd :

  • wszystkich wizyt pacjenta
  • historię jednej wizyty oraz podgląd wszystkich zmian wprowadzonych w opisie wizyty.

  W celu sprawdzenia historii wizyt należy wejść w zakładkę w głównym pasku zadań programu.

  W efekcie pojawi się lista wszystkich odbytych wizyt.

  Każda z pozycji w historii wizyt może zostać uzupełniona o dodatkowe informacje z przebiegu wizyty.

  W tym celu należy na puste pole nacisnąć prawym przyciskiem myszy komputerowej, a w efekcie rozwinie się lista dostępnych pozycji.

  Pola te mogą być też uzupełnione ręcznie.

  W programie oprócz historii wizyt dostępna też jest historia konkretnej jednej wizyty.

  Każda zmiana wprowadzona w danej wizycie i zaakceptowana przyciskiem widoczna będzie w historii jednej wizyty.

  Aby wejść w historię jednej wizyty należy skorzystać z przycisku ,,narzędzi” po prawej stronie paska, następnie wyświetli się lista z dostępnymi opcjami.

  Powyższe okno przedstawia listę ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi w danej jednej wizycie.

  AKCEPTACJA WIZYT

  Każda pozycja w historii wizyt opatrzona jest w przycisk .
  Jego celem jest każdorazowe zatwierdzanie i zapisanie wprowadzonych danych w wizycie.

  Przycisk ten stanowi swojego rodzaju podpis lekarza.

  Jeżeli na liście nie wyświetla się historia wizyty, oznacza to, że dana wizyta nie została jeszcze zaakceptowana.

  Akceptacja wizyty, powoduje że pod przyciskiem narzędzi pojawiają się dodatkowe opcje w tym .

  Dodawanie modeli 3D

  By dodać zdjęcie należy kliknąć na przycisk (lub w przypadku gdy moduł 3D nie jest aktywny – ) znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Po jego naciśnięciu pojawi się okno umożliwiające wybranie zdjęcia znajdującego się w komputerze lub też na nośniku danych podłączonym do komputera.

  Kolejnym sposobem jest przeciągnięcie zdjęć z folderu z dysku twardego do okna ze zdjęciami.

  W ten sposób można dodać pliki:

  • JPG, PNG, BMP i inne graficzne
  • DICOM
  • 3D STL (przy aktywnym module 3D, tylko wypozycjonowane przez technika)

  By usunąć zdjęcie, plik – należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję

  Zdjęcie można również usunąć naciskając przycisk Delete na klawiaturze.

  W oknie dodawania zdjęć można zaznaczyć wiele zdjęć na raz przytrzymując klawisz Shift – w ten sposób wszystkie zostaną dodane do bazy danych.

  W ten sam sposób można usunąć również pliki 3D STL oraz DICOM.

  Podgląd modeli

  Program Ortodoncja umożliwia podgląd modeli 3D.

  Istnieją dwa sposoby, aby otworzyć okno podglądu modeli 3D.

  • Pierwszy sposób to wejście poprzez kartę pacjenta. W tym celu wystarczy podwójnie kliknąć w obrotową miniaturę modeli 3D. Spowoduje to automatyczne wczytanie tych modeli i otworzenie nowego okna z podglądem modeli 3D.
  • Drugi sposób to wejście poprzez zakładkę zdjęcia.

  OTWIERANIE MODELI Z ZAKŁADKI ZDJĘCIA

  W celu otworzenia podglądu modeli 3D przez zakładkę zdjęcia należy wejść w .
  Następnie w galerii zdjęć odnaleźć interesujący/e nas plik/i.

  OTWIERANIE JEDNEGO MODELU – aby otworzyć jeden plik z modelem 3D wystarczy kliknąć na niego dwa razy. W efekcie otworzy się nowe okno z podglądem modelu 3D.

  OTWIERANIE MODELU SZCZĘKI I ŻUCHWY JEDNOCZEŚNIE – aby otworzyć dwa pliki, należy przytrzymując przycisk na klawiaturze komputera zaznaczyć interesujące nas dwa pliki, następnie puścić klawisz. W efekcie oba pliki w galerii zostaną podświetlone na niebiesko. Najeżdżając kursorem myszki na zaznaczone pliki, klikamy prawy przycisk myszy. Spowoduje to wysunięcie się paska zadań z którego wybieramy .

  OKNO PODGLĄDU MODELI 3D

  Okno podglądu modeli 3D uruchamia się automatycznie po wybraniu konkretnego modelu 3D.

  W zależności od tego jak otworzyliśmy modele, otworzy nam się odpowiednio :

  • sam model szczęki
  • sam model żychwy
  • oba modele

  Podgląd modeli umożliwa dokładną anazlię modeli 3D w każdej perspektywie.

  Obroty i ruchy modeli odbywają się na takiej samej zasadzie jak w oknie obróbki modeli 3D.

  • Prawy przycisk myszki – umożliwia poruszanie modelami w górę/dół oraz w prawo/lewo.
  • ,,Scroll” – umożliwia przybliżanie/oddalanie modelu oraz obrót modelu we wszystkich płaszczyznach.

  Do poruszania modelami przydatne również jest menu widoku.

  Wybór jakiegokolwiek przycisku spowoduje ustawienie modeli z widokiem na wybraną płaszczyznę.

  Dodatkowo w oknie podglądu modeli 3D dostępne są funkcje:

  • Modele w widoku
  • Przekrój poprzeczny
  • Tryb pomiarów

  MODELE W WIDOKU

  Opcja  stanowi podgląd listy otworzonych modeli w oknie. Dodatkowo umożliwia ustalenie stopnia przezierności danego modelu, wgrania dodatkowego modelu oraz włączenie/wyłączenie podglądu.

  PRZEZIERNOŚĆ MODELU

  Chcąc zmienić stopień przezierności modelu należy z listy wgranych modeli wybrać interesujący nas model, a następnie kliknąć . W efekcie rozwinie się nowy pasek z podziałką.

  Im bardziej w prawo tym mniej przezierny model. Im bardziej w lewo tym bardziej przezierny model.

  WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODGLĄDU

  W oknie oprócz stopnia przezierności można włączyć/wyłączyć podgląd danego modelu.

  W tym celu należy wybrać przycisk ,,oko” znajdujący się obok przycisku przezierności. Kliknięcie w niego spowoduje wyłączenie podglądu danego modelu, a sam przycisk zmieni kolor z czarnego na szary.

  W każdej chwili model może być ponownie włączony lub wyłączony.

  DODAWANIE MODELU

  Kolejną funkcją dostępną w oknie jest możliwość wgrania dodatkowego modelu.

  Opcja ta jest szczególnie przydatna w momencie, gdy otworzyliśmy podgląd tylko jednego modelu.

  W celu dodania kolejnego modelu należy kliknąć na symbol , który dostępny jest zaraz pod listą wgranych modeli.

  Spowoduje to otworzenie nowego okna z listą możliwych modeli 3D do wgrania.

  Po wybraniu odpowiedniego modelu i wybraniu opcji na liście wgranych modeli pojawi się nowa pozycja z wybranym modelem, dodatkowo od razu włączony zostanie jego podgląd.

  PRZEKRÓJ POPRZECZNY

  Opcja ta jest dostępna tylko gdy jest włączony jeden model.

  Aby uruchomić przekrój poprzeczny należy skorzystać z przycisku , który znajduje się w prawym górnym rogu okna programu.

  W efekcie pojawią się nowe opcje dostępne w oknie podglądu modeli 3D.

  Korzystając ze sposobu drugiego istnieje możliwość otworzenia jednego lub dwóch modeli jednocześnie.

  Uwaga!

  Pozycja i ustawienie modeli w podglądzie modeli zależna jest od tego jak zostały one ustawione podczas obróbki modeli 3D w zakładce pozycjonowanie.

  W przypadku nieprawidło wypozycjonowanego modelu, funkcje w menu widoku będą działały niewłaściwie. W celu poprawienia ustawienia modeli zapraszamy do zapoznania się z treścią instrukcji obsługi dział Zdjęcia->Obróbka modeli 3D-> Pozycjonowanie.

  UWAGA!

  W przypadku, gdy w podglądzie wgrane są dwa lub więcej modeli, wykonanie przekroju poprzecznego będzie niemożliwe.

  W celu uruchomienia przekroju poprzecznego należy z listy wgranych modeli usunąć te modele, które nam nie są chwilowo potrzebne i pozostawić tylko ten u którego chcemy wykonać przekrój poprzeczny. (Aby usunąć należy nacisnąć na dany model z listy prawym przyciskiem, rozwinie się okno z opcją ).

  Obróbka modeli 3D

  By rozpocząć obróbkę modeli 3D należy nacisnąć . Następnie wybrać prawidłowo model szczęki i żuchwy.

  Okno obróbki edycji wygląda następująco:

  Po lewej stronie okna do obróbki modeli 3D znajduje się pasek narzędzi. Wśród dostępnych opcji obróbki znajdują się:

  POLEFUNKCJA
  POZYCJONUJ MODELUmożliwia prawidłowe ustawienie modelu
  PRZYTNIJPrzycina model
  USUŃ MAŁE FRAGMENTYUsuwa małe niepotrzebne fragmenty w modelu
  ZAŁATWAJ MAŁE OTWORYZakrywa małe otwory i dziury w modelu/skanie
  ZMNIEJSZ ROZMIAR O 50%Rozmiar modelu zostaje zmniejszony o 50%
  ZMNIEJSZ ROZMIAR DO 7MBRozmiar modelu zostaje zmniejszony do 7MB
  ZAPISZ DO BAZYZapisuje wprowadzone zmiany
  RESTETCofa wszystkie wprowadzone zmiany
  COFNIJCofa ostatnią wprowadzoną zmianę
  WYKONAJ PONOWNIEWykonuje ponownie cofniętą zmianę
  ZMIEŃ MODELDokonuje zmiany modelu

  Aby zapisać plik, są dwie możliwości:

  • Zamknąć okno przeglądarki i nacisnąć wybraną opcję w komunikacie. Pojawi się okno dialogowe:

  • Wybrać przycisk  i następnie również wybrać opcję możliwą w komunikacie.

  Analizy cefalometryczne

  Zakładka w programie Ortodoncja dot. analiz cefalometrycznych składa się z trzech części: paska bocznego, obliczonych wyników przeprowadzonej analizy oraz jej graficzna reprezentacja nałożona na zdjęcie cefalometryczne. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona jeszcze żadna analiza, prawa część okna pozostanie pusta.

  Przegląd wyników analizy cefalometrycznej

  Gdy została wykonana już jakaś analiza, okno programu zostanie podzielone na cztery części:

  • zdjęcie RTG z narysami (po prawej)
  • tabele z wynikami analizy (środek)
  • lista wykonanych analiz (po lewej, góra)
  • dodatkowe wykresy ilustrujące poszczególne parametry analizy (środek, dodatkowe zakładki)

  Nowa analiza cefalometryczna

  Aby utworzyć nową analizę cefalo, należy kliknąć na przycisk znajdujący się na lewym pasku bocznym. Następnie z listy dostępnych opcji należy wybrać żądany rodzaj analizy:

  Kolejnym krokiem jest wybór uprzednio załadowanego zdjęcia rentgenowskiego, na podstawie którego przeprowadzona zostanie analiza. Należy je zaznaczyć na liście zdjęć pacjenta, a następnie nacisnąć na przycisk

  Skalowanie zdjęcia

  Jeśli zdjęcie nie było wcześniej skalowane, pojawi się Okno skalowania zdjęcia:

  W trakcie skalowania na zdjęciu pojawi się znacznik:

  Należy przeciągnąć obydwa jego końca na punkty odpowiadający początkowi i końcowi podziałki wyznaczającej 3cm (bądź innej, jeśli użytkownik zmienił ją w panelu po lewej). Alternatywnym sposobem jest kliknięcie na zdjęciu na początkowy i końcową podziałkę linijki – końce znacznika ustawią się automatycznie.

  Na niektórych komputerach – np. z powiększonym tekstem systemu – znacznik może się nie wyświetlać. W takim przypadku należy ustawić go, klikając na początkowy i końcowy punkt podziałki zdjęcia cefalometrycznego.

  Wprowadzanie punktów

  Główne okno analizy podzielone jest na cztery części:

  • Zdjęcie cefalometryczne (po prawej)
  • Lista punktów (po środku)
  • Grafika ilustrująca przybliżone położenie aktualnie wprowadzanego punktu (po lewej, góra)
  • Przybornik narzędziowy (po lewej, dół)

  Wprowadzanie punktów

  Wprowadzanie punktów zaczyna się po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na zdjęcie, bądź też po naciśnięciu przycisku . Rozpocząć  można także wybierając pierwszą pozycję z listy punktów koniecznych do wprowadzenia w wybranej analizie. Każda z powyższych czynności uruchomia sekwencje wprowadzania punktów w kolejności, w której są one na liście .

  Nazwa bieżąco wprowadzanego punktu wyświetlana jest obok wskaźnika kursora, a także pod grafiką w lewej części programu.

  Przed wprowadzeniem punktu zostanie odtworzony komunikat dźwiękowy z jego nazwą.

  Nawigacja (przesuwanie) zdjęcia możliwe jest przy pomocy myszy – obraz można przesuwać trzymając przyciśnięty prawy przycisk myszy.

  Po zakończeniu wprowadzania wszystkich punktów należy kliknąć przycisk  – proces tworzenia nowej analizy zostanie zakończony.

  Przybornik narzędziowy

  Przybornik narzędziowy znajduje się po prawej stronie okna analizy i za jego pomocą można sterować widokiem zdjęcia RTG oraz przemieszczać się pomiędzy punktami.

  FunkcjaOpis
  Wyświetla zdjęcie w oryginalnym rozmiarze
  Skaluje zdjęcie tak, aby wyświetlało się na ekranie w całości
  Powiększa zdjęcie w podglądzie
  Pomniejsza zdjęcie w podglądzie
  Manipuluje jasnością obrazu w podglądzie
  Rozpoczyna sekwencję wprowadzania punktów
  Przechodzi do następnego punktu na liście
  Przechodzi do poprzedniego punktu na liście
  Włącza/wyłącza komunikaty dźwiękowe zawierające nazwę bieżąco wprowadzanego punktu
  Zapisuje do galerii zdjęcie RTG z naniesionymi punktami
  Wyświetla punkty charakterystyczne analizy nałożone na zdjęcie
  Wyświetla etykiety z nazwami wprowadzonych punktów
  Nakłada na zdjęcie siatkę pomocniczą
  Ponownie otwiera okno skalowania zdjęcia

  Porównanie analiz

  Aby porównać dwie analizy (np. przed i po leczeniu), należy na jednej z nich kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać .

  Otworzy to okno porównania, w którym w lewej, górnej części można wybrać analizę do porównania, a w lewej, dolnej części przedstawione zostaną porównania wyników pomiarów:

  Drukowanie i zapis analiz do pliku PDF

  Po wykonaniu analizy cefalometrycznej otrzymane wyniki można wydrukować, jak i zapisać w osobnym pliku w formacie .pdf.

  Pod listą przeprowadzonych analiz znajdują się dwa przyciski oraz .

  • Klikając w opcję otwarte zostanie dodatkowe okno w którym konieczne będzie wskazanie miejsce zapisu pliku na komputerze.

  • Klikając w opcję pojawi się nowe okno z podglądem dokumentu do druku. Chcąc go wydrukować należy kliknąć

  Analiza zbiorcza

  Analiza zbiorcza jest to kolejna z dostępnych opcji w programie.

  Jej celem jest usprawnienie przeprowadzania analiz w programie. Umożliwia ona podczas jednej analizy wprowadzenie jednocześnie wszystkich punktów dotyczących kilku różnych analiz. W efekcie na liście przeprowadzonych analiz pojawiają się wyniki dla wszystkich wybranych analiz.

  Opcja ta powoduje, że użytkownik programu nie musi wykonywać każdej z analiz z osobna, tylko może wszystko zrobić podczas jednej .

  JAK WŁĄCZYĆ ANALIZĘ ZBIORCZĄ?

  Chcąc włączyć opcję należy w pasku narzędzi wejść w zakładkę , a następnie .

  W efekcie pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać zakładkę .

  W prawej części okna widoczna jest lista z wszystkimi dostępnymi rodzajami analiz w programie.

  Z listy dostępnych analiz należy wybrać te analizy, które chcielibyśmy jednocześnie wykonywać w analizie zbiorczej.

  Po wybraniu interesujących nas analiz, które mają pojawić się w analizie zbiorczej należy kliknąć .

  URUCHAMIANIE ANALIZY ZBIORCZEJ

  Po ustaleniu parametrów analizy zbiorczej, chcąc wykonać analizę zbiorczą należy wejść w konkretnego pacjenta, a następnie w i wybrać opcję .

  W efekcie pojawi się lista różnych analiz, a wśród nich na ostatniej pozycji .

  W kolejnym etapie pojawi się nowe okno w którym należy zaznaczyć prawidłowe zdjęcie RTG cefalometryczne pacjenta i wybrać opcję .

  W kolejnym kroku pojawi się okno z listą wszystkich punktów do wstawienia.

  Lista punktów w porównaniu do standardowej pojedynczej analizy jest powiększona o punkty niezbędne do przeprowadzenia wszystkich wcześniej ustalonych analiz w analizie zbiorczej.

  Po wprowadzeniu wszystkich punktów należy kliknąć . W efekcie wrócimy do głównego okna programu, do zakładki , a po lewej stronie na liście pojawią się wyniki wszystkich analiz z analizy zbiorczej.

  Analizy modeli 3D

  Aby utworzyć nową analizę modeli 3D, należy – po uprzednim wgraniu modeli do galerii – otworzyć zakładkę , a następnie kliknąć na przycisk . Z rozwijanej list następnie wybieramy

  W kolejnym oknie należy wybrać z dodanych modeli model żuchwy:

  Po zatwierdzeniu otworzy się okno analizy 3D – jest ono podzielone na pięć części:

  • wizualizacja aktualnie wprowadzanych punktów na sztucznym modelu (po lewej na górze)
  • parametry aktualnie wprowadzanej szerokości zęba (po lewej na środku)
  • ustawienia widoku i narzędzia (po lewej na dole)
  • lista wszystkich punktów z informacją, czy zostały wprowadzone (pośrodku)
  • obszar roboczy z wyświetlonym modelem 3D

  Rozpoczęcie wprowadzania punktów można wykonać na kilka sposobów:

  1. Kliknięcie na przycisk 
  2. Kliknięcie na pierwszy punkt ze środkowej listy
  3. Kliknięcie na przycisk 
  4. Kliknięcie na modelu po prawej stronie
  5. Kliknięcie na odpowiedni ząb na wizualizacji modelu po lewej stronie

  Pomiędzy punktami można przełączać się klikając na przyciski /, wybierając odpowiedni punkt z listy pośrodku bądź też na wizualizacji modelu, lub też naciskając przyciski [Q]/[E] na klawiaturze.

  Po wprowadzeniu pary punktów szerokości zębów zostaną one połączone linią, a na ich brzegach pojawią się równoległe do siebie tarcze:

  Aby zmienić położenie punktu aktywnego punktu (podświetlonego na żółto) wystarczy go przeciągnąć w nowe miejsce, bądź też kliknąć wskazując nowe położenie. Drugi punkt można również zaznaczyć klikając bezpośrednio na małą, czerwoną kulę, która go reprezentuje.

  W przypadku, gdy oś aktualnie wprowadzanego zęba jest różna od osi wyznaczonej przez punkty szerokości, należy na pasku po prawej stronie mając kursor myszy nad owalem reprezentującym ząb pokręcić środkowym kółkiem myszy.

  W tym panelu możemy również zaznaczyć ekstrakcję (Brak zęba), a także odczytać odległości między punktami rzutowane na płaszczyznę (na różowym tle) oraz rzeczywiste (na szarym tle). Dane te pokazują się również w prawym górnym rogu okna.

  Pola Dystalnie/Mezjalnie określają, czy w danej chwili zaznaczony punkt jest punktem dystalnym czy mezjalnym. Ich przełączenie spowoduje zmianę zaznaczenia punktu.

  Po wprowadzeniu wszystkich punktów z listy program zapyta się, czy chcemy przełączyć model na kolejny:

  Proces wprowadzania punktów przebiega analogicznie.

  Po wprowadzeniu wszystkich punktów, zatwierdzamy analizę przyciskiem

  Wyniki analizy

  W oknie analizy modeli widzimy wszystkie wykonane pomiary, obliczone parametry analizy (pośrodku), a także wizualizacje modeli wraz z naniesionymi liniami odległości (po prawej):

  W dolnej części okna znajdują się pola tekstowe z wartościami pomiarów. Pola z szerokości zębów są zdublowane – maja one wpisane wartości odpowiednio dla odległości rzeczywistych i rzutowanych.

  Domyślnie do analizy brane są odległości rzutowane. W przypadku gdy chcemy pobrać inną wartość do analizy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ramkę tekstową z srebrną ramką i wybrać opcję Użyj tego pomiaru w analizie.

  Zmiana wszystkich parametrów jednocześnie na rzeczywiste/rzutowane jest możliwa po kliknięciu na przycisk z lewej strony ekranu: oraz .

  Jeżeli chcemy nadpisać wartość analizy (np. zmierzoną ręcznie), należy ją w wpisać w pole Odległosć rzeczywista.

  Aby przywrócić oryginalne wartości z analizy, należy użyć przycisku .

  Oznaczenia ramek tekstowych

  W zależności od obramowania ramki tekstowej, ma ona inne znaczenie (kolejno od lewej):

  • pomiar w analizie na podstawie odległości rzutowanej/rzeczywistej (w zależności od szczęki/żuchwy – patrz oznakowanie po lewej stronie)
  • j/w
  • ekstrakcja (brak zęba)
  • wartość wpisana ręcznie

  Wywiady

  W zakładce Wywiady można wprowadzić wyniki standardowego wywiadu lekarskiego z pacjentem:

  Na każde pytanie można udzielić jednej z trzech odpowiedzi: tak, nie, nie wiem. Do każdego z pytań można wprowadzić własne adnotacje w prawej części ekranu.

  Wszystkie adnotacje zostaną również wyświetlone w sekcji Badanie i wywiady w zakładce Informacje ogólne.

  Terminarz

  Terminarz stanowi oddzielne okno w programie, w którym prezentowany jest harmonogram pracy/ wizyt z rozróżnieniem na widok pracy dla lekarza lub danego fotela. Z tego poziomu programu możliwe jest:

  • dodawanie/usuwanie wizyt,
  • podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt danego dnia, tygodnia lub miesiąca
  • podgląd wolnych terminów
  • przejrzenie informacji dotyczących zaplanowanej wizyty
  • zmiana danych w wizytach

  W zależności od posiadanej wersji programu terminarz umożliwia planowanie wizyt z rozróżnieniem na wszystkie fotele/stanowiska pracy.

  Formatka TERMINARZA podzielona jest na dwa główne obszary:

  1. TERMINARZ – główny obszar w oknie terminarza. W tej części prezentowane są wszystkie zaplanowane wizyt w zależności od widoku – lekarza lub danego fotela z rozróżnieniem kolorystycznym ze względu na rodzaj wizyty. Po najechaniu kursorem na dany slot wyświetlają się szczegółowe informacje dotyczące wizyty. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na daną wizytę wyświetli nam się dodatkowy pasek narzędzi z takimi opcjami jak:
   • dodaj/usuń
   • otwórz kartę pacjenta
   • pacjent się nie zgłosił
   • wyślij/nie wysyłaj SMS do pacjenta
   • wyświetlaj tylko tą/wszystkie kolumny

  Dodatkowo widoczne są puste sloty odpowiadające wolnym godzinom.

  Obszar ten opatrzony jest w legendę – każdy kolor zaplanowanej wizyty odpowiada konkretnemu celowi wizyty. Tak więc każda wizyta kontrolna będzie koloru zielonego, demontaż żółtego, awaria czerwona itd.

  2. KALENDARZ– drugi główny obszar Terminarza. Podgląd wybranego zakresu 4 miesięcy.

  W Terminarzu dostępne są dwa podglądy zaplanowanych wizyt:

  1. widok lekarza – widzimy wszystkie wizyty zaplanowane na dany dzień/tydzień/miesiąc dla danych lekarzy
  2. widok foteli – widzimy wszystkie wizyty zaplanowane na dany dzień/tydzień/miesiąc dla danych foteli

  Dodatkową funkcją Terminarza jest wyszukiwanie najbliższego wolnego terminu dla danego lekarza.

  Wszystkie funkcje zostaną opisane w dalszej części Instrukcji.

  Dodawanie wizyty

  Program Ortodoncja umożliwia dodawanie wizyt na kilka sposobów:

   • bezpośrednio w karcie pacjenta w zakładce WIZYTY
   • w TERMIARZU

  1. DODAWANIE WIZYTY BEZPOŚREDNIO W KARCIE PACJENTA

  Aby dodać wizytę w ten sposób konieczne jest otworzenie karty pacjenta, a następnie wybranie zakładki WIZYTY.

  Następnie z paska zadań należy wybrać opcję .

  W efekcie pojawi się nowe okno, w którym należy wypełnić wszystkie opcje wizyty tj.:

  • Lekarz
  • Fotel
  • Data
  • Godzina rozpoczęcia
  • Czas trwania

  Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć . W efekcie na liście wizyt pacjenta pojawi się nowa zaplanowana wizyta.

  2. DODAWANIE WIZYTY W ZAKŁADCE TERMINARZ

  Drugim sposobem dodania wizyty jest skorzystanie z zakładki TERMINARZ.

  Terminarz stanowi oddzielne okno w programie, w którym możliwy jest podgląd wszystkich zaplanowanych wizyt danego dnia lub tygodnia.

  W zależności od posiadanej wersji programu terminarz umożliwia planowanie wizyt z rozróżnieniem na wszystkie fotele/stanowiska pracy.

  Dodatkowo w terminarzu została zastosowana specjalna kolorystyka, która umożliwia szybką weryfikację celu wizyty.

  Aby dodać nową wizytę należy kliknąć + DODAJ WIZYTĘ.

  W kolejnym etapie pojawi się dodatkowe okno w którym można uzupełnić wszystkie parametry wizyty tj.

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Lekarz prowadzący
  • Rodzaj wizyty
  • Godzina i czas trwania wizyty
  • Fotel
  • Notatka

  Po kliknięciu w ZAPISZ ZMIANY okno zostanie automatycznie zamknięte a dodana wizyta pojawi się w odpowiednim miejscu w terminarzu.

  Rodzaje wizyt

  W programie Ortodoncja w zakładce TERMINARZ wprowadzona została specjalna kolorystyka wizyt, dzięki czemu możliwe jest szybkie rozpoznanie celu wizyty pacjenta.

  W tym celu zostały wprowadzone następujące kolory:

  INNE – szary

  WIZYTA – niebieski

  KONTROLA – zielony

  KONSULTACJA ORTODONTYCZNA – fioletowy

  MONTAŻ – pomarańczowy

  DEMONTAŻ – żółty

  AWARIA – czerwony

  KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA – jasny fioletowy

  ZACHOWAWCZA – jasny zielony

  ENDODONCJA – jasny pomarańczowy

  DZIECIĘCA – różowy

  CHIRURGIA – jasny żółty

  IMPLANTOLOGIA – jasny czerwony

  PROTETYKA – niebieski

  HIGIENIZACJA – błękitny

  Personalizacja terminarza

  Program Ortodoncja umożliwia personalizację widoku TERMINARZA.

  W tym celu w zakładce TERMINARZ należy wejść w NARZĘDZIA, a następnie wybrać USTAWIENIA

  W efekcie pojawi się nowe okno dialogowe:

  W oknie tym istnieje możliwość modyfikacji takich parametrów jak:

  • godziny pracy gabinetu
  • dni i godziny pracy lekarza
  • domyślny czas trwania wizyty
  • widok domyślny w terminarzu
  • domyślny rodzaj wizyty ortodontycznej
  • domyślny rodzaj wizyty stomatologicznej
  • fotele/terminarz
  • przypisanie fotela do lekarza

  Notatki

  Wśród dostępnych opcji w programie Ortodoncja można również znaleźć funkcję .

  Opcja ta jest widoczna jako ostatnia pozycja na głównym pasku narzędzi w programie.

  Po uruchomieniu opcji zostanie otwarte nowe okno.

  Okno to umożliwia tworzenie dodatkowych notatek dla każdego pacjenta z osobna.

  Notatki są automatycznie zapisywane oraz w każdej chwili mogą być zmodyfikowane lub uzupełnione.

  Narzędzia administracyjne

  Podczas użytkowania programu Ortodoncja warto zwrócić uwagę na narzędzia administracyjne programu, Zaliczamy do nich:

  • Kartoteka
  • Księgi i dokumenty
  • Skierowania
  • Narzędzia
  • Zlecenia dla technika
  • Pomoc
  • Przejdź do stomatologi (opcja widoczna dla posiadaczy modułu stomatologicznego)

  Jak również informacja o zalogowanym użytkowniku oraz możliwość przełączenia użytkownika.

  Kartoteka

  Kartoteka jest to pierwsza z zakładek dostępnych w narzędziach administracyjnych.

  W zakładce dostępne są następujące opcje:

  • – opcja ta umożliwia uruchomienie kartoteki i podgląd całej bazy pacjentów
  • oraz – oba przyciski umożliwiają przełączanie pomiędzy pacjentami w kartotece
  • – uruchamia okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego pacjenta do bazy
  • – usuwa pacjenta z bazy danych. Należy pamiętać, że usunięciu ulegnie aktualnie otwarty pacjent
  • – pozycja ta umożliwia wyeksportowanie pacjenta do zewnętrznego pliku. Cały proces eksportu opisany został w zakładce ZAAWANSOWANE -> EKSPORT PACJENTA


  • – pozycja ta umożliwia zaimportowanie pacjenta z zewnętrznego pliku. Cały proces importu opisany został w zakładce ZAAWANSOWANE -> IMPORT PACJENTA

  Księgi i dokumenty

  W tej zakładce dostępne są następujące opcje:

  • Generuj dzienną księgę wizyt
  • Generuj fakturę/ rachunek
  • Domyślne pozycje faktury
  • Przeglądaj dokumenty i księgi

  Skierowania

  W zakładce znajdują się gotowe pliki skierowań do wydruku tj:

  • Stomatolog
  • Laryngolog
  • Periodontolog
  • Chirurg stomatologiczny
  • Chirurg szczękowo-twarzowy

  Oprócz tego w zakładce można znaleźć gotowe pliki z tekstem:

  • Zgody pacjenta na leczenie
  • Karta wywiadu
  • Kosztorys

  Wybór dokumentu z listy spowoduje otwarcie nowego okna dialogowego z roboczą wersją  dokumentu do druku.

  Dokument można ręcznie zmodyfikować korzystając z górnego paska narzędzi.

  Po wprowadzeniu wszystkich zmian w tekście dokumentu należy kliknąć w .

  W efekcie pojawi się okno dialogowe z ostateczną wersją dokumentu uwzględniającą wprowadzone zmiany w poprzednim oknie.

  W celu wydrukowania dokumentu należy kliknąć .

  Więcej informacji odnośnie funkcjonowania , znajdą Państwo w instrukcji zakładce .

  UWAGA!

  Program Ortodoncja w swojej dokumentacji zapewnia podstawowe teksty zgód, skierowań czy planów leczenia.
  Każdy z tych tekstów znajdujących się w jak również problem ortodontyczny, aparaty czy plan leczenia mogą zostać indywidualnie zmodyfikowany przez .

  Zmiany wprowadzone w powodują, że wpisy są spersonalizowane i dostosowane odpowiednio do naszej praktyki lekarskiej.

  Oznacza to, że możemy zmienić każdy tekst, a po zapisaniu będzie on dostępny w programie.

  Narzędzia

  Zakładka posiada takie opcje jak:

  • USTAWIENIA – zbiór wszystkich ustawień dotyczących analizy, foteli, terminarza, techników, monitoru zdjęć, komunikacji, digory itp.
  • NARZEDZIA ADMINISTACYJNE – zbiór ustawień dotyczących użytkowników, bazy danych, danych placówki, historii akcji, modułu e-recept, bezpieczeństwa oraz łączenia baz danych.
  • ZMIANA HASŁA – opcja ta umożliwia zmianę hasła.
  • JĘZYK – opcja ta umożliwia zmianę jeżyka programu. Aktualnie program jest dostępny w języku polskim i języku angielskim.
  • STWÓRZ KOPIĘ BAZY – opcja ta umożliwia utworzeni kopi zapasowej bazy danych. Więcej informacji odnośnie postępowania przy tworzeniu kopii bazy danych znajdą Państwo w zakładce PRZENOSZENIE PROGRAMU – KOPIA ZAPASOWA BAZY DANYCH.
 • ZMNIEJSZ ZDJĘCIA – opcja ta umożliwia skompresowanie rozmiaru zdjęć. Po uruchomieniu otwiera się osobne okno dialogowe ze zdjęciami aktualnie otwartej karty pacjenta. Dzięki tej opcji możemy zmniejszyć całkowity rozmiar całej bazy danych.
 • WYŁĄCZ KOMPUTER W SIECI – opcja ta jest dostępna dla komputerów, które połączone są w sieci programu. Dzięki tej opcji możliwe jest szybkie odłączenie od sieci.
 • Ustawienia

  Ustawienia to zbiór wszystkich najważniejszych ustawień dotyczących analizy, foteli, terminarza, techników, monitoru zdjęć, komunikacji, digory itp.

  ANALIZY

  W zakładce tej mają Państwo możliwość ustawienia parametrów analiz tj.:

  • analizy zbiorcze
  • analiza domyślna
  • widok skróconej analizy
  • włączyć/wyłączyć opcję nadawania koloru karty pacjenta z analizy cefalometrycznej

  RÓŻNE

  Zlecenia dla technika

  Opcja ta umożliwia przesyłanie zleceń dla technika dentystycznego i odbieranie skanów modeli bezpośrednio przez program Ortodoncja.

  Cały proces uruchomienia i postępowania z modułem technika został opisany w instrukcji w zakładce MODUŁ TECHNIKA.

  Poniżej znajdą Państwo przycisk przekierowujący do instrukcji obsługi modułu technika.

  Pomoc

  W zakładce znajdą Państwo:

  • TEMAT POMOCY – opcja ta automatycznie przekierowuje do strony internetowej z elektroniczną instrukcją obsługi programu.
  • LICENCJA UŻYTKOWANIA – w zakładce tej znajdą Państwo ogólne zasady użytkowania programu.
  • SZCZEGÓŁY LICENCJI PROGRAMU – uruchomienie tej opcji spowoduje otwarcie nowego okna dialogowego w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje o posiadanej licencji.
  • O PROGRAMIE – podstawowe informacje o programie tj. posiadana wersja, autorzy.

  Przejdź do stomatologii/ortodoncji

  Opcja ta umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy modułami STOMATOLOGIIA-ORTODONCJA, ORTODONCJA-SOTMATOLOGIA w karcie danego pacjenta, bez konieczności uruchamiania programu na nowo.

  Dzięki czemu podczas wizyty lekarz w szybki sposób może sprawdzić przebieg leczenia zarówno ortodontycznego jak i zachowawczego pacjenta.

  Zgoda pacjenta

  stanowi jeden z głównych dokumentów dostępnych w programie Ortodoncja.

  Dokument ten dostępny jest w zakładce .

  Zgoda pacjenta składa się z elementów:

  • dane pacjenta
  • rozpoznania
  • plan leczenia
  • zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne
  • leczenie zachowawcze – kontrola stomatologiczna
  • powikłania
  • zalecenia dla pacjenta ortodontycznego
  • informacji o retencji
  • oświadczenia pacjenta

  Wszystkie elementy (oprócz dane pacjenta i rozpoznanie) mogą być zmodyfikowane według własnych potrzeb w .

  Dostosowane teksty w edytorze szablonów będą widoczne w programie Ortodoncja. Powoduje to, że nie musimy każdorazowo wprowadzać potrzebnych nam zmian w tekście.

  Eksport pacjenta

  Aby wyeksportować pacjenta, należy z menu Kartoteka wybrać opcję Exportuj pacjenta do pliku. 

  W otwartym oknie możemy ustalić, jakie dokładnie elementy z dokumentacji mają zostać wyeksportowane.

  Jeżeli chcemy, aby plik został zabezpieczony hasłem, możemy zaznaczyć opcję Zabezpiecz hasłem i wprowadzić co najmniej 8-znakowe hasło.

  Po zatwierdzeniu przyciskiem należy wybrać, w którym miejscu na dysku chcemy zapisać plik.

  W przypadku, gdy odznaczona zostanie opcja eksportu zdjęć/modeli pacjenta, program Ortodoncja automatycznie dołączy tylko te, które były użyte w analizie.

  Import pacjenta

  Każdy wyeksportowany przez program Ortodoncja plik z danymi pacjenta może być ponownie zaimportowany do programu Ortodoncja np. na innym komputerze.

  W tym celu należy w zakładce kartoteka odnaleźć .

  W efekcie otworzy nam się nowe okno, w którym należy wybrać lokalizację zapisanego pliku, który chcemy wgrać do programu Ortodoncja.

  Po wybraniu właściwego pliku należy kliknąć .

  Po prawidłowym zaimportowaniu pliku z danymi pacjenta pojawi się komunikat.

  Od teraz zaimportowany pacjent będzie widoczny w kartotece.

  Plik XML

  Czym jest standard HL7?

  Standard HL7 to standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. Standard definiuje przede wszystkim sposób zapisu danych medycznych do pliku XML i zasady ich wyświetlania.

  Cel HL7 w Polsce:

  Rutynowe i szerokie użycie bezpiecznej i standaryzowanej informacji pomiędzy dostawcami usług medycznych, i wewnątrz ich organizacji, dla wsparcia wysokiej jakości i ciągłości opieki nad pacjentem oraz podnoszenia efektywności i dostosowania usług medycznych w kontekście standardów europejskich i modernizacji służby zdrowia.

  Zadania HL7 w Polsce:

  • Stworzenie narodowego standardu do przesyłania różnych elektronicznych
   komunikatów w bezpieczny sposób pomiędzy programami komputerowymi
   wykorzystywanymi przez wszystkich dostawców usług zdrowotnych
  • Stworzenie mechanizmów pozwalających na łatwą i pełną integrację/implementację tego standardu we wszystkich medycznych programach komputerowych używanych na polskim rynku.

  Oczekiwania:

  • Zastąpienie aktualnych środków komunikacji ( telefony, faxy i niestandaryzowane połączenia elektroniczne) przez zestaw eletronicznych komunikatów między systemami
   komputerowymi
  • Zapewnienie użytkownikom swobodnego wyboru oprogramowania medycznego przez zapewnienie pełnej łączności i wymiany danych między tymi produktami
  • Ustalenie standardu komunikacji co pozwoli firmom skupić się na produkcji specjalizowanych programów o wysokiej jakości.
  • Obniżenie kosztów produkcji, wdrażania i użytkowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia.
  • Znaczące podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa gromadzonych danych medycznych

  PROGRAM ORTODONCJA A HL7

  Program Ortodoncja rozpoczął prace nad wdrożeniem standardów HL7 oraz możliwości generowania plików XML.

  JAK WŁĄCZYĆ OPCJĘ GENEROWANIA PLIKÓW XML W PROGRAMIE?

  W celu uruchomienia funkcji należy:

  1. W pasku narzędzi wejść w zakładkę ,,Narzędzia”, a następnie wybrać ,,Ustawienia”.

  2. W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę ,,Różne”.

  3. Z listy dostępnych opcji wybieramy ostatnią pozycję ,, Pokaż pola dokumentacji medycznej (HL7)”.

  4. Następnie wybieramy ,,OK”.

  Od teraz dokumentacja medyczna HL7 jest już uruchomiona.

  Pliki z dokumentacją medyczną HL7 można wygenerować w zakładce ,,Wizyty”.

  Uruchomienie dokumentacji medycznej w ustawieniach spowoduje modyfikację wyglądu każdej wizyty – pojawią się dodatkowe funkcje.

  WYGLĄD WIZYT BEZ URUCHOMIONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ HL7:

  WYGLĄD WIZYT Z URUCHOMIONĄ DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ HL7:

  Wybierając opcję ,,Edytuj” w danej wizycie pojawią się dodatkowe rubryki zgodne ze standardem dokumentacji medycznej HL7 :

  • Diagnoza (ICD 10)
  • Wykonane procedury (ICD 10)

  GENEROWANIE PLIKU

  W celu wygenerowania pliku HL7, należy wybrać przycisk ,,Generuj HL7(XML)”.

  Jeżeli informacje o praktyce są niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, program wyświetli komunikat:

  W taki wypadku należy postąpić zgodnie z informację w komunikacie, a następnie powtórzyć czynność generowania pliku.

  WAŻNE!

  Możliwość generowania plików XML jest w ciągłej budowie.

  WAŻNE!

  Do prawidłowego funkcjonowania dokumentacji medycznej HL7 konieczne jest uzupełnienie wszystkich informacji o praktyce.

  Powiadomienia e-mail

  Powiadomienia e-mail to dodatkowa opcja dostępna w programie, która umożliwia automatyczne wysyłanie do pacjentów informacji oraz powiadomień o zbliżających się wizytach.

  Opcja ta jest dodatkiem i musi być ręcznie włączona.

  W celu uruchomienia opcji powiadomień e-mailowych należy wejść w programie w narzędzia, a następnie w ustawienia.

  Następnie w nowo otwartej karcie wybieramy zakładkę komunikacja.

  W celu uruchomienia powiadomień e-mail należy zaznaczyć ,,Włącz komunikację e-mail z pacjentami”.

  W celu prawidłowego funkcjonowania powiadomień e-mailowych w programie konieczne jest poprawne uzupełnienie adresu e-mail w informacjach ogólnych pacjenta.

  WAŻNE!

  W rubryce pod hasłem ,,Adres e-mail do kontaktu z klientami” KONIECZNIE podaj swój adres e-mail.Podany adres e-mail posłuży do komunikacji zwrotnej z pacjentem.

  Szczegóły licencji

  Szczegóły licencji to zaawansowane informacje odnośnie posiadanej licencji i wersji programu.

  Szczegóły licencji zawierają:

  • klucz programu
  • identyfikator komputera A
  • identyfikator komputera B
  • data wygaśnięcia licencji
  • aktywne moduły
  • wersja programu

  JAK ZNALEŹĆ W PROGRAMIE SZCZEGÓŁY LICENCJI?

  W programie szczegóły licencji można znaleźć w dwóch miejscach.

  1. Po uruchomieniu programu w zakładce ,,Pomoc”, a następnie ,,Szczegóły licencji programu”.

  W efekcie otworzy się nowe okno ze szczegółami licencji.

  LUB

  2. Korzystając z paska narzędzi systemu Windows.

  Po znalezieniu miniatury ikony programu Ortodoncja, należy kliknąć w nią prawym przyciskiem i wybrać ,,Szczegóły licencji” z paska zadań.

  WAŻNE!

  W celu diagnozy problemu w funkcjonowaniu programu niezbędne będzie przekazanie nam szczegółów licencji.

  Komunikacja SMS

  Komunikacja SMS z pacjentami w programie Ortodoncja

  Uruchomienie.

  Aby uruchomić komunikację SMS należy:

  Na stronie mprofi.pl

  1. Założyć konto na platformie mProfi

  Wejść na stronę mprofi.pl i wybrać Rejestracja.

  W czasie rejestracji na podany w formularzu adres email i nr telefonu przesłane zostają informacje umożliwiające weryfikację użytkownika.

  1. Po poprawnej rejestracji należy zalogować się do serwisu mprofi.pl i utworzyć specjalny token który służy do identyfikacji wysyłki SMS. 

  W menu wybrać Ustawienia, Użytkownicy, przy podanym adresie email wybrać edycja. 

  Wprowadzić Imię i nazwisko i zapisać zmiany 

  1. Wybrać zakładkę API, API Wiadomości i +stwórz nowy token

  Wprowadzamy nazwę tokenu np SMS, wybieramy wcześniej wprowadzonego użytkownika, Kanał wysyłki, Sprawdzenie statusu (Pull) i zapisać zmiany

  1. Ustawić utworzony Token jako aktywny
  2. Skopiować Token API

  W programie Ortodoncja (Ustawień dokonujemy na serwerze)

  1. Wejść w Ustawienia / Komunikacja 
  2. Zaznaczyć Włącz komunikację sms z pacjentami
  3. Wkleić skopiowany wcześniej Klucz Api
  4. Dodać Skróconą nazwę jednostki organizacyjnej
  5. Można wprowadzić również dodatkową linię przesyłaną w SMS pod informacją przypominającą o wizycie
  6. Zatwierdzić OK. 

  Wysyłanie wiadomości

  Po zaplanowaniu wizyty w terminarzu program co 5 min sprawdza przygotowane wiadomości do pacjentów i przekazuje je do kolejki wysyłek. Tam czekają na wysłanie. 

  Wiadomości przypominające o wizycie wysyłane są na dzień przed wizytą. 

  Wiadomości dotyczące wizyt zaplanowanych na sobotę, niedzielę i poniedziałek wysyłane są w piątek poprzedzający wizyty. Wysyłanie odbywa się w godzinach 8:00 do 22:00 co 30 minut.

  W terminarzu najeżdżając myszą na zaplanowaną wizytę możemy zobaczyć status wiadomości SMS.

  Możliwe statusy:

  • Wiadomość przygotowana do wysłania. Oznacza że wiadomość została zapisana do kolejki ale jest jeszcze lokalnie przechowana. Co minutę program synchronizuje stan wiadomości. Taka wiadomość zostanie przesłana w kolejnym cyklu  (za minutę ) lub zaraz po uzyskaniu połączenia internetowego jeśli chwilowo takiego nie było.
  • Wiadomość wysłana. Wiadomość poprawnie przygotowana i oczekuje odpowiedniego terminu wysyłki. Dzień przed wizytą zostanie przesłana.
  • Wiadomość nie wysłana – Klient nie miał wpisanego nr telefonu lub wizyta dotyczy tego samego dnia (jest umówiona na dzisiaj). Jak w przypadku wiadomości email nie wysyłamy takiego powiadomienia.
  • Błąd – wiadomość nie dostarczona. Błędny klucz API,  Błędny nr telefonu, Operator nie był w stanie przetworzyć wiadomości
  • Wiadomość w trakcie przetwarzania – aktualnie wysyłana przez operatora lub jeszcze nie wysłana z powodu braku środków na koncie
  • Wiadomość dostarczona. Poprawnie wysłana i jest na telefonie pacjenta
  • SMS – Sprawdź stan konta na mprofi.pl być może brakuje środków na wysłanie sms. Taki komunikat kiedy nie ma już środków do wysłania  wiadomości

  Każda wiadomość o zaplanowanej wizycie może być anulowana, jeśli nie została jeszcze wysłana poprzez usunięcie wizyty z terminarza, lub klikając prawym przyciskiem myszy na wizycie i wybierając “ Nie wysyłaj wiadomości SMS.

  Wiadomości przed wysłaniem mogą być modyfikowane jednak aby wpłynąć na wysyłkę wiadomości zmiana musi być dokonana najpóźniej 24 godziny przed wizytą.

  Obsłużone są zdarzenia.

  • Usunięcie wizyty z terminarza
  • Przesunięcie wizyty na inny termin
  • Zmiana numeru telefonu pacjenta
  • Zmiana pacjenta w wizycie
  • Oznaczenie “Nie wysyłaj wiadomości SMS”

  Możliwe jest pobieranie odpowiedzi SMS od klientów. W tym celu prosimy o kontakt z biurem Ortobajt. 

  Pacjent po otrzymaniu wiadomości SMS przypominającej o zaplanowanej wizycie może w smartfonie wybrać odpowiedz i wprowadzić treść która zostanie później przesłana do Ortodoncji.

  Odpowiedź zobaczymy w terminarzu najeżdżając na zaplanowaną wizytę.

  Moduł e-recepty

  JAK URUCHOMIĆ MODUŁU E-RECEPTY?

  1.Zainstalować certyfikaty, które zostały wygenerowane z systemu P1:

  Instalacja przebiega poprzez uruchomienie certyfikatu (podwójne kliknięcie na certyfikat TLS i WSS) i postępowanie zgodne z managerem instalacji certyfikatu.

  1. W programie Ortodoncja wchodzimy w , a następnie z listy wybieramy .
  • W zakładce uzupełniamy dane poszczególnych lekarzy poprzez wybór danego lekarza z lewej tabeli i kliknięcie „Edytuj szczegóły użytkownika” – najważniejsze, aby wpisać tytuł i Numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaznaczyć pole, „Użyj podpisu kwalifikowanego”

  • W zakładce   uzupełniamy wszystkie dane placówki. Należy pamiętać, że wymagany jest REGON 14-cyfrowy (można go znaleźć w RPWDL)

  Komórka organizacyjna – należy wybrać podmiot leczniczy czy indywidualna praktyka

  Numer rejestrowy placówki – RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej

  Nr jednostki organizacyjnej – RPWDL, DZIAŁ II, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

  Wybrać właściwy oddział NFZ – nawet gdy nieplanowane wystawianie recept z refundacją

  Numer umowy z NFZ – nieobowiązkowy!

  Wybrać właściwą specjalizację jednostki – RPWDL, Dział III, Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej => Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

  Lokalny OID jednostki – Dane zostały przesłane w mailu o nadaniu dostępu do P1

  Biznesowy OID jednostki – Dla podmiotów medycznych wartość stała: 16.840.1.113883.3.4424.2.3.1

  Rozszerzenie Biz. OID: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej,

  Komórka organizacyjna: RPWDL, DZIAŁ III, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, dla właściwej specjalizacji

  • Następnie należy wczytać zainstalowane w p.1 certyfikaty TLS i WSS poprzez kliknięcie „Wczytaj certyfikat TLS/WSS” i wybranie odpowiedniego

  JAK WYSTAWIĆ E-RECEPTĘ?

  W celu wystawienia e-recepty, należy w programie Ortodoncja wejść w zakładkę .

  W wybranej wizycie wyszukujemy pozycje , a następnie pojedynczo klikamy lewym przyciskiem myszy w białe pole obok.

  W efekcie otworzy nam się nowe okno do generowania e-recepty.

  W kolejnym kroku wybieramy leki z listy, a następnie zatwierdzić wybrany leku z listy klikając podwójnie lewym przyciskiem myszy.

  Należy pamiętać, aby po dodaniu leku uzupełnić pola , oraz

  Gdy już dodamy wszystkie leki do naszej e-recepty, wybieramy przycisk .
  W efekcie wyłączone zostanie okno generowania e-recepty,a następnie otworzy się nowe okno z podsumowaniem e-recepty.

  Jeżeli wszystkie dane na e-recepcie się zgadzają, należy zatwierdzić e-receptę wybierając opcję .

  Do ostatecznego wysłania e-recepty niezbędna jest weryfikacja podpisu kwalifikowanego.

  Po poprawnie zakończonym procesie weryfikacji podpisu kwalifikowanego e-recepta zostanie wysłana, a następnie pojawi się komunikat potwierdzający poprawność przebiegu procesu wysyłania e-recepty.

  PODGLĄD I ANULOWANIE WYSTAWIONEJ RECEPTY

  Każda wystawiona e-recepta zapisuje się przy danej wizycie na której miało miejsce wystawienie e-recepty.

  W celu podglądu wygenerowanej e-recepty, należy kliknąć w zielony znacznik obok napisu .

  Wystawiona e-recepta otworzy się w nowym oknie.

  W celu anulowania wystawienia e-recepty, należy wybrać .

  Podobnie jak w przypadku wystawiania e-recepty tak samo w przypadku anulowania e-recepty niezbędna jest weryfikacja podpisu kwalifikowanego.

  Poprawnie przeprowadzony proces anulowania e-recepty zostanie potwierdzony dodatkowym komunikatem.

  Recepta została anulowana.

  UWAGA!

  Do prawidłowego wystawienia e-recepty niezbędne jest wypełnienie informacji o pacjencie:

  • imię, nazwisko
  • pesel
  • adres

  Moduł technika

  Moduł technika jest to panel dostępny w programie, którego celem jest usprawnienie komunikacji lekarz-technik dentystyczny- lekarz.

  W celu rozpoczęcia pracy z panelem technika niezbędne jest upewnienie się, że technik dentystyczny z którym współpracujemy ma założone konto na stronie internetowej:

  www.technik.ortobajt.pl

  Jeżeli technik dentystyczny nie ma konta, należy je założyć.

  ZAKŁADANIE KONTA DLA TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

  Chcąc utworzyć konto na stronie internetowej http://www.technik.ortobajt.pl  należy nacisnąć .

  W następnym kroku zostaniemy przekierowani na stronę na której należy wypełnić parametry konta, niezbędne do logowania się do konta:

  • USER NAME – należy podać nazwę użytkownika.
  • PASSWORD – należy podać hasło.

  • CONFIRM PASSWORD – powtórz hasło.

  Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć .
  Następnie zostaniemy automatycznie przekierowani na stronę z podglądem już założonego konta.

  Na tej stronie znajduje się podgląd:

  • Nowych prac
  • Prace w trakcie
  • Liczba prac oczekujących na zatwierdzenie

  oraz

  • Twój identyfikator – składa się on z ciągu liter i liczb, które tworzą klucz identyfikujący technika dentystycznego. Jest on niezbędny do sparowania programu Ortodoncja z kontem technika dentystycznego. W celu rozpoczęcia współpracy należy identyfikator przekazać lekarzowi, a następnie wprowadzić go do programu Ortodoncja 8.

  DODAWANIE IDENTYFIKATORA TECHNIKA W PROGRAMIE ORTODONCJA 8

  W celu dodania profilu technika dentystycznego w programie Ortodoncja niezbędne jest posiadanie jego indywidualnego identyfikatora. Jest on automatycznie przypisany technikowi podczas zakładania konta na stronie www.technik.ortobajt.pl.

  Otrzymany identyfikator należy skopiować, a następnie wejść w programie Ortodoncja w zakładkę oraz .

  W efekcie pojawi się nowe okno w którym należy wybrać zakładkę .

  W zakładce wybieramy opcję .
  W efekcie pojawi się okno w którym należy wstawić skopiowany identyfikator technika dentystycznego oraz ustalić nazwę.

  Po prawidłowym dodaniu profilu technika dentystycznego – profil powinien się pojawić na liście widocznej w lewej części otwartego okna.

  AUTOMATYCZNE ODBIERANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO ZLECEŃ OD TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

  Na tym etapie ważne jest również, aby ustalić częstotliwość automatycznego sprawdzania przesyłanych odpowiedzi i plików od technika dentystycznego do programu.

  Wybranie częstotliwości automatycznego sprawdzania spowoduje, że program automatycznie i samodzielnie będzie sprawdzał i pobierał nowe pliki przesłane przez technika dentystycznego.

  RĘCZNE ODBIERANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO ZLECEŃ OD TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

  W programie oprócz automatycznego sprawdzania przesyłanych plików istnieje możliwość ręcznego sprawdzania.
  W tym celu należy wejść w zakładkę , a następnie w zakładkę

  Jeżeli będą dostępne nowe pliki wysłane przez technika dentystycznego, pojawi się nowe okno z listą pacjentów i wysłanych plików.

  Klikając zostaną one automatycznie pobrane i dodane do odpowiedniej karty pacjenta do zakładki .

  PRZYSYŁANIE ZLECENIA DO TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

  Chcąc przesłać nowe zlecenie do technika dentystycznego należy wejść w pasku narzędzi w zakładkę , a następnie .

  W efekcie otworzy się nowe okno w którym można wypełnić wszystkie parametry zlecenia.

  Okno to składa się z kilku obszarów w których można:

  • wybrać technika dentystycznego do którego zostanie wysłane zlecenie
  • daty wysłania zlecenia
  • numeru zlecenia
  • daty odbioru zlecenia
  • Imienia i Nazwiska pacjenta
  • rodzaju pracy/ nazwy aparatu
  • uwag
  • schematu uzębienia na którym można nanieść rysunki z uwagami

  Gdy zlecenie będzie już gotowe należy nacisnąć .

  Wysłane zlecenie pojawi się na koncie technika dentystycznego na stronie www.technik.ortobajt.pl

  ODBIERANIE I AKCEPTACJA NOWYCH ZLECEŃ PRZEZ TECHNIKA DENTYSTYCZNEGO

  W celu odebrania i akceptacji zlecenia technik dentystyczny musi zalogować się na swoje konto.

  W prawym górnym rogu widoczna jest liczba zleceń czekających na akceptację.

  W środkowej części konta widoczna jest lista nowych zleceń.

  W celu sprawdzenia zawartości zlecenia należy wybrać

  Pojawi się nowe okno ze wszystkimi szczegółami zlecenia oraz z opcjami:

  • przyjmij zlecenie
  • odrzuć zlecenie
  • usuń

  W tym oknie również dostępna jest opcja przesłania przez technika dentystycznego plików.

  LISTA ZLECEŃ

  W programie Ortodoncja można sprawdzić w tym celu konieczne jest wejść w pasku narzędzi w zakładkę . W efekcie pojawi się lista dostępnych funkcji, wśród nich

  Jest to lista, która umożliwia kontrolowanie wysłanych zleceń do technika dentystycznego oraz czy zostało ono zaakceptowane/odrzucone przez technika dentystycznego.

  Konto na stronie internetowej www.technik.ortobajt.pl powinien założyć wyłącznie technik dentystyczny.Konto to będzie służyło do odbierania zleceń wysłanych przez użytkowników Ortodoncja 8.

  UWAGA! Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • Mieć min. 8 znaków
  • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
  • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

  UWAGA! Sugerujemy podanie swojego adresu email.

  Przypominamy, konto na stronie internetowej www.technik.ortobajt.pl zakłada wyłącznie technik dentystyczny i stanowi ono platformę do odbierania zleceń wysłanych przez lekarza w programie Ortodoncja.

  Sugerujemy, aby przy dodawaniu profilu technika nazwę stanowiło imię i nazwisko danego technika dentystycznego.

  Technik dentystyczny może przesłać lekarzowi pliki:

  • DICOM/DICOMDIR
  • JPG

  Wszystkie pliki przesłane przez konto technika automatycznie są pobierane przez program Ortodoncja i wklejane do odpowiedniego pacjenta do którego należy zlecenie.

  Moduł finansowy

  Moduł finansowy to dodatkowa opcja dostępna w programie, która ułatwia kontrolowanie finansów w gabinecie.

  Opcja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników programu i znajdziemy ją w oknie ,,Kartoteka”.

  Po wybraniu zakładki ,,Finanse” otworzy nam się nowe okno w którym widoczne będzie zestawienie finansów w gabinecie.

  Edytor szablonów

  Edytor szablonów jest to dodatkowy program, który instaluje się dodatkowo podczas instalacji programu Ortodoncja i służy on do edycji większości tekstów dostępnych w programie z możliwością wstawienia z paska wyboru. Mowa o takich elementach jak:

  • aparaty
  • cennik
  • diagnozy
  • dokumenty
  • problemy
  • szablon zgody pacjenta
  • szablony przebiegu wizyt
  • szablony planów wizyt
  • cenniki
  • łuki
  • itd.

  Znajduje się on w folderze w  NARZĘDZIA – Ortodoncja.

  Po jego uruchomieniu ukaże się okno:

  W prawej części mamy wybór szablonów do edycji – po kliknięciu na jakikolwiek z nich w środkowej części okna pojawią się elementy, które można edytować.

  Aby zmienić szczegóły jakiegoś elementu, należy kliknąć na niego w środkowej części okna, a następnie w prawej zmienić żądane dane. Część pól będzie dostępna tylko w niektórych elementach, ponieważ jest to związane z charakterystyką danego szablonu.

  W polu wpisuje się nazwę, która wyświetla się na ekranie w rozwijanym menu (nie należy zmieniać tego pola w zgodzie pacjenta!). Natomiast w oknie tekstowym po prawej stronie należy wpisać tekst, taki jaki ma się pojawić/wkleić po wybraniu tej opcji.

  W niektórych opcjach jest możliwość wyświetlenie okna, które pozwoli na graficzne zaznaczenie numerów zębów – należy wtedy zaznaczyć odpowiednią opcję w Zaznaczanie zębów w zależności od tego, czy chcemy aby zaznaczenie było możliwe dla pojedynczych zębów, czy też w łańcuszku.

  Dodatkowo w cennikach należy uzupełnić pole Cena (wszystkie inne pola będą wyłączone).

  W przypadku, gdy chcemy, aby w danym miejscu w skierowaniu program automatycznie uzupełnił nazwisko pacjenta, należy wpisać @@@PATIENT_NAME@@@

  Dodawanie nowych elementów

  Gdy chcemy dodać nową pozycję, należy nacisnąć przycisk w środkowej, dolnej części okna. Gdy chcemy dodać jednak nowe menu z kilkoma podpozycjami, wtedy należy nacisnąć na przycisk . Następnie możemy edytować nowo dodany element listy.

  Po zakończonej pracy należy wykonać również kopię zapasową przyciskiem . Zapobiegnie to zresetowanie się szablonów przy kolejnej instalacji programu.

  Aby wczytać wcześniej zapisany szablon, należy nacisnąć na przycisk znajdujący się po lewej stronie okna.

  Zmiana danych w dokumentach

  Program Ortodoncja umożliwia modyfikację większości wpisów dostępnych w programie, ale również wszystkich dokumentów, które generowane są przez program do druku. Zaliczamy do nich:

  • zgody pacjenta
  • skierowania
  • karty wywiadu

  Każdy z tych dokumentów automatycznie jest uzupełniany przez program w dane pacjenta oraz placówki.

  Dane pacjenta pobierane są automatycznie z karty pacjenta, natomiast dane placówki z narzędzi programu oraz edytora szablonów.

  Zmiany danych placówki w dokumentach można dokonać w różny sposób w zależności od posiadanej wersji programu.

  UŻYTKOWNICY ORTODONCJI 9.0.4

  Ortodoncja 9.0.4 posiada zautomatyzowany system uzupełniania danych placówki, dzięki czemu użytkownicy tej wersji nie muszą dodatkowo ingerować w ustawienia EDYTORA SZABLONÓW, w którym znajdują się ustawienia dla procedur związanych z pobieraniem i uzupełnianiem dokumentów w dane placówki.

  Jeżeli dane placówki są prawidłowo uzupełnione w NARZĘDZIACH->NARZĘDZIACH ADMINISTRACYJNYCH->DANE PLACÓWKI, program sam zaciągnie dane do dokumentów.

  UŻYTKOWNICY STARSZYCH WERSJI ORTODONCJI

  Użytkownicy starszych wersji programu Ortodoncja oprócz prawidłowo uzupełnionych danych placówki w narzędziach muszą ręcznie wprowadzić miejscowość w edytorze szablonów.

  W tym celu należy uruchomić EDYTOR SZABLONÓW.

  EDYTOR SZABLONÓW instaluje się dodatkowo na komputerze podczas instalacji programu Ortodoncja. Znajdziemy go w folderze Narzędzia – Ortodoncja 9.

  W efekcie otworzy się nowe okno dialogowe.

  Następnie należy wybrać z SZABLONÓW pozycję DOKUMENTY.

  Wchodząc w POZYCJĘ W MENU -> NAGŁÓWEK PIERWSZA STRONA w prawej kolumnie wyświetlą się parametry nagłówka na pierwszej stronie dokumentów.

  W tym miejscu należy ręcznie zmienić miasto WROCŁAW na miasto w którym świadczą Państwo usługi.

  Reszta danych placówki importowana jest do dokumentów automatycznie.

  WAŻNE!

  Dla poprawnego uzupełniania dokumentów w dane placówki niezbędne jest uzupełnienie danych placówki w narzędziach programu.

  W tym celu należy uruchomić program, z pasku narzędzi wybrać NARZĘDZIA, a następnie NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE.

  W zakładce DANE PLACÓWKI należy uzupełnić wszystkie pola. Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy kliknąć OK. W konsekwencji program zostanie ponownie uruchomiony.